print sitemap zoeken disclaimer contact

Tips belastingaangifte

In dit onderdeel meer dan 50 fiscale tips voor:

 1. Loon
 2. Auto van de zaak
 3. Giften
 4. Eigen woning
 5. Ziektekosten
 6. Studiekosten

Algemeen

 1. Uitstel: de aangifte moet worden ingeleverd vóór 1 mei 2017. Doet u dit niet, dan krijgt u midden / eind mei 2017 een herinnering met een termijn van 10 dagen. Levert u de aangifte dan nog niet in, dan krijgt u een boete. Heeft u meer ruimte nodig, vraag dan vóór 1 mei 2017 uitstel aan tot 1 september 2014, dit krijgt u altijd. U kunt via de internetsite van de Belastingdienst of telefonisch uitstel aanvragen. Het kan ook digitaal.
 2. Print: maak een print of kopie van uw aangifte inkomstenbelasting, bewaar deze met uw overige originelen (bankafschriften, jaaropgaven, etc.).
 3. Fiscaal partner: heeft u een fiscale partner, doe dan de aangifte elektronisch, schuiven met inkomen / aftrekposten kan veel geld opleveren. In de papieren versie is dit extreem lastig en met een computerprogramma erg eenvoudig. Fiscaal partnerschap is met ingang van 2012 geen keuze meer, u bent het of u bent het niet. 
 4. Fiscaal partner: heeft uw partner weinig inkomen, verschuif dan inkomen en vermogen naar deze partner. Uw partner hoeft pas feitelijk belasting te betalen als de aanslag hoger is dan € 45. U mag alimentatie, de eigen woning, uitgaven levensonderhoud kinderen, ziektekosten, scholingsuitgaven en giften naar eigen inzicht verdelen. Ook de eigen woning is een mooi planningsinstrument.
 5. Elektronisch: doe uw aangifte elektronisch, met name als u een (fiscale) partner heeft. Om de aanslagdrempel optimaal te benutten kent het programma van de Belastingdienst prima mogelijkheden. U heeft wel een Digid-code nodig.
 6. Vooraf ingevulde aangifte: vanaf 1 maart 2017 kunt u de deels ingevulde aangifte downloaden via de internetsite van de Belastingdienst. De Belastingdienst voert sinds enkele jaren bepaalde informatie die zij over u hebben ontvangen alvast in uw aangifte in. Bij het downloaden van het programma wordt u gevraagd om deze info alvast in te vullen, kies hier altijd voor en controleer of de info klopt met uw eigen informatie. Controleer het bankrekeningnummer, dit gaat kennelijk nogal eens mis. De praktijk leert nu dat dit niet vlekkeloos verloopt, met name de informatie van het UWV en voor huurders is niet juist.
 7. Hoewel de Belastingdienst niet uw belastingadviseur is, is er via de internetsite diverse heldere informatie beschikbaar.

Meer weten van aangifte ib

Deel deze pagina

Laatste update op 21-04-2017
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Aangifte IB

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap