Volg ons op:

Kennisbank

Twitter Updates

Vanaf 1 januari 2015 nieuwe BTW-regels internetdiensten

Met ingang van 1 januari aanstaande wijzigen de regels voor de BTW-heffing inzake elektronische-, telecommunicatie- en omroepdiensten. Dit is met name van belang voor internetdienstverleners met particulieren / niet-ondernemers als klant. In tegenstelling tot de huidige regel moeten ondernemers vanaf 2015 de BTW over aan niet-ondernemers geleverde diensten afdragen in het land waar de afnemer woont.

Internetdiensten

Internetdiensten zijn langs elektronische weg verrichte diensten. Om te verduidelijken wat men hiermee bedoelt, zijn in de BTW Richtlijn enkele voorbeelden gegeven. Je moet daarbij denken aan:

In de Nederlandse BTW uitvoeringsverordening wordt het als volgt omschreven: "diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht."

In de praktijk

De nieuwe regelgeving stelt de praktijk voor enkele uitdagingen. Zo moet men nu van elke klant gaan vastleggen waar hij / zij woont om te kunnen bepalen welk BTW-tarief van toepassing is. Bovendien verschilt het tarief per land. Men moet dus gaan werken met verschillende prijzen of voor lief nemen dat de marge op een dienst die in Duitsland wordt verkocht lager is dan de marge in bijvoorbeeld Luxemburg. Hoe dan ook, de websites en de achterliggende administratie moeten hiervoor worden aangepast.

Aangifte doen

In principe zou de dienstverlener zich in alle landen waar hij klanten heeft moeten registreren als BTW-ondernemer, om aldaar aangifte te kunnen doen. Je kunt immers de BTW niet verleggen naar de afnemer zoals dat bij een dienst die wordt verricht aan een BTW-ondernemer wel kan. Om dit te voorkomen is de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS) bedacht. U kunt dan vanuit 1 lidstaat aangifte doen voor alle diensten die u binnen de EU heeft geleverd. Om hier gebruik van te maken moet u zich voor 31 december registreren. Informatie hierover vindt u op de volgende link: EU-btw melding doen met MOSS.


Auteur(s) van vanaf 1 januari 2015 nieuwe regels btw op internetdiensten


A. Hof RB (Arjan).
Register Belastingadviseur ,

088 027 00 00
a.hof@jongbloed.tvJongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 17-10-2014 | Artikel laatst gewijzigd : 27-01-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen