print sitemap zoeken disclaimer contact

Toch geen BTW bij holdingstructuur medicus

Op 22 juni 2012 heeft Hof Den Bosch een opvallende uitspraak (LJN: BX0076) gedaan. Volgens Hof Den Bosch is bij een holdingstructuur, waarbij de medicus in dienst is van de holding en vervolgens wordt uitgeleend aan de werkmaatschappij waarin de praktijk wordt uitgeoefend, geen BTW verschuldigd over de vergoeding aan de holding.

De casus

Het betreft in dit geval een tandarts die 50% van de aandelen houdt in een werkmaatschappij waarbinnen een tandartsenpraktijk werd uitgeoefend. De andere 50% is in handen van een collega die de aandelen ook via een holding in bezit heeft. De holding leent de tandarts uit aan de werkmaatschappij. Volgens de inspecteur is hier sprake van uitlenen van personeel, zodat over de vergoeding BTW verschuldigd is. Hof Den Bosch is, op basis van HR 24 april 1991 BNB 1991/206, van mening dat het onverenigbaar is met de strekking van de vrijstelling voor medici om onderscheid te maken tussen werkzaamheden die door medici voor eigen rekening worden verricht en diensten die door dezelfde personen met tussenkomst van een vennootschap worden verricht.

Opvallend

Deze uitspraak is opvallend omdat er tot nu toe, ook in bestaande jurisprudentie, vanuit is gegaan dat in dit soort gevallen sprake is van een met BTW belaste prestatie (artikel 11 eerste lid onderdeel g sub 1 onderdeel a en b Wet op de Omzetbelasting 1968). Als de Hoge Raad deze uitspraak bevestigt, zal het voor medici, maar ook voor andere beroepen waarvoor een vrijstelling geldt, eenvoudiger worden om een holdingstructuur op te zetten. Voor het verrichten van managementdiensten blijft onverkort sprake van BTW-diensten. Bij grotere maatschappen waar de medicus naast dokter / tandarts ook als manager optreedt, blijft het oppassen met de BTW.

Ook als de Hoge Raad uiteindelijk beslist dat er toch BTW verschuldigd is, is dit voor bestaande gevallen een mooie uitspraak. Zij kunnen met deze uitspraak in de hand aangeven dat er sprake is van een pleitbaar standpunt. Hierdoor kan bij discussie met de fiscus in elk geval een boete worden voorkomen. Wij zijn zeer benieuwd of de Staatssecretaris in cassatie gaat, uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Vragen over BTW en medicus

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onderstaande belastingadviseur, dit kan zonder verdere kosten of verplichtingen.

Meer weten van geen btw bij holdingstructuur medicus

Deel deze pagina

Laatste update op 27-01-2017
Artikel gemaakt op 12-07-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Medicus en fiscus Geen BTW bij Holdingstructuur medicus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap