print sitemap zoeken disclaimer contact

De innovatiebox

Winsten behaald met activiteiten binnen de innovatiebox worden belast tegen een tarief in de vennootschapsbelasting van slechts 9% (cijfers 2023 en 2024). Dit tarief is ruim 16% lager dan het gebruikelijke tarief voor de Vennootschapsbelasting. Wellicht is deze stimuleringsmaatregel voor uw bedrijf ook interessant! Stuur ons gerust een e-mail voor offerte of bespreking.

Besluit innovatiebox 2014

Het besluit over de innovatiebox (art. 12b Wet Vennootschapsbelasting 1969) geeft een uitgebreide uitleg over:

  • uitvoering;
  • elementen van de innovatiebox;
  • toegangscriteria innovatiebox.

Het besluit d.d. 1 september 2014 kunt u hier raadplegen.

Wijziging innovatiebox

Per 1 januari 2013 is de innovatiebox aangepast. Innovatieve ondernemers mogen vanaf 2013 25% van de winst binnen het bedrijf (let op: alleen rechtspersoon zoals B.V. en N.V.) aanmerken als voordeel voor de innovatiebox, dit met een maximum van €  25.000. Dit deel van de winst wordt dan niet belast tegen een tarief van 20% of 25%, maar slechts tegen een tarief van 5%. Het is wel van belang dat RVO.nl de producten of diensten aanmerkt als innovatief.

Er wordt voor een termijn 36 maanden (dus 3 jaar) duidelijkheid gegeven. De innovatiebox geldt voor winsten die samenhangen met een octrooi of patent en niet voor inkomsten uit een logo, merk of iets wat hierop lijkt.

Lees meer over de Innovatiebox aanvragen voor uw onderneming

Afstemming met de Belastingdienst

Wij kunnen u adviseren over de toepassing van de innovatiebox. Het toerekenen van kosten en opbrengsten aan het innovatieve immateriële activum of de software is maatwerk. Dit kan volgens de forfaitaire regeling, waarbij 25% van de winst wordt aangemerkt als het saldo van voordelen uit hoofde van de immateriële activa. Daarbij hoeft geen drempel in aanmerking te worden genomen. Het forfaitaire bedrag is gemaximeerd op € 25.000. Het is vaak beter om een en ander in overleg met de Belastingdienst vast te stellen.

Wijzigingen in de innovatiebox tot nu toe:

     Innovatiebox vanaf 2010      2008 - 2009     2007 
Ondernemers (inbreng in B.V. mogelijk     VPB      VPB    VPB
Octrooibox voor  

Immateriële vaste activa
en software

    Immateriële vaste activa
van na 31-12-2007 en software
 

Immateriële vaste activa

Ruimte: voortbrengingskosten x factor   onbeperkt      4    4
Voorwaarde activum   octrooi is verleend of S&O-verklaring     Octrooi is verleend of S&O-verklaring   Octrooi is verleend
Maximum   onbeperkt     € 400.000 en octrooi volledig   viermaal innovatie of octrooi
Tarief    5%      10%    10%
Verlies aftrekbaar   tegen hoge tabel tarief       tegen 10%    tegen 10%
Uitbesteden werk mag tot    50% S&O      50% S&O    
Regie in NL    50% of meer          

Inbreng in de B.V.

Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat IB-ondernemers die ook gebruik willen gaan maken van de innovatiebox de mogelijkheid hebben om de onderneming in te brengen in de B.V. Dat kan overigens voor alle ondernemers, maar is fiscaal vaak niet interessant. Als aan een eenmanszaak een WBSO-verklaring is verstrekt, gaat deze bij geruisloze inbreng van rechtswege over op de B.V. Deze voortzettende B.V. kan dan in aanmerking komen voor de innovatiebox.

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2024
Artikel gemaakt op 06-08-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Innovatie en investeren Innovatiebox

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap