print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

België

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
31 december 2002 1 januari 2003 Ja tot en met 2009
Soort inkomsten NL BEL Opmerkingen
Box I Loon Loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15, §2.
beloning directeur/ commissaris/e.d. 16, lid 1 en
Protocol 20
  Tenzij werk in derde land met VI aldaar die kosten draagt
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in BEL worden verricht door een inwoner met de BEL nationaliteit of door een in BEL lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Max. 2 jaar voor onderwijs/wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen 15, lid 3   Mits feitelijke leiding onderneming is gelegen in NL
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 6   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente
Definitie lijfrente

Artikel 18, §7
publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van BEL
particulier/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 25.000 zie art. 18, §2
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van BEL
Afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 3    
afkoopsom ingegaan pensioen of lijfrente   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 25.000 zie art. 18, §2
beroepspensioen   21  
Alimentatie   18, lid 8  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 25.000 zie art. 18, §2
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever
Wulbz 15    
W.W.   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 25.000 zie art. 18, §2
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 5   Mits in voorafgaande 10 jaar als 5% middellijk aandeelhouder inwoner van NL is geweest en er een conserverende aanslag ter zake van emigratie is opgelegd
dividend 10, lid 2, b   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 18-07-2018
Artikel gemaakt op 10-07-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen België

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap