print sitemap zoeken disclaimer contact

UBD melding BTW verlegd

Zijn er door uw bedrijf bedragen betaald aan derden voor werkzaamheden of diensten? Krijgt iemand een beloning in de vorm van goederen (in natura)? Dan moet u wellicht een aantal gegevens over deze uitbetaalde bedragen of de beloning in natura doorgeven aan de Belastingdienst. Dit noemen we het UBD "uitbetaalde bedragen aan derden". Meestal geldt dit voor ondernemers, BV''s, verenigingen of stichtingen. Maar de regeling geldt ook voor particulieren. Doet u dit niet dan kunnen forse boetes en/of een gevangenisstraf volgen.

Bedragen uitbetaald aan derden? Denk aan de UBD-melding

Met ingang van 1 januari 2022 vervangt de UBD-melding (Uitbetaalde bedragen aan derden) de zogenaamde IB47 verklaring. Bij de Belastingdienst moet jaarlijks melding worden gedaan van bedragen die zijn uitbetaald aan natuurlijke personen, niet zijnde werknemers, die geen factuur hebben uitgereikt of een factuur zonder BTW. Dit geldt ook als op de factuur ‘BTW verlegd’ staat vermeld.

Meldingen moeten steeds uiterlijk voor 1 februari worden gedaan van het jaar volgend op het jaar van de uitbetaling.

Wie moet de UBD-melding doen?

De UBD-melding moet worden gedaan door administratieplichtigen; administratieplichtigen zijn organisaties die die een aangifte loonheffingen indienen. Ook niet-inhoudingsplichtigen kunnen met de UBD-melding te maken krijgen, maar zij zijn slechts verplicht de melding te doen na een daartoe strekkende uitnodiging van de Belastingdienst.

De meldingsplicht geldt niet voor:
  • personen die bij de inhoudingsplichtige in loondienst zijn (die worden al opgegeven via de aangifte loonheffingen);
  • personen van wie een factuur met btw wordt ontvangen. Bij een factuur zonder btw of met € 0 aan btw moet u de gegevens wel aan ons opgeven. Dit geldt ook als op de factuur ‘btw verlegd’ is opgenomen. Tevens moeten bedragen worden gemeld voor ondernemers die de kleine ondernemingsregeling toepassen; ook zij vermelden op hun factuur geen BTW.
  • artiesten of beroepssporters die onder de artiesten- en beroepssportersregeling vallen.
  • vrijwilligers
  • erfgerechtigden tot de inkomsten uit een auteursrecht

Wat moet worden gemeld?

Bij de UBD-melding moeten per persoon de volgende gegevens worden aangeleverd:

  • het bedrag dat is uitbetaald (per uitbetaling of het totaalbedrag), hieronder vallen ook kostenvergoedingen die zijn uitbetaald. Ook beloningen in natura tellen mee en worden gesteld op waarde economisch verkeer;
  • de datum waarop de uitbetaling is verricht;
  • naam, adres, geboortedatum en BSN van de natuurlijke persoon aan wie de uitbetaling is verricht.

Wanneer moet de UBD-melding worden gedaan?

Voor 2024 geldt dat bedragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2024 (dus betaald in 2024) ook gedurende het jaar aangeleverd kunnen worden. Voor eerdere jaren (2022 en 2023) gold dat de UBD-melding uiterlijk 31 januari volgend op het jaar van uitbetaling moest plaatsvinden.

Hoe moet de UBD-melding worden gedaan?

De gegevens moeten digitaal worden aangeleverd via het gegevensportaal van de Belastingdienst (hiervoor is een account nodig) of via Digipoort (hiervoor is specifieke software nodig).

Ik doe UBD melding het toch niet!

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan leiden tot een boete van de derde categorie (2024: max EUR 10.300) of een gevangenisstraf van 6 maanden (artikel 68 AWR). Als sprake is van opzet, kunnen de straffen nog hoger uitvallen.

Noot fiscaal jurist inzake UBD melding

Sinds 2022 is deze nieuwe regeling geintroduceerd, naast de oude en bekende IB47 regeling. De nieuwe regeling geldt voor inhoudingsplichtigen en collectieve organisaties. De gegevens over de uitbetaling moeten voor 1 februari na het kalenderjaar worden verstrekt aan de Belastingdienst. De verplichtiging geldt al vanaf 1 euro ! De informatie (bedrag, datum betaling en NAW gegevens ontvanger (met BSN nummer) moet digitaal worden verstrekt aan de belastingdienst.

Zijn er vragen of krijgt u te maken met een onderzoek? Neem gerust contact met ons op.

Bronnen UBD Melding

Vragen en antwoorden uitbetaalde bedragen aan derden

Opmerkingen register voor belastingadviseurs

Vraag over verleggingsregeling en/of UBD melding?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 12-06-2024
Artikel gemaakt op 12-06-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Actueel loonbelasting UBD melding BTW verlegd

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap