print sitemap zoeken disclaimer contact

Advies inzake echtscheiding?

Advies gesprek of offerte voor begeleiding?

Klik hier

(Partner van) Ondernemer en echtscheiding?

Wij zijn hierin gespecialiseerd

Klik hier Fiscale vraag inzake scheiding?

Klik hier

Co-ouderschap en aftrek van kosten

De aftrekpost levensonderhoud kinderen vervalt met ingang van 2015. Tot die tijd geldt het volgende.

Wijziging co ouderschap en belastingen per 2024

Per 1 januari 2024 vindt een vereenvoudiging plaats in de wijze waarop men vaststelt of voor toeslagen sprake is van co-ouderschap of niet. Het is niet meer nodig dat op elk moment in het jaar sprake is van een gelijke verdeling, dit is tot 2023 wel zo. Het is voldoende als op kalenderjaarbasis het verblijf van het kind in beide huishoudens nagenoeg in een gelijke verhouding is. Hiervan is in ieder geval sprake als het kind 156 dagen (3 dagen maal 52 weken) per berekeningsjaar bij elk van beide ouders verblijft, het is verstandig om dit bij te houden. De dienst toeslagen krijgt ook ruimte om meer maatwerk te leveren.

Kinderbijslag

Als 2 gescheiden levende ouders in gelijke mate hun kind onderhouden, hebben zij beiden recht op 50% van de kinderbijslag. Overigens kunnen zij ervoor kiezen dat de kinderbijslag volledig aan één van de ouders wordt uitbetaald. In de inkomstenbelasting hebben ouders geen recht op aftrek voor kosten van levensonderhoud, voor zover zij voor dit kind recht op kinderbijslag hebben.

De rechter

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de ouder, die de afspraak maakte dat de kinderbijslag volledig aan de andere ouder wordt uitbetaald, recht heeft op aftrek voor kosten van levensonderhoud.

Kosten levensonderhoud kinderen

Er bestaat alleen recht op aftrek voor kosten van levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar, indien voor dit kind geen recht op kinderbijslag bestaat en dit kind ook geen recht op studiefinanciering heeft. Het recht om te kunnen lenen van de Informatiebeheergroep is niet hetzelfde als het recht op studiefinanciering, zodat in dat geval ook recht op aftrek kan bestaan. Ook moet een kind in belangrijke mate door zijn ouders worden onderhouden. Wanneer de ouders tenminste € 416 per kwartaal besteden aan het levensonderhoud, onderhouden zij het kind in belangrijke mate. Hierbij moeten de kosten ook daadwerkelijk op de ouders drukken. Wanneer de € 416 per kwartaal eigenlijk alleen maar door de ouders aan het kind wordt geleend, is geen sprake van op de ouders drukkende uitgaven. Zij hebben dan geen recht op de aftrek. De aftrek bedraagt € 205 per kwartaal, maar kan onder voorwaarden worden verhoogd tot € 500 of € 750 per kwartaal. Een en ander is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de mate van onderhoud.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 27-12-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Echtscheiding en belastingen Co ouderschap en scheiding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap