print sitemap zoeken disclaimer contact

Uitwerking overgangsregeling einde aftrek onderhoudskosten monumenten

Nieuws aftrek rijksmonument

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten blijft in 2017 bestaan. Dit heeft Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2016 laten weten. Het document kunt u hier raadplegen.

Inleiding

In mijn artikel Monumentenaftrek van de baan beschreef ik de op komst zijnde afschaffing van de monumentenaftrek in de inkomstenbelasting. Op maandag 10 oktober 2016, heeft de Minister een nadere toelichting gegeven op de overgangsregeling en toekomst van de stimuliering van onderhoud van monumenten.

Overgangsregeling

Vanaf 2017 is de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting van de baan. Uitgaven die in 2017 gedaan worden zijn dus niet meer aftrekbaar. Voor uitgaven waarvoor in 2016 reeds verplichtingen zijn aangegaan, in de veronderstelling hiermee fiscaal een aftrekpost te verkrijgen in 2017 en 2018, werd een overgangsmaatregel aangekondigd. Zoals ik al vermoedde, geldt deze overgangsmaatregel slechts voor projecten die reeds voor 20 september (Prinsjesdag) zijn afgestemd met de fiscus.

Eigenaren voor wie bovenstaande geldt kunnen tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2017 een subsidieaanvraag indienen. De subsidie bedraagt 40% van de potentieel fiscaal aftrekbare kosten. De voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen zijn:

1. Bewijs dat is uitgegaan van een gerechtvaardigde verwachting op fiscale aftrek. Dit kan door het overleggen van een mededeling van de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) over de hoogte van de aftrek of van een offerte van een bank waarbij rekening is gehouden met een specifiek bedrag van teruggave via de fiscale aftrek;

2. Een verplichting met een financier of aannemer moet voor 1 januari 2017 zijn aangegaan;

3. Wanneer een eigenaar voor 20 september zijn plan bij BBM heeft ingediend en voormelde mededeling inzake de hoogte van de aftrek kan overleggen, komt hij / zij in aanmerking voor subsidie.

Degene die plannen had, maar nog geen actie heeft ondernomen voor 20 september heeft dus pech. Voor hen komt een algemene subsidieregeling die gaat gelden voor de jaren 2017 en 2018. Vanaf 2019 komt er een gehele herziening van de financiering van monumentenonderhoud.

Subsidieregeling 2017, 2018

  1. Een eigenaar komt in aanmerking voor subsidie van 25% van de onderhoudskosten die subsidiabel zijn op grond van de leidraad subsidiabele instandhoudingskosten SIM;
  2. De maximaal subsidiabele kosten bedragen € 10.000 per jaar;
  3. Subsidieaanvragen voor kosten lager dan € 2.000 per jaar komen niet in aanmerking voor subsidie.

De aanvraag zal digitaal ingediend kunnen worden, waarbij facturen eveneens digitaal verstrekt kunnen worden. Een aanvraag gedaan in 2017 zal leiden, bij toekenning, tot een subsidiebetaling begin 2018.

Conclusie

Het fiscale voordeel verdwijnt en de subsidie die hiervoor terugkomt is een fractie van de fiscale aftrekmogelijkheid die men had. In ruil daarvoor mag men meer gaan lenen van het NRF (revolving fund). Kortom, wil je nog fiscaal voordeel, laat dan het onderhoud nog uitvoeren in 2016 en zorg ervoor dat de bijbehorende facturen in 2016 betaald zijn. Er is nog één voorwaarde die vervuld moet worden, en dat is dat deze plannen nog goedgekeurd dienen te worden door de Eerste en Tweede Kamer.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-07-2017
Artikel gemaakt op 18-10-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Uitwerking overgangsregeling onderhoudskosten monumenten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap