print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

De zwarte lijst van de Belastingdienst

Als iemand op de FSV lijst staat mag de inspecteur gewoon een onderzoek instellen, dit is in meerdere uitspraken duidelijk geworden. Lees hier bijvoorbeeld een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam uit 2023. Aandachtspunt om te onderzoeken is dan wel dat de melding op de FSV lijst niet de aanleiding is geweest om een onderzoek in te stellen. Hiertoe kan een dossierinzage curciaal zijn. Als hieruit volgt dat er sprake is van een risicoselectie, een verwerking van persoonsgegevens in een databank of een gebruik van een databank waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, kunnen de kaarten anders liggen en kan sprake zin van schending van grondrechten.

Het handelen van de Belastingdienst houdt (in ieder geval de fiscale) gemoederen al enige tijd bezig. Eén van de zaken die daarbij een rol speelt is het gebruik van de Fraude Signalering Voorziening (FSV), ook wel de zwarte lijst genoemd.

De FSV werd door de Belastingdienst gebruikt voor het signaleren van risicosignalen (bijvoorbeeld een klikbrief). Dit systeem blijkt niet te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het systeem is daarom op 27 februari 2020 uitgezet en wordt niet meer door de Belastingdienst gebruikt.

AVG en zwarte lijst Belastingdienst

Personen die in de FSV-applicatie opgenomen zijn of opgenomen zijn geweest, zouden hiervan in het voorjaar van 2021 automatisch bericht ontvangen. De Belastingdienst filtert wel wie er wel of niet een melding krijgt van de vermelding in de applicatie. Personen die zijn betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek of worden genoemd in een tip- of klikbrief, ontvangen geen brief van de Belastingdienst. In de praktijk zien wij ook dat mensen regelmatig geen antwoord ontvangen op hun AVG-verzoek.

Op zichzelf genomen is dat best vreemd. Immers vaststaat dat met het FSV-systeem door de Belastingdienst de wet werd overtreden. Bij een tip- of klikbrief is op zijn minst nog maar de vraag of ook daadwerkelijk sprake is van strafbare feiten. De overheid lijkt dus te veroordelen zonder proces, terwijl zij zelf niet compliant is aan wet- en regelgeving. Op zijn minst curieus.

Rechtspersonen op zwarte lijst Belastingdienst

Vervelender wordt het als het gaat om rechtspersonen. Rechtspersonen vallen niet onder de reikwijdte van de AVG. Rechtspersonen die staan opgenomen in de applicatie ontvangen om die reden dan ook geen brief van de Belastingdienst ingeval zij zijn opgenomen in de applicatie.

Wellicht ook curieus, maar daarenboven onwenselijk. Immers de bestuurders van deze rechtspersonen kunnen gevolgen ondervinden als de rechtspersoon is opgenomen in de applicatie (aansprakelijkheid). Het is dan op zijn zachtst gezegd ook niet passend dat de overtreder van wet- en regelgeving (Belastingdienst) zich nu beroept op dezelfde wet- en regelgeving om de rechtspersonen niet te informeren.

Het ligt in de rede dat bestuurders bij een beroep op de AVG om duidelijkheid over de opname in de zwarte lijst, ook vragen naar de rechtspersonen waarvan zij bestuurder zijn en hun beroep stoelen op hun afgeleide belang (aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor onrechtmatig handelen).

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij adviseren vele ondernemers in bezwaar- en beroepszaken en / of bij het verkrijgen van informatie over de zwarte lijst. Wilt u een vrijblijvende afspraak of offerte ontvangen? Mail ons gerust.

Bron zwarte lijst Belastingdienst

Parlementaire enquête fraudebeleid

Informatie Belastingdienst inzake zwarte lijst

Rapport PWC 17 maart 2022 (Effecten FSV MKB)

Rapport PWC 17 maart 2022 (onderzoek aan de Poort)

Kamerbrief d.d. 29 maart 2022 bij PWC rapporten

MB

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2024
Artikel gemaakt op 15-02-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Zwarte lijst Belastingdienst en AVG

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap