print sitemap zoeken disclaimer contact

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!

Uit het regeerakkoord Rutte IV blijkt (onder andere) dat de middelingsregeling wordt afgeschaft. Het afschaffen van de middelingsregeling houdt in dat 2022-2023-2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden. Vandaar onze oproep: beoordeel de mogelijkheid tot inkomensmiddeling en dien eventueel tijdig het verzoek in.

1. Inkomensmiddeling, wat is dat?

Het tarief in de inkomstenbelasting is progressief en afhankelijk van het in een jaar genoten inkomen. Bij wisselende inkomens kan het daardoor voorkomen dat u gemiddeld genomen teveel belasting heeft betaald. Om deze reden is de mogelijkheid gecreëerd om voor een periode van drie aaneengesloten jaren de inkomstenbelasting te herrekenen op basis van het gemiddelde inkomen in box 1. Als het verschil tussen de betaalde en de herrekende inkomstenbelasting thans meer bedraagt dan € 545, volgt er op verzoek een teruggaaf. De middeling ziet uitsluitend op het inkomen in box 1.

2. Het middelingstijdvak

Als belastingplichtige mag je kiezen welke jaren in de middeling betrokken worden, zij het dat één jaar maar één keer in het middelingsverzoek kan worden betrokken.

3. Het middelingsverzoek

Het middelingsverzoek moet zijn ingediend binnen 36 maanden nadat alle aanslagen, voorheffingen en beschikkingen om geen aanslag op te leggen uit het middelingstijdvak onherroepelijk zijn geworden. Als geen bezwaarschrift tegen de aanslag is ingediend, treedt onherroepelijkheid in beginsel zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet op.

Voorbeeld

Stel dat de aanslag inkomstenbelasting over 2020 met dagtekening 19 augustus 2021 is opgelegd en vervolgens zes weken later op 30 september 2021 onherroepelijk is geworden. Dan betekent dit dat het middelingsverzoek over het tijdvak 2018 - 2019 - 2020 vóór 30 september 2024 moet zijn ingediend.

4. Voorbeeldsituaties

Wij noemen hierna een aantal situaties waarna in de praktijk voordeel gehaald zou kunnen worden uit de inkomensmiddeling (niet-limitatief):

  • Een inkomenspiek in een bepaald jaar;
  • Omzetting eenmanszaak / vof in bv-structuur;
  • Afronding van de studie en gaan werken;
  • Ontvangst van een ontslaguitkering;
  • Verlies op een tbs-vordering (tenzij onzakelijk debiteurenrisico);
  • Realiseren verkoopwinst tbs-pand;
  • Ondernemer met sterk flucturerende winsten;
  • Realisatie stille reserve en goodwill bij staking onderneming;
  • Ontvangst afkoopsom alimentatie.

5. Tot besluit

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wenst u eventueel een middelingsberekening en / of verzoek om inkomensmiddeling door ons te laten uitvoeren? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met onze adviseurs via onderstaande contactgegevens.

Deel deze pagina

Laatste update op 18-01-2022
Artikel gemaakt op 05-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belasting tips actueel Middel uw inkomen, voordat het te laat is!

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap