print sitemap zoeken disclaimer contact

Einde monumentenaftrek

Nieuws aftrek rijksmonument

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten blijft in 2017 bestaan. dit heeft Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2016 laten weten. Het document kunt u hier raadplegen.

Afschaffing aftrek

Als het aan Minister Bussemaker van OCW en Staatssecretaris Wiebes van Financiën ligt, wordt de monumentenaftrek voor onderhoudskosten van rijksmonumenten in de inkomstenbelasting afgeschaft per 1 januari 2017.

Reden is dat de overheid geen sturing kan geven aan de hoogte en de aard van de bestedingen van de monumenteneigenaren. Zij bepalen immers zelf hoeveel en wanneer onderhoud wordt uitgevoerd en tegen welke kosten. De Minister wil blijkbaar meer invloed op het beheer en onderhoud van monumenten en vertrouwt deze afwegingen niet meer toe aan de eigenaren.

Bovendien vindt men het onwenselijk dat gelijksoortig onderhoud verschillend wordt gesubsidieerd omdat de hoogte van de teruggaaf afhankelijk is van het belastingtarief waarin de eigenaar valt.

Het laatste argument - en dit is wellicht het belangrijkste - men vindt dat er vaak oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de regeling door kosten in aftrek te brengen die niet kwalificeren als onderhoudskosten voor een monument, de controle hierop kost teveel mankracht. Het is dus ook gewoon een bezuinigingsmaatregel.

Nog kosten aftrekken voor rijksmonument

Er komt een einde aan de aftrekbaarheid voor onderhoudskosten per 2017, hiervoor in de plaats komt een subsidieregeling. Vooruitbetaling van onderhoudskosten in 2016 (voor onderhoud in 2017) lijkt wellicht een optie omdat voor de persoongebonden aftrek het kasstelsel zal gelden. Het wetsvoorstel heeft ook geen verdere terugwerkende kracht. De betaling moet dan wel onvoorwaardelijk zijn (geen depotstorting). De opdrachtgever moet de klus aannemen, starten, het bedrag hebben ontvangen en geen verplichting hebben om het terug te betalen (tenzij voor onrechtmatig handelen of een schadevergoeding). U laten adviseren over dit onderdeel is wel van belang !

Overgangsregeling

Er is een overgangsregeling aangekondigd. Die is echter gedefiscaliseerd, met andere woorden: de overgangsregeling vindt niet plaats via de aangifte inkomstenbelasting, maar de monumenteneigenaar moet een beroep doen op hiervoor beschikbaar te stellen subsidiepotjes.

Er zijn 3 onderdelen die er in grote lijnen als volgt uit komen te zien:

1.    Er komt een pot voor onomkeerbare verplichtingen die zijn aangegaan in 2016, maar uitgevoerd worden in 2017. De exacte uitvoering is nog niet bekend, maar de omschrijving is wel zodanig, dat het zomaar kan zijn dat verplichtingen die je nu nog aangaat met een geplande uitvoering in 2017, niet voor dit potje in aanmerking kunnen komen.

2.    Voor klein onderhoud kan men in 2017 en 2018 een aanvraag indienen, u krijgt dan 25% subsidie voor onderhoudskosten tussen de € 2.000 en € 10.000.

3.    Grootschaliger projecten kunnen gefinancierd worden via het Nationaal Restauratiefonds.

Conclusie

Op basis van bovengenoemde plannen, die nog niet door de Eerste en Tweede Kamer zijn goedgekeurd, is ons advies om zo veel mogelijk onderhoud nog in 2016 uit te voeren zodat nog gebruik gemaakt kan worden van aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u twijfelt of kosten wel aftrekbaar zijn, kunnen wij u daarbij adviseren. 

  

Deel deze pagina

Laatste update op 26-07-2017
Artikel gemaakt op 22-09-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Monumentenaftrek van de baan

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap