print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingtarieven in Spanje 

Wij adviseren wekelijks mensen die in spanje een vakantiewoning hebben gekocht of gaan kopen. Ook adviseren we steeds vaker mensen die naar Spanje emigreren. Heeft u vragen? Stuur gerust een bericht aan onderstaande specialisten. De heer Jongbloed is ook zelf goed bekend met Spanje, dit vanuit eigen ervaring met onroerende zaken aldaar.

Vakantiewoning in Spanje kopen als Nederlander

Wij adviseren wekelijks mensen met een vakantiewoning in Spanje (of die voornemende zijn een vakantiewoning te kopen). Om een woning te kunnen kopen moet u eerst een NIE nummer aanvragen (soort BSN nummer). Dit kan via de Nederlandse ambassade of bij een lokaal politiebureau, ook een advocaat in Spanje kan dit verzorgen. Een spaanse bankrekening is praktisch (niet noodzakelijk).

Bij de aankoop van een nieuwe woning moet u 10% BTW betalen (IVA). Bij een bestaande woning is er overdrachtsbelasting (ITP) verschuldigd van 7-11% (per provincie anders) over de referentiewaarde (kadaster) of de koopsom.

Nadat de woning is gekocht moet u jaarlijks de volgende belastingen betalen:

 1. Onroerendezaak belasting (IBI) : 0,30 - 0,70 % van de kadastrale waarde (ligt meestal aanzienlijk lager dan de marktwaarde)
 2. Inkomstenbelasting (IRNR) : u moet jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting indienen (ook als de woning niet wordt verhuurd). Het tarief voor niet inwoners uit de EU bedraagt 19%. Bij verhuur voldoet u over de netto huurinkomsten (rentelasten aftrekbaar) een tarief van 19% inkomstenbelasting. Voor de periode van leegstand (of zelfbewoning) geldt een forfatair inkomen (percentage kadastrale waarde, veelal 1,1%. Tarief is 2% als laatste 10 jaar de kadastrale waarde niet is bijgewerkt).
 3. Vermogensbelasting: wordt geheven over het netto vermogen (schulden dus aftrekbaar). Tarief kan per provincie verschillen en bedraagt 0,2% - 3,5%. Peildatum is 31 december van een belastingjaar. De belastingvrij voet (ook per provincie anders) bedraagt gemiddeld € 400.000 - € 700.000. Buitenlanders (uit EU) mogen een beroep doen op de meest gunstige regeling, derhalve is de vrijstelling altijd  € 700.000. De vermogensbelasting kan - onder voorwaarden - worden voorkomen door de woning in een Nederlandse BV te kopen.

Voorbeeld berekening inkomstenbelasting vakantiewoning Spanje

Een woning is gekocht voor € 1.000.000, de kadastrale waarde uit 2020 bedraagt € 800.000, De woning wordt gedurende 10 weken (70 dagen) per jaar verhuurd voor € 10.000. Er zijn verder geen kosten. Voor het overige deel van het jaar staat de woning leeg. De forfaitaire huurinkomsten bedragen dan € 7.112  (€ 800.000 x 295/365 x 1,1%). Het belastbare inkomen bedraagt dan dus € 10.000 + € 7.112 = € 17.112 x 19% = € 3.251 per jaar.

Verkoop van vakantiewoning in Spanje

Bij de verkoop van een vakantiewoning in Spanje moet er belasting worden betaald over de gerealiseerde winst. Dit betreft de zogenaamde grondwaarde belasting (plusvalia municipal), deze is veelal beperkt tot een paar duizend euro. Daarnaast is de vermogenswinstbelasting verschuldigd van 19%. Deze is verschuldigd over de verkoopwaarde (-/- kosten -/- aankoopwaarde -/- overdrachtsbelasting -/- notariskosten -/- verbouwingskosten). Het is verstandig om alle facturen te bewaren.


Inkomstenbelasting 2023 Spanje

Reguliere inkomsten uit arbeid en pensioen worden progressief belast volgens de onderstaande tabel. Ondernemersinkomen en inkomsten uit vastgoed (o.a. huur) vallen ook onder de reguliere inkomsten.

 • tot 12.450:19%
 • 12.450 - 20.200: 24%
 • 20.200 - 35.200: 30%
 • 35.200 - 60.000: 37%
 • 60.000 `- 300.000 : 45%
 • 300.000 > : 47% (verschilt per regio)

De top tarieven kunnen per regio verschillen, in Madrid bedragen deze 45,5% maar in Cataluna zelfs 48%. . De voordeligste regio is Andalucia met 48,2% en de duurste is Valencia met 54%. Er geldt een algemene belastingvrije voet van € 5.550 die op basis van de gezinssamenstelling hoger kan zijn. Dit is met name afhankelijk van het aantal nog inwonende kinderen en de leeftijd ervan. 

Voor niet residenten buiten de EU (zoals op dit moment het Verenigd Koninkrijk) is het percentage 24%.

Vermogenswinstbelasting 2023

De vermogenswinstbelasting heft belasting over de "rendementen uit beleggingen". Dit zijn bijvoorbeeld dividenden, rente op bankproducten en inkomsten uit (levens-)verzekeringen, maar ook winsten op verkoop van onroerend goed (soms vrijgesteld).

 • 0 - 6.000 : 9%
 • 6.000 - 50.000 : 21%
 • 50.000 - 200.000 : 23%
 • 200.000 > 26%

Voor niet residenten binnen de EU is het tarief 19% en voor niet residenten buiten de EU 24%

Vermogensbelasting 2022 in Spanje

 • 0 - 167.000: 0,2%
 • 167.000 - 334.000 : 0,3%
 • 334.000 - 668.500 : 0,5%
 • 668.500 - 1.337.000 : 0,9%
 • 1.337.000 - 2.674.000 : 1,3%
 • 2.674.000 - 5.348.000 : 1,7%
 • 5.348.000 - 10.696.000 : 2,1%
 • 10.696.000 > 3,5%

Bovenstaande zijn afgeronde bedragen (voor de leesbaarheid). Er geldt een algemene vrijstelling van € 700.000 voor residenten en non-residenten plus nog eens € 300.000 voor residenten met een eigen woning en geldt per persoon.  Iedere Spaanse "autonome" regio kan zelf afwijkende belastingschijven en vrijstellingen vaststellen.

Vermogensbelasting 2023 per regio

De regionale regering van Andalusië heeft aangekondigd dat de vermogensbelasting in Spanje in de regio Andalusië met ingang van 21 september 2022 wordt afgeschaft. Door de wetswijzigingen hoeven de bewoners van Andalusië geen vermogensbelasting te betalen, ongeacht de omvang van het vermogen.

Successierecht en schenkingsrecht in Spanje

De successierecht en schenkingsrecht zijn nogal verschillend per regio. Er zijn regio's die de successierechten en schenkingstarieven vrijwel tot "nul" verlaagd hebben. De vrijstelling bedraagt €100.000. Hou rekening met een tarief van 34% over het meerdere. Omdat u in Nederland woont moet u in Nederland erfbelasting (of schenkbelasting) betalen over het wereld vermogen. De heffing in Spanje kan hierop in mindering worden gebracht.

De regionale tarieven gelden alleen voor residenten.  Dit nationale tarief begint bij 7,65% en stijgt tot 34%, afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap / schenking. Het hoogste tarief geldt vanaf € 797.000. Afhankelijk van de familiegraad van de ontvanger van het vermogen geldt er een vermenigvuldigingsfactor, welke mede bepaald wordt door de hoogte van het vermogen. Afhankelijk van het vermogen en de familiegraad kan het belastingpercentage oplopen tot 81,6% !

Op grond van de Europese Erfrechtverordening is het Nederlandse recht van toepassing (als u in Nederland woont).

Buitenlandse bezittingen en wonen in Spanje

Als u in Spanje woont moet u in maart een aangifte Inkomstenbelasting indienen indien u in het buitenland een vermogen heeft dat hoger is dan € 50.000.

Vennootschapsbelasting in Spanje

Het tarief voor de Vennootschapsbelasting in Spanje bedraagt 25%. Voor nieuwe bedrijven is het tarief de eerste 2 jaar maximaal 15%.

Omzetbelasting in Spanje

De omzetbelasting in Spanje bedraagt 21%, het verlaagde tarief is 4% of 10%. Voor nieuwbouwwoningen is er een lager tarief van 10%.

Overdrachtsbelasting in Spanje

De overdrachtsbelasting in Spanje is met een tarief van 6% - 11% redelijk fors. Voor de notaris en makelaar moet u rekenen met zo'n 2-3%.

Disclaimer

Deze tarieven zijn afkomstig van Spaanse adviseurs.

Fiscaal advies inzake Spanje?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-01-2024
Artikel gemaakt op 27-05-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Belastingtarieven Spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap