print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Bermuda

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
1 februari 2010 1 januari 2010  
Soort inkomsten NL BMU Opmerkingen
Box I Loon Loon 5, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.5, lid 2
beloning directeur/ commissaris/e.d. 6    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 9, lid 1   Tenzij diensten in BMU worden verricht door een inwoner met de BMU nationaliteit of door een op BMU lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 7, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden)ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen,
in internationaal verkeer
5, lid 4   Mits werkelijke leiding van de onderneming in NL is gevestigd.
NB: KLM=NL zie art. 5 lid 5
Studenten of in opleiding zijnde personen   10 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
Pensioen en lijfrente
Definitie lijfrente

Artikel 8, lid 6
publiekrechtelijk pensioen 9, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van BMU
particulier/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   8, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000 zie art. 8, lid 2
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 9, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van BMU
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 8, lid 3    
afkoopsom ingegaan pensioen of lijfrente   8, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000 zie art. 8, lid 2
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   8, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000 zie art. 8, lid 2
WAO / WIA-suppletie   5, lid 1 Indien betaald door particuliere werkgever
  9, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever
Wulbz 5/6    
W.W.   8, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000 zie art. 8, lid 2
Restartikel: geen

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 06-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Bermuda

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap