print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Ben ik inhoudingsplichtige of werk ik met een zelfstandige?

In het Regeerakkoord van Rutte III zijn de kabinetsvoornemens ter vervanging van de DBA uitgewerkt. Opdrachtgevers moeten weten wanneer zij de loonbelasting- en socialezekerheidswetgeving moeten toepassen en wanneer sprake is van zelfstandigheid (geen inhoudingsplicht voor deze heffingen).

Maar zo eenvoudig is het niet.

Wanneer is er sprake van zelfstandigheid of van een dienstverband?

In het regeerakkoord wordt een drietal criteria geformuleerd die van belang zijn voor de vraag of sprake is van een dienstverband:

  • het werken tegen een relatief laaf tarief (liggend tussen de € 15 en € 18 per uur);
  • de looptijd van de werkzaamheden beloopt ten minste 3 maanden; en
  • er is sprake van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Wanneer gaat de Wet DBA gelden?

Handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot ten minste 1 januari 2020, behoudens als sprake is van kwaadwillenden. Die zijn er kennelijk genoeg, want bij lopende belastingcontroles, met name ook bij de inzet van buitenlandse zelfstandigen, wordt regelmatig het standpunt ingenomen dat sprake is van een dienstbetrekking. Er wordt gesproken over schijnzelfstandigheid en de Belastingdienst anticipeert daarmee op de wetgeving die is aangekondigd in het regeerakkoord.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om buitenlandse zelfstandige bouwvakkers die voor langere tijd werkzaam zijn voor een Nederlandse opdrachtgever. Materialen worden soms deels meegenomen door de buitenlandse zelfstandigen, maar deels ook ter beschikking gesteld door de Nederlandse opdrachtgever. De beloning van deze bouwvakkers is, gelet op de prijsstelling in de markt, doorgaans relatief laag (rond de € 15 per uur).

Zeker weten of er sprake is van reële zelfstandigheid?

Wanneer is er sprake van reële zelfstandigheid?

Belastingtechnisch dient te worden beoordeeld of inderdaad sprake is van (reële) zelfstandigheid of dat toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn:

  • de contractuele afspraken;
  • de inrichting van de uitoefening van de werkzaamheden;
  • de verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde werkzaamheden;
  • en de wijze van facturering (per klus of per uur).

Hier wordt het lastig, omdat het altijd een weging van feiten en omstandigheden betreft. De opdrachtgever loopt hierdoor het risico op grote naheffingsaanslagen van de fiscus, maar kan tevens te maken krijgen met boetes van de Inspectie SZW.

Noot fiscaal jurist

Dat buitenlandse zelfstandigen zich in de aandacht van de Nederlandse fiscus mogen verheugen is niet vreemd. Immers, als de buitenlandse zelfstandigen semipermanent in Nederland wonen en werken, rijst toch de vraag of in Nederland geen belasting en premies verschuldigd zijn. De buitenlandse ondernemer betaalt hier doorgaans namelijk helemaal geen belasting en / of premies.

Voor wie gaat deze wetgeving gelden?

De controles en correcties blijven echter niet beperkt tot buitenlandse situaties. Ook bij Nederlandse zelfstandigen komt dit, afhankelijk van de gemaakte afspraken, voor. Een adequate beoordeling van de arbeidsrelatie blijft dus wel degelijk van belang.

Bron Help: een zelfstandige

- Regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst”.

- Actieplan bestrijden van schijnconstructies.

Deel deze pagina

Laatste update op 18-06-2018
Artikel gemaakt op 18-06-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Ben ik inhoudingsplichtige of werk ik met een zelfstandige?

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap