print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Kenia

Nieuws belastingverdrag met Kenia

Via een zogenaamd WOB verzoek is er informatie beschikbaar gekomen inzake de onderhandelingen met Kenia, deze zijn in september 2021 bekend gemaakt (raadpleeg hier) . Er is slechts beperkt informatie bekend gemaakt omdat partijen nog met elkaar onderhandelen. Als er dan informatie openbaar bekend zou worden kan dit de onderhandelingspositie schaden.

NOG NIET IN WERKING
Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
Ter nadere berichtgeving -  
Soort inkomsten NL KEN Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art. 15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in KEN worden verricht door een inwoner met de KEN nationaliteit of door een in KEN lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht
hoogleraren en andere docenten 20, lid 1   Verblijf in Nederland voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek mits beloningen niet uit NL afkomstig zijn en tevens in KEN aan belasting zijn onderworpen, tenzij onderzoek in de eerste plaats wordt verricht voor persoonlijk nut
studenten en stagiairs   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer   15 lid 3  
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 2 publiekrechtelijk pensioen 18, lid 1    
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 18, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 3    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 3    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 1    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
  Wulbz 15    
  W.W. 18, lid 1    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% belasting over het bruto bedrag
Box II   winst   13 lid 4  
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 26-04-2024
Artikel gemaakt op 11-07-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Kenia

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap