print sitemap zoeken disclaimer contact

Tarieven en vrijstellingen Successiewet

De tarieven en vrijstellingen voor wat betreft de schenk- en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatiecorrectie. Belasting besparen kan door een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting luiden als volgt.

Schenk- en erfbelasting 2024

 • Gehuwd / geregistreerd partner/ ongehuwd samenwonen : tot € 152.368: 10% over meerdere 20%
 • Kind of pleegkind : tot € 152.368: 10% en over meerdere 20%
 • Kleinkind : tot € 152.368: 18% en over meerdere 36%
 • Overige verkrijgers : tot € 152.368: 30% en over meerdere 40%
 • Bedrijfsopvolging € 1.325.253

Vrijstellingen Schenkbelasting 2024

 • Kinderen jaarlijks € 6.633
 • Kleinkind € 2.658
 • Kinderen tussen 18 - 40 jaar € 31.813 (eenmalig of voor eigen woning, voormalige jubelton) of
 • Kinderen tussen 18-40 jaar € 66.268 (eenmalig indien schenking wordt aangewend voor dure studie)
 • Overige verkrijgers € 2.658

Vrijstellingen Erfbelasting 2024

 • Partners jaarlijks € 795.156
 • Kinderen en kleinkinderen € 25.187
 • Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 75.546
 • Ouders € 59.643
 • Overige verkrijgers € 2.658

Schenk- en Erfbelasting 2023

 • Gehuwd / geregistreerd partner/ ongehuwd samenwonen : tot € 138..462 : 10% over meerdere 20%
 • Kind of pleegkind : tot € 138.463: 10% en over meerdere 20%
 • Kleinkind : tot € 138.463: 18% en over meerdere 36%
 • Overige verkrijgers : tot € 138.463: 30% en over meerdere 40%

Vrijstellingen Schenkbelasting 2023

 • Kinderen jaarlijks € 6.035
 • Kleinkind € 2.418
 • Kinderen tussen 18 - 40 jaar € 28.947 (eenmalig of voor eigen woning, voormalige jubelton) of
 • Kinderen tussen 18-40 jaar € 60.298 (eenmalig indien schenking wordt aangewend voor dure studie)
 • Overige verkrijgers € 2.417

Vrijstellingen Erfbelasting 2023

 • Partners jaarlijks € 723.526
 • Kinderen en kleinkinderen € 22.917
 • Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 68.740
 • Ouders € 54.269
 • Overige verkrijgers € 2.417

Schenk- en Erfbelasting 2022

 • Gehuwd / geregistreerd partner/ ongehuwd samenwonen : tot € 137.076 : 10% over meerdere 20%
 • Kind of pleegkind : tot € 137.076 : 10% en over meerdere 20%
 • Kleinkind : tot € 137.076: 18% en over meerdere 36%
 • Overige verkrijgers : tot € 137.076: 30% en over meerdere 40%

Vrijstellingen Schenkbelasting 2022

 • Kinderen jaarlijks € 5.677
 • Kleinkind € 2.274
 • Kinderen tussen 18 - 40 jaar € 27.231 (eenmalig) of
 • Kinderen tussen 18-40 jaar € 56.724 (eenmalig indien schenking wordt aangewend voor dure studie)
 • kinderen tussen 18-40 jaar € 106.671 (eigen woning, jubelton)
 • Overige verkrijgers € 2.2.

Vrijstellingen Erfbelasting 2022

 • Partners jaarlijks € 680.645
 • Kinderen en kleinkinderen € 21.559
 • Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 64.666
 • Ouders € 51.053
 • Overige verkrijgers € 2.274

Tarieven schenk- en erfbelasting

1. Partners en kinderen | € 0 tot € 128.751 - 10% | meer dan € 128.751 - 20%

1a. Kleinkinderen           | € 0 tot € 128.751 - 18% | meer dan € 128.751 - 36%

2. Overig                         | € 0 tot € 128.751 - 30% | meer dan € 128.751 - 40%

Vrijstellingen bij erven

Partner (echtgenoot/ geregistreerd partner) € 671.910

Kinderen                                                           € 21.282

Kleinkinderen                                                   € 21.282

Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen   € 63.836

Ouders                                                              € 50.397

Alle overige personen                                      € 2.244

ANBI's en SBBI's                                                volledig vrijgesteld

Vrijstellingen bij schenken

Kind                                                                    € 6.604

Kleinkind                                                            € 3.244

Overig                                                                 € 3.244

ANBI's en SBBI's                                                volledig vrijgesteld

Verhoogde schenkingsvrijstellingen

Ouders mogen eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. In 2021 is dat bedrag

 • € 26.881 vrij te besteden; of
 • € 55.996 voor een dure studie; of
 • € 105.302 voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning. Of voor de aflossing van de hypotheek.

Schenken en de Belastingdienst

Over jaarlijkse schenkingen beneden de 'gewone' schenkingsvrijstelling, van ouders aan kind hoeft u bij de Belastingdienst geen aangifte te doen.

Voor de overige schenkingen dient u (binnen twee maanden na afloop van het jaar van schenken) een aangifte Schenkbelasting in te vullen en eventueel een beroep op de vrijstelling te doen.

Meer weten van tarieven schenk- en erfbelasting

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2024
Artikel gemaakt op 23-11-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning Tarieven Schenk- en Erfbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap