print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Verloonde uren bij WTL-regeling

Bij zowel de loonkostenvoordelen als de LIV-regelingen komt het begrip verloonde uren veelvuldig terug. Op grond van onder meer de verloonde uren wordt uw recht immers bepaald; veelal in de vorm van een bedrag per verloond uur. U geeft deze uren door via de loonaangifte en dus is het van belang dat u de processen goed op orde heeft. Maar wat zijn verloonde uren eigenlijk?

Hoofdregel verloonde uren

Verloonde uren zijn uren waarover loon is betaald, zoals de gewerkte uren. Maar uren waarover u loon betaald zijn bijvoorbeeld ook: opgenomen vakantie-uren, betaalde overuren en doorbetaalde uren tijdens ziekte. De grens ligt bij uren die wel zijn gewerkt, maar niet zijn betaald (onbetaald overwerk, ADV) of uren die niet gewerkt zijn en niet betaald zijn (onbetaald verlof). De belastingdienst heeft deze regel gevangen in de catchy zin: elk beloond uur is een verloond uur.

Het genietingstijdstip volgt de reguliere loonbepalingen. U geeft de verloonde uren dus aan over het tijdvak waarin de werknemer het loon geniet, tenzij zich een uitzonderingssituatie voordoet. Dit is de welbekende loon-in/loon-over systematiek die wij hier verder niet behandelen.

Verloonde uren worden altijd afgerond. Minder dan 0,5 wordt 0 en meer dan 0,5 wordt 1.

Enkele uitzonderingen bij verloonde uren

Er zijn situaties waarin het aantal verloonde uren wijzigt, maar waarbij u daar wellicht niet direct aan denkt. Wij noemen:

  • Werkonderbrekingen die leiden tot een korting op het aantal verloonde contracturen. De verloonde uren dalen mee.
  • Een WGA-uitkering die een eigenrisicodrager betaalt. Dit zijn geen verloonde uren.
  • U verloont tegen stukloon. Het aantal verloonde uren is dan in beginsel nihil, tenzij u bekend bent met het urenaantal.

Enkele voorbeelden van verloonde uren

Hieronder halen wij een aantal voorbeelden aan uit het memo van de belastingdienst over verloonde uren. Zonder uitputtend te zijn willen wij hiermee de complexiteit van de materie duiden.

Voorbeeld 1 – uitruilregeling

Werknemer ruilt 8 uur werken in voor een nettokostenvergoeding. Dit leidt tot een daling van het aantal verloonde uren met 8. Zou echter het verloonde bedrag per uur afnemen, maar het aantal uren waarover betaald wordt, dan is van vermindering van het aantal verloonde uren geen sprake.

Voorbeeld 2 – uitruilregeling

Werknemer heeft een pot met 100 overuren en ruilt deze uit tegen een gericht vrijgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten. Dat leidt niet tot verloonde uren, want de vergoeding behoort niet tot het loon.

Voorbeeld 3 – uitkering

U betaalt als werkgever een ziektewetuitkering tijdens de dienstbetrekking, maar ook een aanvulling op het loon. Er geldt nu een samenvoegingsbepaling en u geeft de gebruikelijke verloonde uren door.  

MEMO VERLOONDE UREN

Deel deze pagina

Laatste update op 07-08-2020
Artikel gemaakt op 07-08-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Wet Tegemoetkomingen Loondomein Verloonde uren bij WTL-regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap