print sitemap zoeken disclaimer contact

Inkeerregeling Belastingdienst

Afschaffing inkeerregeling in 2018

Op 1 januari 2018 wordt de inkeerregeling afgeschaft. De afschaffing zal worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2018, lees hiertoe deze brief van de Staatssecretaris van Financiën. Via internationale gegevensuitwisseling verwacht de Belastingdienst voldoende informatie te verkrijgen. Er zal dus geen boete matiging meer plaatsvinden.

Inkeerregeling

U belt de Belastingdienst en zegt dat u vermogen in het buitenland heeft. Realiseert u zich wel dat de Belastingdienst alle informatie wil zien en de herkomst van het geld gaat achterhalen. U moet dan belasting betalen (met rente) en krijgt geen boete en u wordt ook niet strafrechtelijk vervolgd. Dit kan enkel als de Belastingdienst (of FIOD) u nog niet op het spoor was. Wie wacht totdat er een blauwe enveloppe op de deurmat valt, is te laat. Geld dat in Nederland verdiend of verworven is beperkt de naheffing tot 5 jaar. Bij geld dat in het buitenland verworven is ligt de termijn op 12 jaar. Als de Belastingdienst mensen met zwart geld of buitenlands vermogen op het spoor komt, moeten deze de belasting met rente en een boete betalen (veelal in het begin 100% en uiteindelijk – na onderhandelingen - 50%). U kunt bij gebruikmaking van de inkeerregeling vrij exact laten berekenen wat het kost, een adviseur kan dit. U kunt het formulier hier bekijken.

Op ons kantoor kunt u voor de inkeerregeling contact opnemen met mr. Dennis J.B. Jongbloed of de heer mr. drs. Sanne van den Elst.

Opbrengst inkeerrregeling

De Belastingdienst heeft sinds 2001 ongeveer € 135 miljoen aan belastingopbrengsten opgehaald bij zo'n 4.500 inkeerders. In 2007 meldden zich 350 inkeerders met een "opbrengst" van € 21 miljoen. Door het inkeren heeft de belastingbetaler zekerheid en wordt een boete voorkomen. Veelal zal ook geen strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Op de site van de Belastingdienst staat een formulier over de inkeerregeling. Professionele begeleiding bij deze kwestie is zeker wenselijk.

Dit jaar zal er een stijging te zien zijn, dit komt door de Liechtenstein-kwestie die in Duitsland actueel is. De Nederlandse Belastingdienst denkt dat er op de cd-rom ook gegevens van Nederlanders staan. Op de lijst staan 1.400 namen waarvan 600 Duitsers, er is dus een kans dat er ook buitenlanders op de lijst staan. Ook andere landen (Zweden, Finland, Engeland, VS en Noorwegen) hebben een verzoek bij de Duitse belastingdienst ingediend.

Het gevolg hiervan zal zijn dat sommige belastingplichtigen onzeker worden en zullen inkeren. De vervolgvragen hierbij zijn dan:

  1. Hoe te handelen als u buitenlands vermogen heeft?
  2. Betalen over 5 jaar of 12 jaar?
  3. Hoe inkeerregeling in gang zetten?
  4. Mag de Belastingdienst onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken?

Deskundige advisering hieromtrent is wenselijk.

Gevolgen inkeerregeling

Spaarrekening

Er wordt 5 of 12 jaar terug gekeken. Tot 2000 was rente gewoon belast (wel rentevrijstelling). De tarieven liepen op tot 60% inkomstenbelasting. Bij een saldo van € 200.000 kunt u rekenen op een (jaarlijkse) aanslag van maximaal € 4.800 (4% rente tegen tarief van 60%). Vanaf 2001 behoort het vermogen tot uw box 3 vermogen, hierover is dan 1,2% verschuldigd. De in het buitenland betaalde belasting mag u (meestal) in mindering brengen op de Nederlandse belasting. Sinds 2001 is er ook nog een vrijstelling voor box 3 vermogen (ongeveer € 19.000 per persoon).
Als het vermogen afkomstig is van Nederlands inkomen, dan mag de Belastingdienst hierover ook nog heffen (tenzij de termijn hiervoor is verlopen, deze is vrijwel altijd 5 - 7 jaar).

Vakantiewoning en onroerend goed

De buitenlandse woning wordt opgenomen in uw box 3 vermogen. Effectief hoeft u meestal geen belasting te betalen omdat buitenlands onroerend goed in Nederland wordt vrijgesteld. Vorenstaande volgt uit de door Nederland gesloten belastingverdragen en het (bijna beroemde) arrest van het Europese Hof van Justitie, arrest De Groot (12 december 2002). De Hoge Raad in Nederland (1 december 2006) heeft bepaald dat de schuld op de buitenlandse woning in mindering moet worden gebracht voor de berekening van de voorkoming, lijkt ingewikkeld maar is het niet. Conclusie blijft: binnen EU vrijwel geen heffing in Nederland.

U moet opletten voor het volgende:

  • Heeft Nederland een belastingverdrag met het land gesloten?
  • Tot 2001 was huur belast als inkomen, dit kan een probleem vormen voor premieheffing over de jaren vóór 2001.
  • Wat is de herkomst van het geld? Bij zwart geld of in Nederland verzwegen inkomen kan worden nageheven (mits termijnen niet verlopen).
Auteur: mr D.J.B. Jongbloed ®
Inkeerregeling Belastingdienst [news] 2017-07-14 0000-00-00 0000-00-00

Fiscaaladvies nodig inzake de inkeerregeling?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van inkeerregeling belastingdienst

Deel deze pagina

Laatste update op 14-07-2017
Artikel gemaakt op 01-05-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Buitenlands vermogen Inkeerregeling belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap