print sitemap zoeken disclaimer contact

Geschillen met de Belastingdienst & formeel belastingrecht

Feitelijk kennen we binnen het belastingrecht 2 soorten regels:

 1. De feitelijke regels (het materiële belastingrecht): deze bestaan uit de regels en wetten die bepalen hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt. Hierbij kunt u denken aan inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, etc.
 2. De formele regels (het formele belastingrecht): deze regels gaan over het vaststellen van de belastingschuld en de betaling / inning.

Het formele belastingrecht

Het formele belastingrecht ziet met name op bezwaarzaken, beroepszaken (procedures) en het verminderen of voorkomen van sancties.

Het formele belastingrecht een vak

Er zijn enkele kantoren in Nederland die zich specifiek richten op het formele belastingrecht. Sinds 2012 richt ons kantoor zich specifiek op procedures welke betrekking hebben op het formele belastingrecht. Bij het formele belastingrecht moet u denken aan:

 • bevoegdheden van de Belastingdienst bij een boekenonderzoek of FIOD-inval;
 • fiscale bezwaarprocedures;
 • fiscaal invorderingsrecht;
 • beslagleggingen;
 • betalingsregelingen;
 • fiscale beroepsprocedures.

Binnen het formele belastingrecht spelen veelal de volgende vraagstukken:

 • rechtszekerheid belastingplichtige voldoende in acht genomen;
 • werkwijze Belastingdienst correct;
 • wetgeving op de juiste wijze tot stand gekomen;
 • regels algemene wet bestuursrecht en algemene wet inzake rijksbelastingen in acht genomen (motivering, termijnen, tijdigheid, uitoefening bevoegdheden, etc.).

Als u vragen opmerkingen heeft, belt u gerust met één van onze specialisten.  Dit kan geheel vrijblijvend.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-01-2022
Artikel gemaakt op 24-03-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Werkzaamheden Formeel belastingrecht

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap