print sitemap zoeken disclaimer contact

Kerstpakket en fiscus

Kerstpakket 2022 minder gunstig dan Happy 2023

Kerstpakket en belastingen

In de praktijk zien wij dat werkgevers de kerstperiode aangrijpen om hun waardering aan (oud-)werknemers, vrijwilligers en relaties te laten blijken door middel van een kerstpakket. In het algemeen kan worden gezegd, dat men er dol op is. In dit artikel leest u de fiscale behandeling van de kerstpakketten.

Belastingheffing over kerstpakketten

De regeling voor kerstpakketten is fiscaal niet echt gunstig, in 2022 is er ook niet echt veel ruimte in de werkkostenregeling. Voor kerstpakketten bestaat geen bijzondere regeling, deze kunnen wel worden opgenomen in de vrije ruimte. U moet ze dan wel aanwijzen als eindheffingsloon.

De WKR (werkkostenregeling) is in 2022 minder gunstig. Over de eerste € 400.000 loonsom mag 1,7% belastingvrij worden besteed, derhalve € 6.800. Over het meerdere is het tarief 1,18%. Vanaf 2023 wordt het tarief voor de eerste € 400.000 verhoogd tot 3%, derhalve maximaal € 12.000. Wellicht is het fiscaal gunstiger om een nieuwjaarspakket op 1 januari 2023 te geven.

Werkkostenregeling kerstpakket

De WKR is een regeling waarmee een werkgever een deel van de kosten belastingvrij mag besteden binnen zijn bedrijf. De regeling is afhankelijk van de loonsom van uw bedrijf. U hoeft over dit bedrag dus geen loonheffing te betalen. De vrije ruimte is in 2020 verhoogd van 1,2% tot 3% over de eerste € 400.000 loonsom. Over het meerdere is het percentage 1,2%.

Fiscaliteit en kerstpakketten

De kerstpakketten kunt u geven aan werknemers, relaties, stagiaires, Raad van Toezicht, etc. Er gelden verschillende fiscale regels, in dit onderdeel een overzicht.

Kerstpakket voor werknemers en belastingheffing

100% van de kosten mag ten laste van de WKR. Bij branche-eigen producten geldt hiervoor 20% van de waarde in het economische verkeer, maar niet meer dan € 500 per werknemer per jaar. Bij geen branche-eigen producten geldt de factuurwaarde inclusief BTW.

Kerstpakket voor oud-werknemers en belastingheffing

Idem als voor werknemers.

Kerstpakket voor relaties en belastingheffing

Bij een kerstpakket goedkoper dan € 136 (inclusief BTW) is het eindheffingstarief 45%. Bij duurdere kerstpakketten is het eindheffingstarief 75%. Voorwaarde is dat dit wordt medegedeeld en ook aan eigen werknemers wordt verstrekt voor dezelfde gelegenheid. De verstrekker moet aan de ontvanger melden dat de eindheffing is toegepast. Tevens moet u aannemelijk maken, dat de ontvanger het kerstpakket ook heeft ontvangen.

Kerstpakket voor vrijwilligers en belastingheffing

Idem als kerstpakketten voor relaties.

Kerstpakket voor Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht

Idem als kerstpakketten voor relaties, tenzij sprake is van opting in. Dan kan de WKR worden toegepast.

Kerstpakket voor uitzendkrachten

Zelfde regeling als bij relaties.

BTW en kerstpakketten

De BTW over giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen is tot op zekere hoogte aftrekbaar; dat geldt ook voor het kerstpakket. Het drempelbedrag is € 227 exclusief BTW per ontvanger per jaar.

De personeelsvereniging en kerstpakketten

Stel, de werkgever stort jaarlijks € 1.000 in de pot van de personeelsvereniging, de werknemers doen er ook € 1.000 in en van de € 2.000 wordt een feest gegeven op de kartbaan. De storting is geen loon, aftrekbaar van de winst en dus geen vuiltje aan de lucht. Voorwaarde is wel, dat de werknemers die meedoen de laatste 5 jaar minstens evenveel hebben gedoteerd als de werkgever. Na vijf jaar zou de werkgever – volgens de letterlijke tekst – € 1.000.000 kunnen storten en de werknemers € 1.000. Ook uitkeringen en uitgaven die dan worden gedaan zijn alsdan onbelast. Vraag is of dit ook zo gaat werken, de wet zegt van wel! Laat u zich goed voorlichten, maatwerk is van belang.

Vragen over kerstpakketten en belastingheffing?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-12-2022
Artikel gemaakt op 10-11-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscaal nieuws 2009 Eindejaarstips 2009 Eindejaarstips voor bedrijven Kerstpakket en fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap