print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vastgoed en belastingen

Investeringsaftrek en Airbnb

Bent u één van de vele aanbieders van een airbnb appartement of woning? U kunt dan te maken krijgen met de heffing van inkomstenbelasting en/of omzetbelasting. Meestal kwalificeert de verhuur van uw eigen woning of een deel hiervan voor de inkomstenbelasting als inkomen in box 3, de kosten zijn dan niet aftrekbaar en de daadwerkelijke inkomsten zijn niet van belang.

In het kort air bnb verhuur

Met ingang van 2023 zal airbnb informatie over de verhuur moeten doorgeven aan de belastingdienst, lees dit artikel.
over investeringen kunt u soms investeringaftrek claimen
bij veel verhuur inkomsten moet u BTW berekenen
inkomsten zijn soms belast in box 3 en soms in box 1 en in voorkomende gevallen in box 1 (voor 70%)

Verhuur eigen woning of deel eigen woning en belastingen

Soms kan een speciale regeling (tijdelijke verhuur, ex artikel 3.111 Wet IB 2001) van toepassing zijn, in dat geval is 70% van de huurkomsten belast, ook dan zijn kosten niet aftrekbaar. Op 18 september 2020 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de gedeeltelijke verhuur van een eigen woning (een kamer, garage of tuinhuisje). Ook in dergelijke situaties is de 70% regeling van toepassing. U blijft in dergelijke situaties recht houden op de volledige aftrek van uw hypotheekrente.

Omzetbelasting en airbnb

De verhuur van onroerende zaken is in principe vrijgesteld van BTW. Voor verhuur van een hotelkamer of appartement gelden echter andere regels. Als u verhuurt via airbnb kunt u ook aanlopen tegen de omzetbelasting (laag tarief van 9%). Bij inkomsten lager dan €20.000 kunt u gebruik maken van een bijzondere regeling (de kleine ondernemersregeling). Verhuur is dan alsnog zonder BTW.

Investeringsaftrek bij verhuur appartement / airbnb

Eerder schreven wij over de investeringsaftrek bij investeringen t.b.v. de verhuur als ondernemer via Airbnb (en ander platformen). In de daar besproken zaak (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 augustus 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4689, het hoger beroep bij Hof Den Bosch loopt daar onder kenmerk 22/01527), ging het om de vraag of de AirBNB een woning is en daarom is uitgesloten van de investeringsaftrek.

Daarbij namen wij het standpunt in dat geen sprake is van hoofdzakelijk ter beschikking stellen aan derden. De vraag is of de belastingdienst daar ook zo over denkt.

Standpunt belastingdienst inzake investeringsaftrek Airbnb

Kort en goed ... ja, u krijgt investeringsaftrek

Op basis van een verzoek op grond van de Wet open overheid (WOO, vroeger de WOB), is een intern standpunt over de investeringsaftrek opgenomen. Dat standpunt gaat niet over de vraag of een Airbnb een woning is of niet, maar over de vraag of sprake is van ‘bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden’.

De ambtenaren die erover gaan komen tot de conclusie dat bij de verhuur via Airbnb geen sprake is van hoofdzakelijk ter beschikking stellen aan derden. Met andere woorden: u kunt aanspraak maken op investeringsaftrek (als ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan.

Misschien hebben we ze wel op het juiste spoor gezet…

Is Airbnbn fiscaal ook een woning

Uit de gepubliceerde stukken blijkt dat de ambtenaren zich niet bekreunen over de vraag of sprake is van een woning of niet. Ze lijken uit te gaan van de (standaard)situatie dat een (zolder)kamer wordt verhuurd op Airbnb.

Daarmee is niet gezegd dat bij een Airbnb per definitie geen sprake is van een woning. De lopende zaak is daarmee nog niet beslist in het voordeel van de familie Suikerbrood. Het kan dus nog steeds fout gaan op het zijn van woning, maar niet meer op de terbeschikkingstelling aan derden.

In de praktijk zien we dat, naar aanleiding van het ‘tuinhuisjes-arrest (Hoge Raad 18 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1448), bijgebouwen en uitbouwen bij woningen zodanig worden verbouwd dat zelfstandige woonruimte ontstaat die niet meer kan worden aangemerkt als aanhorigheid bij de (eigen) woning. Daarmee valt die ruimte niet meer in box 1 maar in box 3. Doorgaans is dat voor niet-ondernemers gunstiger.

Als de AirBNB dan een onderneming blijkt, is het wel weer box 1, maar dan (hoogstwaarschijnlijk) zonder investeringsaftrek (want woning).

Advies fiscaal jurist inzake Airbnb en belastingen

Veel vragen dus bij Airbnb: is het een onderneming, hoe ga ik verbouwen, weegt de investeringsaftrek op tegen de belaste verhuur en vermogenswinst, is het zelfstandige woonruimte of een aanhorigheid, moet u toeristenbelasting betalen, zijn er vergunningen nodig, staat uw hypotheekverstrekker verhuur wel toe, zijn er bijzondere verzekeringen nodig? En natuurlijk de fiscale merites, pakt de (steeds duurder wordende) box 3 nog steeds beter uit dan box 1, etc. etc..

Bent u ook van plan te investeren in een Airbnb in uw woning, neem dan contact met ons op. Regelmatig slagen we erin de Airbnb toch buiten de belastingheffing te krijgen, maar als dat niet lukt, kunnen we natuurlijk wel helpen uw investering te gelde te maken.

Bron Airbnb en belastingen

Hoge Raad d.d. 8 november 2019 ECLI:NL:HR:2019:1687

Hoge Raad d.d. 18 september 2020 ECLI:NL:HR:2020:1448

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 augustus 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4689

Wet open overheid: standpunt investeringsaftrek AirBNB

Fiscale vragen over airbnb? Vrijblijvende offerte?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-06-2023
Artikel gemaakt op 14-06-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vastgoed en belastingen Airbnb belastingen en investeringsaftrek

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap