print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Gebrekkige kilometeradministratie en naheffing

Op 10 september 2014 is een uitspraak van de Rechtbank Zeeland - West Brabant gepubliceerd over een gebrekkige kilometeradministratie met als gevolg een naheffing voor de loonheffing.

Procedure accountant met Porsche

Hof 's-Hertogenbosch is op 12 juli 2023 (ELI:NL:GHSHE:2023:2302) van mening dat een achteraf opgestelde kilometeradministratie door een accountant niet voldoet. Er wordt een bijtelling toegepast over een Porsche Cayenne (cataloguswaarde € 121.000). De boete wordt niet opgelegd. De Hoge Raad is op 15 december 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1745) van mening dat de cassatie procedure "niet ontvankelijk" is op grond van artikelk 6:6 AWB. Enkele leuke overwegingen:

 • Kilometeradministratie sluit niet aan bij opgave van de garage, dit komt omdat de accountant ruzie heeft met de garage en de garage hem zou willen "pesten";
 • Achteraf opgemaakte kilometeradministratie geeft geen betrouwbare weergave van het autogebruik;
 • De accountant erkent tijdens de zitting (bij het Gerechtshpf) dat zijn woon/werk verkeer en de zakelijke ritten niet correct zijn opgenomen in zijn nieuwe kilometeradministratie; 
 • Achteraf opstellen van een administratie kan problemen geven omdat deze minder betrouwbaar is en het risico in zich heeft dat de werkelijkheid niet goed wordt weergegeven (Zie Hoge Raad d.d. 4 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:822 onder RO 3.4), een dergelijke administratie heeft dus minder bewijskracht dan een dagelijks bijgehouden kilometeradministratie.
 • Volgens het Gerechtshof kan via een achteraf opgestelde kilometeradministratie niet snel worden voldaan aan de bewijsmaatstaf van "doen blijken". (RO 4.5)
 • Geen boete omdat inspecteur opzet niet heeft bewezen;
 • De accountant is te druk om prive met de auto te rijden;
 • Tijdens de procedure bij het Gerechtshof wordt een herziene kilometeradministratie overlegd, deze sluit wel aan bij de opgaven van de garage, dit is niet voldoende, aldus het Gerechtshof.

De casus "slechte kilometeradministratie"

Henk rijdt een BMW X5 in 2011 en een BMW 525 in 2012, er wordt geen bijtelling toegepast en in 2006 is een verklaring geen privégebruik verstrekt (artikel 13 bis Wet op de loonbelasting). In 2012 ontvangt Henk een vragenformulier van de Belastingdienst inzake de auto van de zaak. Uiteindelijk stuurt Henk de rittenregistratie aan de Belastingdienst (eind 2012). In 2013 laat de inspecteur weten niet akkoord te kunnen gaan met de rittenregistratie, de belangrijkste redenen zijn:

 • inhoudelijk niet juist;
 • auto niet gebruikt en wel signaleringen van de auto;
 • niet elke rit wordt geregistreerd;
 • verschillende afstanden voor ongeveer dezelfde ritten;
 • beginstanden sluiten niet altijd aan (door niet genoteerde ritten).

Voor de signaleringen komt Henk met een aannemelijke verklaring, zijn vrouw heeft op die dagen de auto (stiekem) gebruikt. Echter, hier had Henk achter moeten komen omdat de beginstand voor de volgende dag dan niet klopt.

Boete naheffing auto van de zaak

Er wordt een boete opgelegd van 100%. Deze boete wordt door de inspecteur gematigd tot 40%. De Rechtbank is akkoord met deze boeten. Belastingplichtige maakt in een (mogelijk) hoger beroep een redelijke kans om de boete naar beneden te krijgen (tot 25%), dit op grond van een uitspraak van het Gerechtshof.

Bron gebrekkige kilometeradministratie

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 6 augustus 2014 ECLI NL RBZWB 2014 5595.

Deel deze pagina

Laatste update op 19-12-2023
Artikel gemaakt op 11-09-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Gebrekkige kilometeradministratie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap