print sitemap zoeken disclaimer contact

Eindejaarsuitkering belastingvrij uitkeren via WKR

De feestdagen staan weer voor de deur en binnenkort is het sinterklaasfeest en de kerstborrel. Bij ons kantoor in Enschede worden begin december ook weer gratis knuffels in het kerstbos gehangen. Los van de feestjes krijgen veel werknemers (ook bij ons) een gaaf kerstcadeau. Wat zijn de fiscale regels tijdens deze feestjes ?

Ho ho ho, de fiscus komt zo?

Vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever doet aan zijn medewerkers vormen loon. Het is mogelijk vergoedingen en verstrekkingen aan te wijzen als eindheffingsloon (rekenvoorbeeld) in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De kosten van een sinterklaasfeest of kerstborrel, verschijnen dan niet als een soort plofsigaar uit de eigen doos op de salarisstrook van de werknemers. Aanwijzing als eindheffingsloon is niet nodig als het sinterklaasfeest en de kerstborrel op het kantoor van de werkgever plaatsvinden; hiervoor kent de wet een nihilwaardering.

Fiscaal feestje met belastingdienst

Wordt het sinterklaasfeest of de kerstborrel op een externe locatie gehouden (dus niet zijnde de werkplek c.q. het kantoor van de werkgever), dan worden alle kosten voor de werknemer en diens partner aangemerkt als loon. Een gerichte vrijstelling of een nihilwaardering is dan niet aan de orde.

Alle kosten van het feest moeten dan als eindheffingsloon worden aangewezen en worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling om te voorkomen dat de werknemer de kosten terugziet op zijn salarisstrook. Is de vrije ruimte al vol? De belastingdienst dankt u vriendelijk en ontvangt graag in januari 80% loonheffing van het bedrag waarmee de vrije ruimte is overschreden.

Cadeau van de sint of de kerstman en belastingen

Voor cadeau’s van de sint en de kerstman kent de wet geen (aparte) vrijstelling. Wel kan de werkgever de kosten voor de cadeau’s aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit is niet anders als de cadeau’s van sinterklaas naar de kinderen van de werknemer gaan; ook deze cadeau’s worden in beginsel bij de werknemer belast.

Wat nu te doen als de vrije ruimte van de werkkostenregeling al vol is? In plaats van een kerstgeschenk kan op de nieuwjaarsbijeenkomst een cadeau worden verstrekt, waardoor de kosten in het nieuwe jaar vallen. Fiscaal niet relevant maar wel handig om dan geen producten in de doos te doen die beperkt houdbaar zijn. Anders ruikt de doos zo, al is het niet naar belastingheffing. Wellicht kunt u ook een fiets van de zaak overwegen?

Toch nog ruimte in de werkkostenregeling?

Als de werkkostenregeling nog niet volledig is gebruikt, zijn er nog leuke alternatieven in december. Zo kan ervoor worden gekozen om een kerstbonus (gedeeltelijk) onder te brengen in de werkkostenregeling. Zonder dat door de belastingdienst wordt (mee)gekeken naar de gebruikelijkheid van een vergoeding/verstrekking kan aan een werknemer per jaar namelijk maximaal € 2.400 worden vergoed. Bij deze € 2.400-grens gaat het om alle vergoedingen die voor een werknemer in dat jaar zijn ondergebracht in de vrije ruimte (bijvoorbeeld ook het kerstpakket of een fiets van de zaak).

Als deze grens niet wordt overschreden, kan de kerstbonus via de vrije ruimte onbelast worden vergoed. Wordt er meer dan € 2.400 per jaar verstrekt aan een werknemer? Dan kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat dit niet gebruikelijk is de vergoeding onder te brengen in de werkkostenregeling. De Belastingdienst moet dat standpunt wel kunnen onderbouwen. Indien het niet gebruikelijk is de vergoeding aan te wijze als eindheffingsloon, is sprake van (regulier) loon.

Auteurs kerst en sinterklaas en belastingen

Sinterklaas

De kerstman

Deel deze pagina

Laatste update op 01-11-2023
Artikel gemaakt op 01-11-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Eindejaarsuitkering en WKR

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap