print sitemap zoeken disclaimer contact

Kwijtschelding belastingschulden

Ondernemers die als gevolg van de COVID-19-pandemie niet in staat waren hun belastingen te betalen, konden bijzonder uitstel van belastingen aanvragen. Hiermee kon worden voorkomen dat bedrijven (verder) in acute liquiditeitsproblemen kwamen, maar uiteindelijk leidt het vooruitschuiven van de schuld (en aflossing in 36 maanden) tot een verschuiving van het probleem.

Immers, straks moeten de periodiek verschuldigde belastingen weer worden voldaan en ook maandelijks 1/36 van de uitgestelde belastingen. Als de omzet niet direct aantrekt, leidt het uitstel tot een verschuiving van het probleem. Uitstel is dus geen afstel. De Belastingdienst is een geduchte crediteur. Kan de belasting ook worden kwijtgescholden?

Crediteurenakkoord tijdens corona

In principe is het antwoord op deze vraag ontkennend. De Belastingdienst verleent nooit eenzijdig kwijtschelding van de openstaande belastingschulden. Kwijtschelding wordt alleen verleend als de ondernemer een crediteurenakkoord bereikt. Dit wil zeggen dat met alle schuldeisers wordt afgesproken dat een gedeeltelijke betaling tegen finale kwijting plaatsvindt.

Geen kwijtschelding van volgende belastingschulden

De kwijtschelding wordt door de Belastingdienst niet verleend voor:

  • Aanslagen motorrijtuigenbelasting;
  • Aanslagen BPM;
  • Aanslagen belasting zware motorrijtuigen;
  • In- en uitvoerrechten.

Kwijtschelding Belastingdienst aanvragen

Een verzoek tot kwijtschelding kan bij de Belastingdienst worden aangevraagd via dit formulier. Heeft u hulp nodig of vragen, neem dan gerust contact met u op. Wij kunnen ook het gehele traject overnemen.  

Blijf aan de aangifteverplichtingen voldoen

In een aantal gevallen wordt zonder meer geen kwijtschelding verleend. Dit is onder andere aan de orde als:

  1. Geen aangifte is ingediend;
  2. Bezwaar- of beroep tegen de aanslag is ingesteld en op dit bezwaar of beroep nog niet is beslist;
  3. De aanslag is opgelegd omdat het aan de opzet of grove schuld van de ondernemer te wijten is dat te weinig belasting is geheven; om die reden is de belastingaanslag opgelegd.

Naast het bereiken van een crediteurenakkoord is dus van belang dat de ondernemer (tijdig) aangifte doet, ook als hij vervolgens de verschuldigde belasting niet kan betalen.

Vragen over kwijtschelding belastingschulden

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-02-2021
Artikel gemaakt op 25-02-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Betalingsregeling en kwijtschelding Kwijtschelding Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap