print sitemap zoeken disclaimer contact

Zeevarende en minimumloon

Een buitenlandse zeevarende hoeft niet tenminste het wettelijke minimumloon zoals dit in Nederland geldt te verdienen. Dit wil echter niet zeggen dat het minimumloon binnen de zeevaart geen rol speelt.

Procedure over zeevarende en minimumloon

Binnen de zeevaart is iedereen echt anders omdat elke situatie weer anders is. Vaak is sprake van een drie- of vierlandensituatie (Nederlandse inwoner, buitenlandse werkgever, buitenlandse vlag, etc.).

In Rotterdam liggen 2 schepen die onder de Cypriotische vlag varen. De zeevarenden komen uit Polen, Oekraïne en de Filippijnen. Ze zijn in dienstbetrekking bij een buitenlandse werkgever. De schepen varen niet meer en liggen stil. Volgens de inspectie moet het minimumloon aan de werknemers worden betaald, er wordt een boete opgelegd van € 100.000 (overtreding wet minimumlonen).

De schepen hebben geen Nederlandse thuishaven en de werkgever is niet in Nederland gevestigd. Hiermee is er geen ruimte voor de verplichting om minimumloon te moeten betalen, aldus de Rechtbank. De dienstbetrekking wordt niet in Nederland vervuld. De zeevarenden zijn tijdelijk in Nederland, niet meer dan dat. De zeevarenden hebben ook niets te maken met de Nederlandse welvaartstatus, hiervoor is het WML bedoeld. De wettelijke basis voor de Rechtbank is te vinden in het Maritiem Arbeidsverdrag. Er is geen hoger beroep ingesteld door de inspectie.

Wat kunnen wij voor zeevarenden betekenen?

  • Begeleiding van een emigratie of immigratie
  • Taxplanning en zoeken naar meest gunstige woonland
  • Belastingadvies inzake pensioen en eigen woning
  • Afstemming met buitenlandse belastingadviseur en/of advocaat
  • Verzorgen M Biljet (emigratie aangifte)
  • Afstemming met de Belastingdienst in Nederland
  • Verzorgen verklaring wereldinkomen en/of indienen LBB verklaring

Bron zeevarende en minimumloon

Rechtbank Den Haag 13 juli 2006 (ECLI:NL:RBDHA:2016:7860).

Deel deze pagina

Laatste update op 10-02-2022
Artikel gemaakt op 26-04-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zeevarende en fiscus Zeevarende en minimumloon

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap