print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Werkzaamheden Echtscheiding

Werkzaamheden

Echtscheiding

Scheiden doet ...... Een echtscheiding is, naast emotie voor de partners en kinderen, een financiële en juridische kwestie. In mijn praktijk heb ik veelal vrouwen als cliënt die ik in overleg met een advocaat bijsta. De berekening van de alimentatie en de (echte) winst van het bedrijf van de echtgenoot zijn dan meestal onderdeel van de advisering. Onze advisering heeft veelal betrekking op

  • analyseren van winsten binnen een BV of onderneming
  • fiscale en economische uitleg huwelijkse voorwaarden
  • vermogensverrekeningen
  • beoordelingen second opinion behoefte, draagkracht en alimentatie (met name bij ondernemers)
  • waardering van ondernemingen

Als u gaat scheiden, kunt u een advocaat in de arm te nemen. Niet iedere advocaat is gespecialiseerd in familierecht, het rechtsgebied waaronder echtscheiding en alimentatie vallen. 

Ondernemer en echtscheiding

In mijn praktijk heb ik veel te doen met alimentatieverplichtingen van ondernemers. Dit is geheel iets anders dan mensen in loondienst, en in de praktijk zie ik dat maar weinig advocaten financieel voldoende opgeleid zijn om dit te doorgronden. Het inkomen van ondernemers kan elk jaar verschillen en in de praktijk zie ik op het moment van echtscheiding nog te vaak een (ineens) lagere winst. Daarnaast speelt bij ondernemers de waarde van de onderneming een rol, in het bijzonder de waardering van de goodwill. Onderdelen in de praktijk zijn:

  1. Hoe hoog is het gemiddelde inkomen ?
  2. Wat te doen als de onderneming (ineens) verlies maakt?
  3. De goodwill van de onderneming.
  4. Kan de onderneming dividend uitkeren ?
  5. De verdeling van de onderneming.

Meer weten van echtscheiding


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Werkzaamheden Echtscheiding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap