Volg ons op:

Twitter Updates

Gebruikelijk loon medisch specialisten

De Belastingdienst vindt sinds enkele jaren iets van het gebruikelijk loon voor medisch specialisten. Gemiddeld schommelt dit salaris volgens de Belastingdienst rond de € 130.000, te verhogen met 75% van de eventuele verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds. Hoe werkt dit nu eigenlijk?

Fiscaal loon medisch specialist

Volgens de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten verdienen medici bijna € 175.000. De in privé verschuldigde pensioenpremie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ditzelfde geldt ook voor medisch specialisten die via een B.V.-structuur betrokken zijn bij een maatschap. Soms wordt de pensioenpremie door de B.V. voldaan en soms in privé, beide situaties worden door de Belastingdienst op dit moment geaccepteerd. Fiscaal is het gunstiger om de pensioenpremie in privé in aftrek te brengen.

Het is mogelijk om met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst te sluiten om zo het salaris van de medisch specialist vooraf af te stemmen. Hierbij eist de Belastingdienst ook dat de rekening-courantschuld tussen de B.V. en de medisch specialist niet te ver mag oplopen, meestal wordt het maximum gesteld op € 17.500. Wordt er meer geld in rekening-courant opgenomen, dan moet er dividend worden uitgekeerd door de B.V.

Fiscaliteit en medisch specialisten

Het puzzelen met pensioenpremie, wie moet wat betalen (deel werkgever en werknemer) en de verhouding tussen salaris en dividenduitkeringen kunnen een substantieel voordeel opleveren voor de medisch specialist. Dit is maatwerk en ook afhankelijk van andere aftrekposten van de medisch specialist (zoals de AOV verzekering, financieringslasten in de B.V. en hypotheekrente).

Fiscale vragen medisch specialist

Heeft u vragen of opmerkingen, plan dan gerust een vrijblijvende afspraak met één van onze specialisten.

 

Fiscaal optimaal salaris als specialist?

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van gebruikelijk loon medisch specialistAuteur(s) van gebruikelijk loon medisch specialist


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

A. Hof RB (Arjan).
Register Belastingadviseur ,

088 027 00 00
a.hof@jongbloed.tvJongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 08-02-2018 | Artikel laatst gewijzigd : 26-04-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen