Volg ons op:

Twitter Updates

Werkgroep onderzoekt de fiscale positie van ZZP'ers

Momenteel zijn er ongeveer 800.000 ZZP’ers in Nederland, oftewel 10% van de werkenden is ZZP'er. In 2013 kwamen er 42.000 ZZP’ers bij en naar verwachting zet deze trend zich in 2014 door. Bij ongewijzigd beleid zullen er binnen afzienbare tijd meer dan 1 miljoen ZZP’ers zijn. Deze groei van het aantal ZZP’ers roept de vraag op of dit een wenselijke ontwikkeling is en nagedacht moet worden over zaken als sociale voorzieningen en verzekeringen, de regels op de arbeidsmarkt, de fiscale wetgeving omtrent werkenden, de belemmeringen tot in dienst nemen van personeel en de inkomens- en vermogensposities van de ZZP-populatie.
Tijd voor een werkgroep derhalve. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aankondiging uit de d.d. 23 april 2014 aan de Tweede Kamer verzonden brief over de aanpak van schijnzelfstandigen.

IBO ZZP

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de taakopdracht van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP). Dit IBO streeft ernaar om een analyse, inventarisatie en beleidsopties beschikbaar te maken van de inkomens- en vermogensposities van ZZP’ers, hun positie op de arbeidsmarkt, de voor- en nadelen van hun fiscale behandeling, de verhouding tot andere groepen werkenden en de aansluiting van het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen.

Opdracht aan de werkgroep


Meer weten van nader onderzoek positie zzp-ers


Artikel datum : 22-05-2014 | Artikel laatst gewijzigd : 12-12-2016

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen