print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

Het belang van adequate overeenkomsten

Onlangs werd het voor een belastingplichtige, in een uitspraak van de Hoge Raad[1], maar weer eens pijnlijk duidelijk gemaakt dat het van belang is om adequate overeenkomsten op te stellen én na te leven.

1.    De casus

Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder (de dga) van een bv. Hij heeft in het verleden aanzienlijke bedragen geleend van de bv, onder meer voor de aankoop van effecten in privé en de aankoop van een eigen woning. In de leningsovereenkomst is bepaald dat de dga, na verkoop van de aandelen, verplicht is de lening af te lossen. Na verkoop van de aandelen vindt echter geen aflossing plaats.

De inspecteur merkt dit aan als een belaste winstuitdeling. Het hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank Den Haag dat er een nieuw feit aanwezig is. De door belanghebbende gedane aangifte IB is onjuist, waardoor de inspecteur hieruit niet kon afleiden dat er sprake was van een uitdeling. Omdat de dga niet heeft afgelost, is sprake van een uitdeling. Het is namelijk, mede met het oog op de slechte financiële situatie van de dga, niet te verwachten dat hij zijn schuld aan de bv kan aflossen, zodat de gelden het vermogen van de bv definitief hebben verlaten. Zowel de dga als de bv moet zich hiervan bewust zijn geweest.

2.    Belang voor de praktijk

In deze casus waren er wel overeenkomsten opgesteld, doch deze werden niet nageleefd. In de praktijk komen wij ook talloze voorbeelden tegen van gevallen waar zelfs geen overeenkomst aan ten grondslag ligt. Wij willen op deze plaats het belang van het opstellen én naleven van adequate overeenkomsten nog eens benadrukken. Hiermee beperkt u risico’s en aansprakelijkheid en voorkomt u ongewenste situaties, zoals een winstuitdeling van ruim € 1 miljoen als voorgevallen in voornoemde casus.

Adequate overeenkomsten – zoals bijvoorbeeld een geldleningsovereenkomst tussen u en uw persoonlijke holding – kunnen wij al voor u opstellen vanaf € 250 excl. btw.

3.    Tot besluit

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan gerust eens – geheel vrijblijvend – contact op met één van onze onderstaande adviseurs.[1]HR, 11-02-2022, nr. 21/00038.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-03-2022
Artikel gemaakt op 15-02-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Het belang van adequate overeenkomsten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap