print sitemap zoeken disclaimer contact

Gebruikelijk loon medisch specialisten

De Belastingdienst vindt sinds enkele jaren iets van het gebruikelijk loon voor medisch specialisten. Gemiddeld schommelt dit salaris volgens de Belastingdienst rond de € 130.000, te verhogen met 75% van de eventuele verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds. Hoe werkt dit nu eigenlijk? Het DGA salaris voor 2023 bedraagt € 51.000, voor 2024 is dit vastgesteld op € 56.000

Fiscaal loon medisch specialist

Volgens de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten verdienen medici bijna € 175.000. De in privé verschuldigde pensioenpremie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ditzelfde geldt ook voor medisch specialisten die via een B.V.-structuur betrokken zijn bij een maatschap. Soms wordt de pensioenpremie door de B.V. voldaan en soms in privé, beide situaties worden door de Belastingdienst op dit moment geaccepteerd. Fiscaal is het gunstiger om de pensioenpremie in privé in aftrek te brengen.

Het is mogelijk om met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst te sluiten om zo het salaris van de medisch specialist vooraf af te stemmen. Hierbij eist de Belastingdienst ook dat de rekening-courantschuld tussen de B.V. en de medisch specialist niet te ver mag oplopen, meestal wordt het maximum gesteld op € 17.500. Wordt er meer geld in rekening-courant opgenomen, dan moet er dividend worden uitgekeerd door de B.V.

Fiscaliteit en medisch specialisten

Het puzzelen met pensioenpremie, wie moet wat betalen (deel werkgever en werknemer) en de verhouding tussen salaris en dividenduitkeringen kunnen een substantieel voordeel opleveren voor de medisch specialist. Dit is maatwerk en ook afhankelijk van andere aftrekposten van de medisch specialist (zoals de AOV verzekering, financieringslasten in de B.V. en hypotheekrente).

Fiscale vragen medisch specialist

Heeft u vragen of opmerkingen, plan dan gerust een vrijblijvende afspraak met één van onze specialisten.

Deel deze pagina

Laatste update op 10-12-2023
Artikel gemaakt op 08-02-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Medicus en fiscus Gebruikelijk loon medisch specialist

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap