print sitemap zoeken disclaimer contact

NOW 2.0 regeling

De huidige NOW-regeling loopt tot en met juli 2020. Vanaf 6 juli 2020 kunt u de nieuwe NOW-regeling aanvragen. De regeling is ruimer, maar kent meer voorwaarden. In dit artikel een overzicht.

De NOW 1.0 regeling (maart - mei 2020)

 • Omzetverlies minimaal 20%
 • Loonsom gelijk houden
 • Bij ontslag i.v.m. bedrijfseconomische redenen een boete
 • Opslag loonkosten 30%
 • Vergoeding 90% van de loonkosten
 • Gemiddelde loonkosten maart - mei 2020
 • Uitgangspunt loonkosten januari 2020
 • Omzetdaling in 3 maanden (periode maart - juli ) t.o.v. 2019

Deze regeling is onder de nieuwe NOW-regeling aangevuld i.v.m. dalende loonkosten in maart - mei 2020 t.o.v. januari 2020. Dit speelt bijvoorbeeld bij bedrijven die in januari 2020 de bonus of dertiende maand over 2019 hebben betaald. Deze bedrijven zouden worden gestraft. Nieuw in de regeling is, als de loonsom in maart - mei 2020 hoger is dan januari - maart 2020, dan wordt de loonsom in maart 2020 het uitgangspunt.

De NOW 2.0 regeling (juni - augustus 2020)

De insteek en het doel van de regeling blijven gelijk, het subsidiëren van loonkosten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Vergoeding 40% in plaats van 30%
 • Wanneer 3-maandsperiode moet beginnen, mag werkgever zelf kiezen, kan per 1 juni, 1 juli of 1 augustus . Als gebruik is gemaakt van de NOW 1.0 moet de omzetperiode aansluiten.
 • Omzetperiode moet aansluiten bij NOW 1.0
 • Referentieperiode loon wordt maart 2020 (met peildatum 15 mei 2020)
 • Daling eventuele loonsom wordt bezien over juni - augustus 2020
 • Bedrijfseconomisch ontslag is toegestaan, zonder boete (wel lagere NOW door lagere loonsom) vanaf 1 juni 2020. Bij ontslag van 20 werknemers of meer is overleg met de vakbonden (of personeelsvertegenwoordiging) nodig, anders volgt een korting van 5% op de NOW subsidie.
 • Verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) blijven, dus overleg vakbond soms verplicht
 • Geen dividenduitkeringen of bonussen aan bestuur of directie in 2020, totdat de jaarrekening 2020 door de AvA is goedgekeurd  
 • Geen inkoop eigen aandelen door de rechtspersoon in 2020, totdat jaarrekening 2020 door AvA is goedgekeurd
 • Inspanningsverplichting bij omscholing werknemers
 • Informeren OR en personeel over subisidie
 • Accountantsverklaring verplicht bij NOW boven € 100.000. Dit geldt voor de NOW binnen concern. Bij een lagere subsidie is een verklaring van een derde nodig.

Bonussen of dividenduitkeren ten laste van 2019, in 2020 is wel toegestaan. De bepaling inzake dividenden en bonussen geldt alleen voor bedrijven die voor de NOW-regeling een accountantsverklaring nodig hebben.

Vragen over NOW-regeling?

Wij hebben veel bedrijven geadviseerd over de NOW-regeling en andere coronamaatregelen. Meestal gaat dit om specialistische vragen, omdat de regeling redelijk duidelijk is en er veel informatie op internet staat.

Zijn er vragen of opmerkingen, bel of mail gerust met één van onze specialisten.

Wanneer NOW regeling 2.0 aanvragen

De NOW regeling 2.0 kan vanaf 6 juli 2020 worden aangevraagd.

Bron documenten NOW 2.0 regeling

Kamerbrief noodpakket 2.0

Vragen over NOW 2.0 regeling?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 23-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling NOW 2.0 regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap