print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Bijtelling meerdere auto's van de zaak

Een werkgever stelt meerdere auto's (in deze casus 3) gelijktijdig ter beschikking aan zijn werknemer. Het is niet direct denkbaar dat de werknemer in alle auto's ook meer dan 500 privé kilometers zou rijden. De Belastingdienst en de rechter denken hier anders over. De werknemer moet bewijzen dat met alle auto's minder dan 500 privé kilometers op jaarbasis zijn afgelegd. Conclusie: 3 keer de bijtelling.

Bijtelling meerdere auto’s van de zaak

Als de DGA / werknemer over meerdere auto’s van de zaak beschikt, is het op basis van een redelijke wetstoepassing, onder voorwaarden, mogelijk de bijtelling beperkt te houden tot één auto. De Belastingdienst kijkt voor de vraag of de bijtelling van de auto van de zaak beperkt kan worden tot één auto naar de gezinssamenstelling en het aantal rijbewijzen binnen het gezin. Ook wordt gekeken naar het aantal gezinsleden dat werkzaam is binnen de onderneming van de DGA. Als de gezinsleden niet  werkzaam zijn binnen de onderneming en daarnaast in privé, per rijbewijs een auto beschikbaar is, hoeft de DGA maar over één auto een bijtelling voor privégebruik in aanmerking te nemen.

Tot en met 2021 werd voor de bijtelling van de DGA in dit geval uitgegaan van de bijtelling voor de auto met de hoogste cataloguswaarde. Dit beleid was gunstig voor DGA’s die een (klassieke) youngtimer op de zaak hadden staan. Deze youngtimers hebben overwegend een hoge catalogusprijs, maar de bijtelling is beperkt; voor auto’s die ouder zijn dan 15 jaar geldt een bijtelling van 35% van de waarde in het economisch verkeer van de auto.  Er waren dus ondernemers met een kostbare youngtimer (zoals een Bentley) en tevens een Ferrari en Porsche van de zaak. De bijtelling wordt dan toegepast op de auto met historisch de hoogste cataloguswaarde, dit was in het voorbeeld dan de Bentley. De bijtelling bleef dan beperkt tot 35% van de werkelijke waarde (ongeveer € 30.000).  

Nieuwe regeling bijtelling bij meerdere auto's sinds 2022 

De berekening van de bijtelling is in 2022 aangepast! De voorwaarden blijven ongewijzigd. Nu geldt echter niet langer de hoogste catalogusprijs  die in aanmerking wordt genomen voor de bijtelling voor privégebruik van de DGA, maar de hoogste bijtelling. Voor DGA’s die de beschikking hebben over een youngtimer zal deze wijziging veelal nadelig uitpakken omdat doorgaans de bijtelling niet meer plaatsvindt voor de youngtimer (35% van de waarde in het economisch verkeer), maar over de nieuwe auto’s (22% van de catalogusprijs).

DGA's met meerdere auto's kochten naast de mooie Audi A6 van € 85.000 een Mercedes uit 2005 met een oorspronkelijke cataloguswaarde van  € 100.000 en een aanschafwaarde van € 10.000. De bijtelling moest dan worden toegepast over de "duurste", dus de mercedes. Edoch de bijtelling is beperkt tot 35% van de aanschafwaarde (youngtimer regeling). Hierdoor kost de bijtelling slechts € 1.500 per jaar en niet € 8.500. Dit is sinds 2022 niet meer mogelijk.

Noot fiscaal jurist over meerdere bijtellingen

Veel DGA's zullen een afspraak met de Belastingdienst hebben gemaakt over de bijtelling bij meerdere auto's. Vraag is uiteraard of deze beleidswijziging consequenties heeft als er een afspraak is gemaakt met de belastingdienst. Eerdere goedkeuringen van de Belastingdienst tot 2021  blijven van toepassing tenzij sprake is van verandering van relevante feiten en omstandigheden, of wijziging van wet- en regelgeving. In sommige afspraken met de belastingdienst staat niets opgenomen over wetswijzigingen, in bepaalde afspraken staat echter ook dat de afspraak komt te vervallen bij een wetswijziging, wijziging van regelinggeving of de uitleg ervan.

Van een wetswijziging is weliswaar geen sprake (staat immers in het handboek loonheffingen), maar wel van een wijziging van de uitleg c.q. het beleid. Nu de wijziging in 2021 is aangekondigd en met ingang van 2022 zijn beslag krijgt, kunnen aan de eerdere goedkeuring geen goedkeuring meer worden ontleend.

De vraag is echter wel "wat is afgesproken met de Belastingdienst". Als in deze afspraak niet wordt verwezen naar een mogelijke aanpassing van de afspraak is er een pleitbaar standpunt (vertrouwensbeginsel).

Bron meerdere keren bijtellen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:1160).
Hoge Raad 16 december 2016 (ECLI:NL:HR: 2016:2862).

Deel deze pagina

Laatste update op 31-01-2022
Artikel gemaakt op 21-12-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Meerdere auto's bijtelling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap