print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Werkzaamheden Formeel belastingrecht

Werkzaamheden

Formeel belastingrecht

Feitelijk kennen we binnen het belastingrecht 2 soorten regels:

 1. De feitelijke regels (het materiële belastingrecht): deze bestaan uit de regels en wetten die bepalen hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt. Hierbij kunt u denken aan inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, etc.
 2. De formele regels (het formele belastingrecht): deze regels gaan over het vaststellen van de belastingschuld en de betaling / inning.

Het formele belastingrecht

Het formele belastingrecht ziet met name op bezwaarzaken, beroepszaken (procedures) en het verminderen of voorkomen van sancties.

Het formele belastingrecht een vak

Er zijn enkele kantoren in Nederland die zich specifiek richten op het formele belastingrecht. Sinds 2012 richt ons kantoor zich specifiek op procedures welke betrekking hebben op het formele belastingrecht. Bij het formele belastingrecht moet u denken aan:

 • bevoegdheden van de Belastingdienst bij een boekenonderzoek of FIOD-inval;
 • fiscale bezwaarprocedures;
 • fiscaal invorderingsrecht;
 • beslagleggingen;
 • betalingsregelingen;
 • fiscale beroepsprocedures.

Binnen het formele belastingrecht spelen veelal de volgende vraagstukken:

 • rechtszekerheid belastingplichtige voldoende in acht genomen;
 • werkwijze Belastingdienst correct;
 • wetgeving op de juiste wijze tot stand gekomen;
 • regels algemene wet bestuursrecht en algemene wet inzake rijksbelastingen in acht genomen (motivering, termijnen, tijdigheid, uitoefening bevoegdheden, etc.).

Als u vragen opmerkingen heeft, belt u gerust met één van onze specialisten.  Dit kan geheel vrijblijvend.


Meer weten van formeel belastingrecht


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Werkzaamheden Formeel belastingrecht

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap