print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vastgoed en belastingen

Verhuur garageboxen en BTW

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting (BTW), tenzij ... Een uitzondering hierop is de verhuur van parkeerruimte voor auto's (voertuigen). Deze verhuur is belast met BTW. De vraag is of een garagebox te vergelijken is met een parkeerruimte. Is de verhuur van een garagebox vrijgesteld voor de BTW of niet?  Volgens de Hoge Raad is de verhuur belast met BTW.

Procedure over BTW bij garageboxen

Volgens het Gerechtshof (in 2015) is de verhuur van garageboxen soms vrijgesteld van BTW. Het hangt volgens het Gerechtshof af van het gebruik van de garagebox. Deze procedure is positief uitgevallen, dit mede op grond van het vertrouwensbeginsel (een besluit van de Staatssecretaris).

In deze procedure ging de Staatssecretaris in cassatie en bepaalde de Hoge Raad dat de verhuur van garageboxen altijd belast is met BTW. Belanghebbende verhuurde garageboxen. In de huurovereenkomst stond dat de garagebox wordt verhuurd als garage / bergruimte. De verhuur van bergruimte is vrijgesteld van BTW en de verhuur van een garagebox is belast met de BTW. Volgens de Hoge Raad is de garagebox naar haar "aard en inrichting" bestemd om auto's (voertuigen) te parkeren / stallen. Als de garagebox hiervoor niet direct geschikt is en / of niet gebruikt mag worden als parkeerplaats voor auto's had de zaak de andere kant op kunnen rollen.

Noot fiscaal jurist over BTW en parkeerboxen

De huur van opslagboxen kan zonder BTW, dit is dus voor particulieren goedkoper dan de huur van garageboxen (met BTW). Het is dus van belang wat er in de huurovereenkomst staat, het opnemen dat er enkel auto's mogen worden gestald zorgt automatisch voor een BTW-belaste prestatie. Het moet dus gaan om een multifunctionele box waar bijvoorbeeld het stallen van een auto ook tot de mogelijkheden behoort (voorkeur zelfs: niet toegestaan). Oplossingen voor een BTW-vrijgestelde verhuur zijn:

  • Er mogen in de garagebox contractueel geen vervoermiddelen worden gestald.
  • De inrichting van de garagebox zo aanpassen dat deze naar aard en inrichting geschikt is voor de opslag van goederen. 

Een nadeel van onbelaste verhuur is wel dat de BTW op investeringen en onderhoud niet aftrekbaar is, derhalve geen recht op aftrek voorbelasting.

Waar moet u op letten als u garageboxen zou verhuren?

Als u losse garageboxen verhuurt (en dus niet bij een woning en / of als aanhorigheid waarbij de woning en de garage als 1 complex wordt verhuurd, dit is namelijk vrijgesteld van BTW), dan is deze verhuur belast met BTW. De BTW op investeringen en onderhoud is hiermee verrekenbaar. Als u geen BTW in rekening heeft gebracht aan particulieren, dan wordt de ontvangen huur geacht te zijn inclusief BTW. De door u te betalen BTW moet dan alsnog uit de ontvangen huur worden gehaald en moet (onder verrekening van de voorbelasting) worden afgedragen. Is de huurder een ondernemer, spreek dan met de huurder af dat de huurprijs wordt verhoogd met BTW.

Bron verhuur garageboxen

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 16 januari 2014 (ECLI:NL:RBZWB:2014:153).

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 11 september 2015 (ECLI:NL GHSHE:2015:3523).

Hoge Raad d.d. 10 februari 2017 (ECLI:NL:2017:185).

Meer weten van verhuur garageboxen en btw

Deel deze pagina

Laatste update op 24-12-2021
Artikel gemaakt op 06-03-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vastgoed en belastingen Verhuur garageboxen en BTW

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap