print sitemap zoeken disclaimer contact

Rijksmonument, fiscus en belastingvoordeel

Er gold een fiscaal gunstige regeling voor (groot) onderhoud aan een rijksmonument. De regeling voor eigen woningen en beleggingspanden in box 3 is verschillend. Deze regeling is afgeschaft per 1 januari 2019. Tot dat moment waren kosten voor rijksmonumenten aftrekbaar, hieronder de oude regeling. Vanaf 2019 geldt een subsidieregeling voor instandhouding van rijksmonumenten, informatie hierover treft u aan op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bij onderdeel subsidies.

Aanvraag Subsidie Rijksmonumenten  

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis - rijksmonumenten kan vanaf 1 maart tot 30 april worden aangevraagd via deze internetsite. U heeft hiervoor de volgende informatie nodig.

 • Uw Digid
 • Monumentennummer

In dit schemakunt u eenvoudig zien voor welke kosten u een subsidie kunt aanvragen. U kunt ook een gratis nieuwsbriefaanvragen zodat u op de hoogte blijft van de regeling. De wettelijke regeling kunt u hier vinden.

De subsidie voor Rijksmonumenten is bedoeld voor:

 • In de basis is de subsidie bedoeld voor terugkerend onderhoud en restauratie van uw rijksmonument.
 • Onderhoud van de woning, dak, voeg (metsel) werk, natuursteen, kozijnen, schilderwerk
 • Binneninrichting (onderhoud / vervangen vaste interieur onderdelen zoals trappen, plafonds, schoorstenen, schouwen, vloeren, labriseringen, etc.)
 • Installaties en bliksemafleiding
 • Terreinen en beplanting, uitgebreid (ook riool, regenwaterafvoer, bestrating, etc)
 • Overige kosten zoals adviseurs, projectbegeleiding, onderzoeken, etc.

Waarvoor geen subsidie bij rijksmonumenten?

 • Reconstructie
 • Kosten verandering, verfraaiing of comfort verbetering (zoals isolatie, dubbele beglazing)
 • Onderhoud aan sanitair, badkamer, keuken, cv ketel, etc.
 • Onderhoud aan losse elementen (meubels, schilderijen, etc) de zogenaamde roerende zaken
 • Eigen arbeidsuren zijn NIET subsidiabel, tenzij door eigen onderneming of door eigen personeel (aantonen via accountantsverklaring)

Een uitgebreid overzicht treft u hier aan.

Oude regeling rijksmonumenten

Als u eigenaar bent van een rijksmonument, dan kunt u diverse fiscale voordelen genieten. Het wonen in een rijksmonument is fiscaal best voordelig. De aftrekmogelijkheden zijn in 2012 aangepast. U mag kosten voor vervanging, onderhoud of repareren aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u bent eigenaar van een rijksmonument;
 • het pand is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • u betaalt de kosten (in het belastingjaar).

Geen aftrek voor monumenten

U heeft niet altijd recht op aftrek. De aftrek voor monumenten geldt niet indien:

 • er sprake is van een gemeentelijke monument (en geen rijksmonument);
 • er sprake is van een beschermd dorpsgezicht (en geen rijksmonument);
 • er sprake is van nieuwbouw van een rijksmonument (en geen onderhoud).

Aftrek parkervloer monumentenpand

X koopt (in 2011) een woning / appartement. Er wordt voor 10.000 euro een nieuwe parkervloer ingelegd. De kosten zijn volgens de inspecteur niet aftrekbaar omdat in geen sprake is van herstel in oude toestand. Verder stelt de Belastingdienst dat sprake is van herinrichtingskosten (niet aftrekbare huurderslasten).

 • De rechtbank is het met X eens, kosten aftrekbaar
 • Het Gerechtshof is het niet met X eens, kosten niet aftrekbaar, zijn huurderslasten

De heer X gsaat in cassatie en verwijst naar een besluit uit 2016. In dit besluit staat dat kosten van een parkervloer aftrekbaar zijn. Volgens de AG (31 januari 2017, ECL NL PHR 2017 54) mag X - ook voor het eerst in cassatie - naar dit besluit verwijzen. De AG stelt voor om de procedure bij een ander Gerechtshof nogeens over te doen (verwijzen).

Fiscale wijzigingen rijksmonument in 2012

De fiscale aftrek van kosten is in 2012 aangepast.

 • De drempel voor aftrek is komen te vervallen (geldt zowel voor rijksmonumenten in box 1 als in box 3).
 • De kosten die u maakt voor het gebruik van een rijksmonument zijn niet allemaal aftrekbaar. Dit geldt voor: de afschrijving, het eigenaarsdeel van de onroerende zaakbelasting, de premie voor de brand- en opstalverzekering en de waterschapslasten (polderlasten).
 • Fiscaal aftrekbare kosten die door de Belastingdienst zijn vastgesteld zijn niet meer 100% aftrekbaar, maar slechts voor 80%.

Er is een overgangsregeling; als u de verplichting vóór 1 januari 2012 bent aangegaan en de betaling heeft in 2012 (of 2013) plaatsgevonden, dan kunt u de onderhoudskosten nog gewoon aftrekken.

Vaststellen onderhoudskosten door de Belastingdienst

Als u onderhoud of verbetering overweegt, dan kunt u de Belastingdienst vooraf om een mening vragen omtrent de aftrekbaarheid.

Kosten Rijksmonument aftrekbaar? Wij helpen u graag

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 30-03-2020
Artikel gemaakt op 08-07-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Eigen woning Rijksmonument Rijksmonument en fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap