Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

Geen volledige BPV bij deelkwalificaties

Belastingplichtige geeft een opleiding (1 jaar) aan haar werknemers. De werknemers krijgen certificaten en geen diploma's. De vraag is of dan wel de volledige BPV moet worden gegeven / gevolgd. Volgens de Rechtbank is dit niet nodig. Dit is gunstig voor belastingplichtige.

De procedure inzake de BPV bij deelkwalificaties

Belastingplichtige heeft een bedrijf in personeelsvoorzieningen. Er wordt binnen de organisatie een éénjarige (maatwerk-)opleiding verzorgd. Het betreft een erkende crebo-opleiding die bestaat uit 2 deelkwalificaties (MBO-opleiding). De volledige opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit 15 deelkwalificaties. Het aantal studiebelastingsuren bedraagt 1.600 uur per jaar (4.800 voor de gehele opleiding). Voor de opleiding bij belastingplichtige bedragen de studiebelastingsuren ruim 450 uur per jaar.

De Hoge Raad heeft in 2016 het volgende kader aangegeven:

De inspecteur stelt dat uit de woorden "de" in de zin "werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt" en het woord "als zodanig" kan worden afgeleid dat de volledige BPV moet worden gevolgd. Dit wordt nog eens onderschreven in de conclusie van de AG (de heer Niessen op 10 juni 2015). Ook in een procedure voor het Gerechtshof in Den Haag zou vorenstaande worden bevestigd, aldus de inspecteur.  Belastingplichtige en de rechter zijn het hier niet mee eens.

De Rechtbank komt in RO 9 tot een andere conclusie en stelt:

Noot fiscaal jurist

Het zou te gek zijn dat de praktijkvorming moet zien op de volledige opleiding terwijl maar 1/3 van een opleiding in theorie is gevolgd. Iedere student en leraar zal dit begrijpen. Gelukkig is de Rechtbank nu dezelfde mening toegedaan. Dat de rechter niks doet met de conclusie van de AG is logisch, immers deze overwegingen komen niet terug in de cassatieprocedure bij de Hoge Raad.  De naheffingsaanslagen worden vernietigd. Belastingplichtige krijgt nog een paar euro voor de proceskosten. Om een verdere vergoeding van kosten (immaterieel) is niet verzocht en deze wordt dan ook niet verstrekt.

Bron BPV en deelkwalificaties

Hoge Raad d.d. 15 januari 2016 ECLI NL HR 2016 38.

Conclusie AG d.d. 10 juni 2015 ECLI NL PHR 2015 2196.

Gerechtshof Den Haag d.d. 6 juli 2016 ECLI NL GHDHA 2016 2012.

Rechtbank Den Haag d.d. 30 januari 2017 ECLI NL RBDHA 2017 76.


Meer weten van geen volledige bpv bij deelkwalificatiesAuteur(s) van geen volledige bpv bij deelkwalificaties


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. A. Vermeer (Angelique).
Fiscaal Jurist,

088 027 00 00
a.vermeer@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 14-02-2017 | Artikel laatst gewijzigd : 14-02-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen