print sitemap zoeken disclaimer contact

Contracting of schijnconstructie?

Bij contracting is sprake van aanneming van werk, waarbij de opdrachtgever een deel van zijn werk uitbesteedt aan een contractor. De contractor werkt voor eigen rekening en risico. De contractor heeft leiding en toezicht over de door hem ingezette werknemers.

Schijnconstructie

Contracting wordt de laatste tijd vaak aangemerkt als een schijnconstructie, omdat - zo wordt gesteld - geen sprake is van aanneming van werk, maar van het ter beschikking stellen van personeel. Door de vormgeving wordt de uitzend-CAO en daarmee de betaling van het CAO-loon ontlopen, zo stelt FNV. FNV heeft een aantal procedures aangespannen tegen uitzendorganisaties die contracting als dienst aanboden terwijl er, in de ogen van de vakbond, sprake was van uitlening van personeel.

In tegenstelling tot aanneming van werk heeft bij inlening van personeel de opdrachtgever leiding en toezicht op de (ter beschikking gestelde) werknemers.

Onderbetaling bij schijnconstructies

Het onderscheid tussen aanneming van werk en inlenen van personeel is van belang voor de (CAO-)vergoeding die aan de werknemers moet worden betaald.

Bij inlenening van personeel hebben de werknemers recht op het inlenersloon (het CAO-loon van de opdrachtgever) en dat loon ligt doorgaans hoger dan het loon dat moet worden betaald op basis van contracting (veelal wettelijk minimumloon).  Er is in dat geval sprake van onderbetaling van de (ingeleende) medewerkers.

Boetes Inspectie SZW bij schijnconstructies 

Indien sprake is van onderbetaling / het niet-correct naleven van de CAO, kan de Inspectie SZW boetes opleggen en de werkgever verplichten (alsnog) het CAO-loon te betalen. Omdat een loonvordering pas na vijf jaar verjaart, kan de verplichte nabetaling omvangrijke financiële consequenties hebben.

Ketenaansprakelijkheid bij schijnconstructies

Als sprake is van aanneming van werk of van uitzendsituaties, dan kan de opdrachtgever bij onderbetaling hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het verschuldigde CAO-loon.

Noot fiscaal jurist inzake schijnconstructies

Het is uiteraard niet zo dat bij contracting / aanneming van werk altijd sprake is van een schijnconstructie. Van belang is of echt sprake is van aanneming van werk of feitelijk van inlening van personeel. Omstandigheden die daarbij een rol kunnen spelen zijn:

  • Onder wiens leiding en toezicht wordt gewerkt?
  • Wie stelt de machines en materialen ter beschikking?
  • Op welke lokatie worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Bron inzake schrijnconstructies

1.      Publicatie SZW inzake schijnconstructies 15 juni 2018

2.      Publicatie FNV inzake schijnconstructies

Deel deze pagina

Laatste update op 10-04-2019
Artikel gemaakt op 02-04-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Uitgelicht Schijnconstructies Contracting of schijnconstructie?

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap