print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vennootschapsbelasting

VBI voor DGA

Een B.V. waar enkel geld (beleggingen, contanten, etc.) in zit, moet vennootschapsbelasting betalen over de inkomsten (beleggingswinst, rente, etc.). Als er voldoende vermogen aanwezig is, werd de zetel vaak naar de Antillen verplaatst, de directeur-grootaandeelhouder (DGA) kon dan gewoon in Nederland blijven wonen en de winsten werden tegen een tarief van 2% belast.

Vanaf 2008 is het mogelijk om dezelfde belastingbesparing in Nederland te krijgen, dit middels het aanvragen van een beschikking bij de belasting (de vrijgestelde beleggingsinstelling, de VBI).

Wijziging VBI in 2025

Vanaf 1 januari 2025 mogen alleen (beleggings) instellingen voor collectieve beleggingen in effecten conform de Wet op het financieel toezicht vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI) zijn. Er moeten dus beleggingen of deelnemingen worden aangeboden aan meer mensen (een breed publiek). Beleggen in prive vermogen is dus vanaf 2025 niet meer mogelijk.

Wijziging VBI 2017

De VBI wordt door steeds meer DGA's gebruikt en wij hebben er diverse opgericht. Vanaf 20 september 2016 (Prinsjesdag) is de VBI een stuk minder aantrekkelijk geworden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Direct afrekenen: de VBI kon zonder belasting te betalen tot stand worden gebracht. De AB-claim werd namelijk doorgeschoven naar de toekomst. Vanaf 20 september 2016 moet er direct 25% worden afgerekend over de AB-winst (het vermogen in de VBI). Er blijft dus geen 100% vermogen in de VBI over, maar slechts 75%.
  2. Flits VBI: een gebruikte optie is om box 3 vermogen onder te brengen in een B.V. (hierdoor geen box 3 heffing meer). Als het vermogen kort in box 3 blijft (18 maanden), is er sprake van een zogenaamde flits VBI, dit is niet toegestaan.
  3. Box 3 rendement: er komt een koppeling tussen de box 3 heffing en het rendement waarmee binnen de VBI moet worden gerekend.

Aandachtspunt: er wordt terugwerkende kracht voorgesteld (dus invoering per direct en niet per 1 janauri 2017). Gezien het rechtszekerheidsbeginsel is het nog maar de vraag of dit ook doorgaat. De Raad van State heeft al voorgesteld om de terugwerkende kracht te laten vervallen, tenzij er een beter gefundeerde motivering wordt gegeven voor speculatief gedrag.

Het is niet gezegd dat de VBI-maatregel ingaat per 20 september 2016, het is dus zaak dit te volgen en wellicht in december 2016 nog een VBI op te richten. De VBI is een stuk minder aantrekkelijk geworden door deze maatregel, maar hoeft nog niet in de prullenbak. Voor box 3 vermogen dat duurzaam wordt ondergebracht in een VBI zal er niet veel veranderen. Conclusie: rekenen en goed laten adviseren, de berekening is vrij simpel.

Toelichting

De VBI is mogelijk als sprake is van collectief beleggen. Volgens een besluit (10 maart 2008) is hiervan geen sprake als de DGA een paar familieleden laat toetreden tot de B.V., dan zou sprake zijn van individueel beleggen. Van collectief beleggen is sprake als een paar mensen samen in een B.V. gaan beleggen, een beleggingsclubje dus. Dit wordt gedaan vanwege lagere kosten en risicospreiding, daarnaast is het vermogensbeheer dan vrijgesteld van omzetbelasting. De Staatssecretaris staat nu alsnog toe dat binnen een familie een VBI wordt opgericht of gevormd, mits het familielid maar minimaal 10% van de aandelen in bezit heeft.

10% belang krijgen

De nieuwe aandeelhouder moet (tenminste) 10% van de aandelen van de DGA kopen. Veelal is dit geld niet beschikbaar. Een schenking van de DGA aan de nieuwe aandeelhouder (zijn kind of vrouw) zou hiervoor een oplossing zijn. Een lening van de DGA aan de nieuwe aandeelhouder is waarschijnlijk een probleem, dit moet u dus voorleggen. Waarom de Staatssecretaris dit standpunt inneemt is onduidelijk en onredelijk. De aandelen kunnen via een juridische splitsing door de DGA worden overgedragen, dit voorkomt zogenaamde box 2 heffing. Het is nog wel even de vraag of alsdan dividendbelasting verschuldigd is (15%). Als deze verschuldigd is, dan kan de DGA deze verrekenen met de door hem te betalen inkomstenbelasting.

Conclusie

Als u een B.V. heeft met veel liquiditeit, dan is een VBI zeker te overwegen. U bespaart hierdoor vennootschapsbelasting over de winst van de B.V. Ik zou verkrijging van de status altijd voorleggen. Los van een bezoek aan een fiscaal jurist en uw bank is de operatie vrij simpel en kan deze zonder (feitelijke) belastingheffing worden verkregen. De verzoeken voor de VBI-status moeten centraal worden ingediend bij de Belastingdienst in Almelo (Coördinatiepunt vrijgestelde beleggingsinstellingen, Postbus 5105 te 7600 GL Almelo).

Buitenland

Voor in het buitenland wonende DGA's kan er een probleem ontstaan bij het terugvragen van de dividendbelasting.

Meer weten van vbi voor dga

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 19-06-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting VBI voor DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap