Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier : Actueel Coronavirus en belastingen

Corona virus en belastingen

Elke ondernemer zou uitstel van betaling voor de BTW en Loonheffing moeten overwegen, niemand weet immers over welke periode het herstel gaat intreden. Wij kunnen hiertoe een verzoek tot uitstel van betaling indienen.

Wij adviseren op dit moment veel ondernemers over de financiële gevolgen van het corona virus. 

Top 12 maatregelen voor ondernemers: 

 1. Uitstel van betaling (inclusief melding betalingsonmacht) voor loonheffing en BTW (Lees meer..)
 2. Is er een voorbeeld brief voor uitstel van betaling bij de Belastingdienst? (Lees meer...)
 3. Als u als rechtspersoon uitstel vraagt moet ik dan betalingsonmacht melden? (Lees meer..) 
 4. Extra lening of verruiming rekening courant met staatsgarantie mogelijk? (Lees meer..)
 5. Vergoeding loonkosten door UWV een optie?  (Lees meer..)
 6. Vermindering van de voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting (Lees meer...)
 7. Uitstel voor gemeentelijke belastingen, pensioenen en waterschapsheffing (Lees meer..)
 8. Uitstel van betaling voor pensioenpremies (20-25% loonsom) (Lees meer...)
 9. Noodfonds specifieke ondernemers ad € 4.000 (Lees meer...)
 10. Belastingvrij thuiswerken (Lees meer...)
 11. Werktijd verkorting en mogelijkheden voor de DGA (Lees meer..)
 12. Checklist voor ondernemers inzake te nemen maatregelen (Lees meer..)

Contact met onze corona-specialisten

Veel gestelde vragen

Hoe regel ik uitstel van betaling?

U kunt voor de omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting uitstel van betaling krijgen. Belangrijk is dat u:

 1. Tijdig en juist de aangiften gaat indienen;
 2. Na het indienen formeel via een brief uitstel van betaling gaat aanvragen;
 3. Bij 3 maanden uitstel hoeft u verder niets te doen. Wilt u langer dan 3 maanden uitstel dan is een externe deskundigen verklaring nodig.
 4. Bij rechtspersonen een melding betalingsonmacht gaat indienen (binnen 14 dagen nadat u had moeten betalen).

Welke maatregelen zijn er voor ondernemers?

Een overzicht - kort en bondig (leestijd 2 minuten) over de maatregelen voor ondernemers. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt. Lees hier

Moet ik als DGA betalingsonmacht melden?

Ja u moet tijdig betalingsonmacht schriftelijk melden bij de Belastingdienst, lees dit artikel voor een nadere toelichting

Hoe werkt de regeling voor vergoeding van salarissen van werknemers?

U kunt als werkgever een tegemoetkoming krijgen van maximaal 90% van uw loonsom. Dit is afhankelijk van uw omzetdaling. De omzetdaling moet tenminste 20% zijn. Als 100% van uw omzet wegvalt krijgt u 90% van de loonkosten vergoed. Bij een omzetverlies van 50% is deze vergoeding 45% van de loonkosten. U mag geen personeel ontslaan gedurende deze periode (3 maanden). De periode kan nog eens met 3 maanden worden verlengd. Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Na de periode van 3 maanden wordt de loonsom, het werkelijke omzetverlies en de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Er kan dan dus een correctie plaatsvinden. 

Vragen over corona virus

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bellen (0534327200) of een e-mail sturen naar (corona@jongbloed.tv)

Kan ik bij mijn bank terecht voor oplossingen?

1. Via  banken kunt u extra financiering aanvragen met staatsgarantie, lees dit artikel voor een toelichting

2. U kunt als MKB bedrijf (met financiering tot maximaal 2,5 mln) gedurende 6 maanden uitstel krijgen voor de aflossing. Dit hebben de Rabobank, ABN AMRO, ING, Volksbank en Triodos gezamenlijk besloten. Bedrijven met een hogere financiering kunnen niet van de regeling gebruik maken. Voor consumenten geldt maatwerk, bel met uw bank als u bijvoorbeeld de hypotheekrente/ aflossing niet meer kunt betalen (door de corona crisis).

Hoeveel rente rekent de Belastingdienst als ik later betaal?

Invorderingsrente : als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente: de Belastingdienst rekent belastingrente als een aanslag te laat is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting. Het tarief van de belastingrente verlaagt de Belastingdienst ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Reiskostenvergoeding tijdens corona virus

Als uw werknemer langer gaat thuiswerken door het corona virus dan mag de werkgever gewoon de  belastingvrije / onbelaste reiskostenvergoeding betalen. Als een werkgever aan een werknemer een vaste reiskostenvergoeding geeft, dan geldt er een bijzondere regel bij langdurige afwezigheid, zoals nu wellicht bij het corona virus . De werkgever mag dan tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken de vaste vergoeding doorbetalen. Als de werkgever denkt / verwacht dat een werknemer langdurig afwezig is, dan mag hij de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. Komt de werknemer weer naar het werk, gedurende een paar dagen, dan mag de werkgever pas weer reiskostenvergoeding betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer gaat werken.

Juridische vragen

Voor juridische vragen verwijzen wij u naar deze internetsite.

Maatregelen Jongbloed Fiscaal Juristen NV

Sinds maandag 9 maart 2020 zijn er maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn op zondag 15 maart aangescherpt. De maatregelen worden dagelijks beoordeeld en eventueel opgeschroefd. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Welzijn van klanten, relaties en collega's staat altijd voorop.
 • Kantoor blijft gewoon open, telefonische bereikbaarheid wordt uitgebreid tot 21.00 uur
 • Collega's werken thuis en sommige op kantoor, maximaal 1 persoon op 1 kamer is uitgangspunt. Interne bijeenkomsten of lunches worden anders ingevuld.
 • Er wordt zoveel mogelijk online gewerkt, gesprekken dus via telefoon, facetime of skype
 • Afspraken gaan - indien strikt noodzakelijk - gewoon door, uitgangspunt is dan bij ons op kantoor.
 • Wij hebben extra maatregelen genomen om uw en onze gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen.
 • Klanten, relaties, bezoekers, collega's met (beperkte) gezondheidsklachten worden niet op kantoor toegelaten. Hiervoor gelden duidelijke instructies.
 • Juist in deze moeilijke tijd zullen wij u nog beter informeren, zowel via onze site, pro actieve e-mailberichten, sociale media, nieuwsbrief, etc.
 • Het spreekt voor zich dat wij mobiel als via vaste nummers bereikbaar zijn, de komende weken zelfs tot 21.00 uur.

Iedereen heeft te maken mij het corona virus. Wij merken dat het leed bij sommige relaties en klanten extreme gevolgen heeft, zit zowel in het zakelijk als ook in het persoonlijke leven. Laten we samen de moed erin houden. Als u ondernemers kent die problemen hebben en geen adviseur, laat hij of zij ons dan bellen. Waar nodig helpen wij ondernemers gratis. Laten we op elkaar letten en net iets meer doen voor de omgeving en medemens.  Wij wensen iedereen sterkte maar ook op z'n tijd hopelijk een glimlach ! Soms kun je niet met elkaar zijn maar je kunt er wel voor elkaar zijn.

Moet ik pensioenpremies werknemers betalen?

Naast de Belastingdienst gaan ook pensioen uitvoerders ondernemers helpen die door het corona virus in acute financiële problemen zijn gekomen. De rechten van de werknemers worden door het niet tijdig betalen van de pensioenpremies niet aangetast. Vorenstaande heeft de Stichting van de arbeid (koepel organisatie van pensioenuitvoerders) bekendgemaakt. Vergeet niet betalingsonmacht tijdig te melden.

Tips voor thuiswerken

Samenwerking in kleine teams doe je gratis in Slack. Via ondermeer Google drive kunnen je extern 15 GB opslaan. Video conferencing kan via meerdere opties, de meest gebruikte is microsoft teams maar ook via zoom kun je prima met elkaar overleggen maar ook via Google Hangout kan dit passen.

Let erop dat uw werkplek veilig is (ook qua verbinding met kantoor) en dat deze voldoet aan ARBO voorwaarden.

Krijg ik uitstel van betaling voor betalen waterschapsheffing?

Ondernemers kunnen uitstel van betaling krijgen voor het betalen van waterschapsheffing, tenminste als ze deze door de financiële gevolgen van het coronavirus niet kunnen betalen. De invordering door de waterschappen wordt dan tijdelijk stilgelegd. Dit is bekend gemaakt door de unie van waterschappen.

Uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen mogelijk?

Ondernemers kunnen bij veel gemeenten al uitstel van betaling krijgen voor de periode van 3 maanden. Er zal geen boete worden opgelegd en er zal ook geen dwang invordering plaatsvinden. De rente wordt verlaagd van 4% naar 0,01%. Voorbeeld is de gemeente Amsterdam, maar vele gemeenten zullen volgen. Vorenstaande ziet op de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ook de invordering van toeristenbelasting is voorlopig uitgesteld (in ondermeer Amsterdam). In sommige gemeenten wordt ook de reclamebelasting uitgesteld.

Voorbeeld brief huur korting en crediteuren

Hier treft u een voorbeeld brief aan voor een latere betaling van uw huur en een huurkorting. Tevens kunt u hier een brief downloaden die u aan uw schuldeisers/ leveranciers / crediteuren kunt sturen.

Belastingvrij thuiswerken

Het is mogelijk om vrijwel belastingvrij thuis te werken, lees voor de voorwaarden dit artikel

Voorbeeld brief uitstel van betaling bij de Belastingdienst

In dit artikel lees u hoe u van ons een gratis brief voor uitstel van betaling kunt ontvangen.

Is er een checklist voor ondernemers waar alle maatregelen worden genoemd?

Wij hebben voor u een checklist gemaakt waarop u de meest relevante maatregelen aantreft welke u binnen uw bedrijf kunt nemen.

Wat doet mijn bank om mij te helpen?

Er zijn speciale kredieten mogelijk waarbij de overheid een borgstelling afgeeft. Tevens hebben banken aangekondigd dat u op uw MKB krediet niet meer hoeft af te lossen.

Heb ik een bijtelling over de auto van de zaak als ik thuiswerk?

Jazeker, tenzij de auto u niet meer ter beschikking staat, hiervoor gelden strikte regels. Lees meer..

DGA loon verlagen in verband met corona

Dit lijkt volstrekt logisch maar een maatregel is hier nog niet voor. Wij zijn een standaard brief aan het voorbereiden, het eerste concept kunt u hier raadplegen.

G rekening en deblokkering aanvragen bij de Belastingdienst

Er zijn veel bedrijven die geld op een zogenaamde G rekening hebben staan. U kunt een verzoek om deblokkering indienen bij de Belastingdienst, hiertoe dit formulier invullen. Het .pdf formulier kunt u op de site invullen en daarna afdrukken, ondertekenen en versturen aan de Belastingdienst, team WKA, postbus 9048 te 7300 GK Apeldoorn. U kunt om deblokkering vragen als het bedrag dat u aan loonheffing en/of BTW moet betalen lager is dan het saldo op uw G rekening.

Voorwaarden voor de NOW regeling zijn bekend.. lees hier

De regeling zou ook voor een DGA moeten gelden edoch op 31 maart 2020 heeft de overheid bekend gemaakt dat de regeling niet kan worden toegepast op de DGA.  de meeste ondernemers krijgen eind april 2020 de eerste betaling op grond van de NOW regeling.

Kort en goed

 • vergoeding maximaal 90% van de loonsom
 • loonsom januari 2020 is uitgangspunt voor de regeling, gegevens met de belastingdienst worden uitgewisseld met het UWV
 • vergoeding bij tenminste 20% omzetverlies
 • betaling eind april 2020
 • werknemers mogen niet worden ontslagen  
 • regeling geldt niet voor de DGA
 • voor omzetverlies omzet maart 2020 - mei 2020 vergelijken met omzet 2019
 • omzet vergelijken voor gehele concern

De voorwaarden voor de NOW regeling   

 • Ingangsdatum 1 maart 2020.
 • Regeling uitvoerbaar (is verwachting) vanaf 6 april 2020 via UWV.
 • Regeling betreft een subsidie op loonkosten, dus in principe geen terugbetalingsverplichting
 • n voor werknemers (niet DGA), wel voor werknemers met een flexibel contract (zelfs nul uren contract).
 • De werkgever mag de mensen niet ontslaan i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden.
 • Regeling geldt ook voor payroll bedrijven en uitzendbureau's.
 • Minimaal 20% omzetverlies gedurende periode van 3 maanden.
 • Vergoeding wordt gerelateerd aan de omzetdaling in maart 2020 - mei 2020, aanvraag voor latere periode is mogelijk (andere referentieperiode NOW regeling)
 • Omzet over deze periode wordt vergeleken met gemiddelde omzet over januari - december 2019, gedeeld door vier. Is dit een slechte referentieperiode dan heeft de werkgever pech, correctie is niet mogelijk. Als bedrijf in 2019 nog niet (geheel) bestond kan dit worden gemeld en komt hiervoor een regeling.
 • Bij een concern geldt de omzetdaling niet per BV maar voor het concern (NOW concern regeling).
 • Werkgever moet op grond van bovenstaande een schatting doorgeven aan het UWV, dus hoeveel procent daalt de omzet naar verwachting over maart 2020 - mei 2020 t.o.v. 2019.
 • Aanvraag moet per loonheffingsnummer geschieden, soms dus meerdere aanvragen. In de aanvraag wel aangeven hoeveel de omzet daling voor alle nummers (concern) zal bedragen, dus bij elk loonheffingsnummer zelfde percentage.
 • Verkregen subsidies worden gezien als omzet.
 • Vergoeding is maximaal 90% van de loonsom over maart 2020 - mei 2020
 • Betreft vergoeding voor loonsom, dus ook voor werkgeverspremies, pensioen, vakantiebijslag, werknemersbijdragen, etc. Opslag werkgeverslasten 30%, met maximum van € 9.538 per maand.
 • Daling van de loonsom kan invloed hebben op hoogte van de vergoeding
 • UWV zal 80% van de aanvraag als voorschot uitbetalen. Let erop dat u tijdig de loonbelasting aangifte hebt ingediend bij de Belastingdienst. Als uitgangspunt hanteert het UWV de maand januari 2020.
 • Beslistermijn voor UWV bedraagt 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
 • Voorschot wordt in 3 gelijke termijnen voldaan, dit wordt binnen 2 - 4 weken na het indienen van de volledige aanvraag uitbetaald (is de bedoeling). Derhalve zullen de meeste ondernemers eind april 2020 de eerste betaling ontvangen !
 • Er komt nog informatie over de overige vereisten, zoals een accountantsverklaring omtrent de verstrekte cijfers (dit zal vanaf een bepaalde loonsom vergoeding gaan gelden).
 • Bij vermoeden voor strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Via data analyse worden onderzoeken uitgevoerd.


Meer weten van coronavirus en belastingen


Laatste update : 31-03-2020

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Actueel Coronavirus en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap