print sitemap zoeken disclaimer contact

Crypto currencies in de Vennootschapsbelasting

De fiscale gevolgen voor de vennootschapsbelasting bij crypto currencies (zoals bitcoin) zijn minder complex dan in de inkomstenbelasting.

Met betrekking tot cryptocurrencies kunnen voor wat betreft de vennootschapsbelasting in ieder geval de volgende activiteiten worden onderscheiden:

  • handelen of beleggen in crypto
  • betalen in crypto of laten betalen in crypto
  • het minen of delven van crypto
  • het handelen / beleggen in crypto’s;
Aantal aandachtspunten bij Crypto in de BV
  1. Belastingdienst zou in de praktijk kunnen stellen dat bepaalde kosten of verliezen die verband houden met crypto activiteiten niet aftrekbaar zijn omdat deze in bepaalde situaties het belang van de aandeelhouder (of derde) dienen.
  2. Als een BV crypto's op haar balans heeft staan (bijvoorbeeld omdat klanten met crypto's betalen) dan dienen deze crypto's op balansdatum gewaardeerd te worden op de kostprijs of lagere marktwaarde

Winstbepaling crypto in de BV

Een BV moet de met de crypto activiteiten behaalde winsten en geleden verliezen tot zijn fiscale winst rekenen. De resultaten moeten volgens het goed koopmansgebruik in aanmerking worden genomen. Een inspecteur zou in bepaalde situaties kunnen stellen dat verliezen niet aftrekbaar zijn omdat het voorzienbaar is dat de crypto activiteiten niet tot een voordeel kunnen leiden en dat om die reden verliezen niet aftrekbaar zijn.

Als een BV crypto's op haar balans heeft staan dan dienen deze in beginsel gewaardeerd te worden op kostprijs of lagere marktwaarde, hiermee kan winstnemen worden uitgesteld.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-06-2023
Artikel gemaakt op 08-06-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Bitcoin en crypto Crypto in de BV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap