print sitemap zoeken disclaimer contact

DGA en verzekeringsplicht

Is een DGA verzekerd voor voor de werknemersverzekeringen? Had de opdrachtgever loonheffingen moeten inhouden op de betaalde management fee? Dit soort vragen komen regelmatig voorbij bij onze specialisten.

Sinds 2020 zien wij dat de Belastingdienst steeds vaker onderzoeken instelt naar de verzekeringsplicht van een DGA met een eigen holding of management B.V.

Dienstbetrekking van een DGA

Een bestuurder die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden voor een B.V. verricht staat formeel in dienstbetrekking tot die B.V. Dit is dan onder het gezag van de algemene vergadering van aandeelhouders, aldus de Hoge Raad in 2013. Vaak is de aandeelhouder en de bestuurder gelijk (bij de DGA). De formele regels om te beoordelen of iemand in dienstbetrekking is zijn:

 1. Er wordt loon betaald.
 2. De werknemer moet de arbeid persoonlijk verrichten.
 3. Er is sprake van een gezagsverhouding.

In een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (15 september 2020) liep het Gerechtshof deze criteria maar eens rustig langs en concludeerde dat aan alle voorwaarden was voldaan. De DGA was in dienstbetrekking. Waarom?

 • Er wordt een vergoeding betaald.
 • De bestuurders moesten hun werk persoonlijk verrichten.
 • De bestuurders waren - gezien hun persoonlijke kwaliteiten - onmisbaar.
 • Er was sprake van een gezagsverhouding (onder gezag van de AvA).

De zogenoemde regeling aanwijziging DGA was volgens  het Gerechtshof niet van toepassing. De naheffingsaanslagen loonheffingen bleven in stand.

Mocht niet aan alle criteria voor een ‘echte’ dienstbetrekking zijn voldaan, dan kan overigens nog sprake zijn van inhoudingsplicht. Op basis van de wet kan namelijk ook sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking van de DGA. Twee toetsen dus en volgtijdig te beoordelen!

Managementovereenkomst en DGA

Bij de beoordeling van een managementovereenkomst wordt vaak gesteld dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. De managementovereenkomst is echter een overeenkomst van opdracht en ook deze moet op grond van de feiten en daadwerkelijke uitvoering worden beoordeeld. Als aan de formele eisen wordt voldaan, kan sprake zijn van loon uit dienstbetrekking (en dus geen managementdienst op grond van een managementovereenkomst). Bij deze beoordeling moet tevens worden gekeken naar de vraag of aan de management B.V. reële betekenis toekomt of dat deze slechts is tussengeschoven vanwege fiscale motieven. In dat laatste geval zal voor de inlener sprake zijn van inhoudingsplicht.

In een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam (2016) overweegt het Gerechtshof dat voor een dienstbetrekking maatgevend is of de rechtsverhouding tussen de DGA van de holding en de werk B.V. kwalificeert als een arbeidsovereenkomst, in casu geen dienstbetrekking !

In een andere procedure bij de Rechtbank Den Haag (2018) werken 2 minderheidsaandeelhouders in eerste instantie met een salaris voor de werkmaatschappij en daarna wordt dit salaris stopgezet en wordt er gewerkt via een management B.V. Volgens de Belastingdienst moet de management fee gewoon gezien worden als salaris. Volgens de Rechtbank is er sprake van meerdere wijzigingen en is er sprake van een reële betekenis (voor de management fee).

Noot fiscaal jurist over verzekeringsplicht DGA

In de regeling aanwijziging DGA 2016 wordt uitgebreid stilgestaan bij de verzekeringsplicht voor de DGA. Als een DGA in staat is om zijn eigen ontslag tegen te houden, is hij / zij meestal niet in dienstbetrekking. Dit kan hij eventueel regelen in samenspraak met aandelen die worden gehouden door zijn echtgenoot of een bloed- / aanverwante. Heeft een bestuurder geen aandelen, dan is hij / zij vrijwel altijd verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als er sprake is van meerdere bestuurders (met een gelijk belang), dan is er geen sprake van ondergeschiktheid (en dus geen verzekeringsplicht).

Noot fiscaal jurist over werken met een management B.V.

Het werken via een management B.V. komt steeds vaker voor in Nederland. Als een directeur (ex-werknemer) via zijn eigen management B.V. gaat werken, kan dit substantiële fiscale voordelen en risico's opleveren. Steeds vaker stelt de Belastingdienst dat sprake is van een dienstbetrekking bij de inlener, de managementovereenkomst wordt dan volledig genegeerd. De naheffingen (maximaal 5 jaar) worden dan vaak met boetes (25% - 50%) opgelegd bij de inlener.

Familielid van de DGA in dienstbetrekking

Hoe moet de dienstbetrekking van de partner van de DGA worden beoordeeld? Vaak heeft de partner geen aandelen in de holding / management B.V. Bij de beoordeling van de mogelijke dienstbetrekking van de partner moeten de formele regels worden doorlopen. De familieverhouding kan een rol spelen bij de beoordeling of sprake is van gezag.

Sinds 2018 zien wij een andere beoordeling van deze werksituatie (Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2018:259), ook bij familieverhoudingen kan sprake zijn van een gezagsverhouding. Er moet dus zorgvuldig naar de feiten worden gekeken.

Als de partner onder duidelijk andere omstandigheden en (arbeids-)voorwaarden werkt dan gebruikelijk zou zijn, is hij of zij niet in privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Als enige een bonus krijgen;
 • Andere beloning of beloningsvorm;
 • Andere uren dan gebruikelijk;
 • Worden er functioneringsgesprekken gehouden;
 • Naast de DGA als enige zeggenschap over bedrijf.

Vragen over werken met een management BV

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Meer weten van dga verzekeringsplicht

Deel deze pagina

Laatste update op 24-12-2021
Artikel gemaakt op 06-10-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank DGA en belastingen DGA verzekeringsplicht

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap