print sitemap zoeken disclaimer contact

Actueel emigratie

Overgangsregeling voor Nederlandse gepensioneerden in Duitsland

Naar verwachting zal per 1 januari 2015 het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking treden.

In dit nieuwe verdrag is een forse wijziging opgenomen voor gepensioneerden, welke nadelig uitpakt. Om deze groep tegemoet te komen, wordt een overgangsregeling voorzien waarin op deze pensioenen tijdelijk een lager tarief van toepassing is.

Oude situatie (tot 2015)

Onder het oude verdrag worden bedrijfspensioenen belast in het woonland van de gepensioneerde. Het Nederlandse pensioen van inwoners van Duitsland wordt derhalve in Duitsland belast. De heffing in Duitsland is door het daar geldende belastingrecht op pensioen veel voordeliger dan de heffing in Nederland. Afhankelijk van de ingangsdatum van het pensioen wordt slechts een deel van het pensioen in de heffing betrokken. Bij heffing in Nederland zou het geheel worden belast tegen maximaal 52%.

Nieuwe situatie (vanaf 2015)

Onder het nieuwe verdrag worden bedrijfspensioenen belast in het bronland indien het pensioen meer bedraagt dan € 15.000 per jaar. Het Nederlandse pensioen van inwoners van Duitsland wordt derhalve in Nederland belast. De heffing in Nederland over het gehele pensioen loopt op tot 52%. In veel gevallen leidt dit tot een fors hogere heffing dan in de oude situatie het geval is geweest.

Overgangsregel (2015 - 2020)

Om de gepensioneerden woonachtig in Duitsland met een Nederlands pensioen tegemoet te komen, geldt voor een periode van zes jaar na inwerkingtreding van het verdrag een overgangsregeling, waarbij op deze pensioenen tijdelijk een lager tarief van toepassing zal zijn. Het tarief wordt per jaar gemaximeerd en in stapjes verhoogd (10% / 15% / 20% / 25% / 30%).

Als voorwaarde wordt gesteld dat u vanaf 12 april 2012 onafgebroken inwoner van Duitsland moet zijn geweest en moet de eerste betaling van het betreffende pensioen reeds voor deze datum zijn ontvangen. De overgangsregeling geldt derhalve uitsluitend voor reeds op 12 april 2012 bestaande situaties.

Voorts geldt de overgangsregeling niet voor uitkeringen waarvoor Nederland reeds op grond van het oude verdrag het heffingsrecht had; denk daarbij aan de AOW- / WIA- / WAO- / WAJONG-uitkeringen.

Algemene overgangsregel 2015

Voor het eerste jaar na inwerkingtreding geldt een algemene overgangsregel. Je kunt ervoor kiezen om, ondanks dat het nieuwe verdrag is ingegaan, nog één jaar de regels te volgen van het oude verdrag. Verwachting is dat alle gepensioneerden hiervan gebruik zullen maken.

Meer weten van nederlandse gepensioneerden in duitsland

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Nederlandse gepensioneerden in Duitsland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap