print sitemap zoeken disclaimer contact

Betalingsregeling 2021 en 2022 met Belastingdienst

Ondernemers die door corona uitstel van betaling van belastingen hebben verkregen krijgen geen 24 maanden uitstel, maar zelfs 36 maanden en uiteindelijk zelfs 60 maanden. Zonder zekerheid en met een beperkte rente (0,01%). De eerste betaling hoeft niet per 1 januari 2021 plaats te vinden, maar per 1 oktober 2022.

Uitbreiding saneringsregeling belastingdienst tot 1 april 2024

In deze onzekere tijden biedt de Belastingdienst een helpende hand aan ondernemers die worstelen met belastingschulden en andere financiële verplichtingen. Een belangrijke versoepeling van de voorwaarden voor het sluiten van een saneringsakkoord is verlengd tot 1 april 2024. Dit artikel licht toe wat deze versoepeling inhoudt en hoe u als ondernemer hier gebruik van kunt maken.

 • Wat is een saneringsakkoord?Een saneringsakkoord stelt ondernemers in staat om met hun schuldeisers overeen te komen dat slechts een deel van de schulden betaald hoeft te worden. Dit biedt een uitweg voor ondernemers die hun belastingschuld en andere schulden niet kunnen voldoen.
 • Versoepeling voorwaarden tot 1 April 2024: - Normaal gesproken vereist de Belastingdienst een dubbel uitkeringspercentage van wat andere schuldeisers ontvangen. Echter, tot 1 april 2024 is een gelijk uitkeringspercentage voldoende. Deze versoepeling vergroot de kans dat ook andere schuldeisers akkoord gaan met het saneringsvoorstel.
 • Hoe dien je een verzoek om schuldsanering in? Voor ZZP'ers en eenmanszaken: Neem contact op met uw gemeente voor het opstarten van een minnelijk schuldsaneringstraject. Voor rechtspersonen: Regel zelf een saneringsakkoord met uw schuldeisers en dien een verzoek tot kwijtschelding van belasting in bij de Belastingdienst.
 • Wat als niet alle sSchuldeisers akkoord gaan? - Mocht niet iedere schuldeiser instemmen met uw betalingsvoorstel, dan biedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een mogelijkheid om alsnog een schuldregeling te treffen.
 • Actie vereist vóór 1 April 2024: Zorg ervoor dat uw verzoek om deelname aan een saneringsakkoord vóór deze datum is ingediend. U heeft daarna nog 90 dagen de tijd om uw verzoek volledig in te vullen.
 • Conclusie: De Belastingdienst erkent de voortdurende impact van de coronacrisis op ondernemers en biedt daarom deze versoepeling aan. Het is een cruciale kans voor ondernemers om hun financiële situatie te stabiliseren en een weg naar herstel in te slaan. Maak gebruik van deze mogelijkheid en neem de nodige stappen om uw schuldenlast te verlichten.
 • Nuttige links: Ik kan mijn schulden niet betalen?   Hoe werkt een minnelijke regeling? Kwijtschelding belastingen voor ondernemers  Hoe werkt de WHOA?

Nieuws april 2022

Om duidelijkheid te geven over de opgebouwde schulden van ondernemers tijdens de coronacrisis ontvangen ondernemers deze week of volgende week een brief van de Belastingdienst met alle schulden die tot 31 januari 2022 zijn opgebouwd. Aflossing (renteloos) moet vanaf 1 oktober 2022 in 60 gelijke termijnen. Het gaat om ruim 270.000 ondernemers. Via een rekentool kunt u bekijken wat u moet aflossen. In de reken hulp zat in eerste instantie een fout omdat deze geen rekening hield met de termijn van 60 maanden.

Nieuws betalingsregeling na 1 oktober 2021

Ondernemers die als gevolg van de coronapandemie een belastingschuld bij de Belastingdienst hebben opgebouwd krijgen ook na 30 september 2021 meer ruimte om die uitgestelde belastingen te betalen (bron belastingdienst). Het gaat om ruim 250.000 ondernemers met een totale schuld van 19 miljard euro. Als een ondernemer uitstel van betaling heeft aangevraagd moeten ze normaal gesproken vanaf 1 oktober 2021 weer aangifte doen en op tijd betalen. Tevens moet worden gestart met de aflossing van de oude schulden (in 5 jaar tijd). Als u bedrijf levensvatbaar is kan de Belastingdienst ook soepel omgaan met nieuwe schulden die na 1 oktober 2021 ontstaan. Er zullen wel strengere voorwaarden gaan gelden. Bent u het niet eens met de Belastingdienst dan kunnen wij u altijd helpen, stuur hiertoe gerust een e-mailaan ons.

Terugblik uitstel van betaling Corona

De Staatssecretaris heeft in een Kamerbrief laten weten hoe de Belastingdienst omgaat met belastingschulden die tijdens de coronaperiode zijn ontstaan. Er komt een regeling waarbij ondernemers in 24 maanden (met 0,01% rente), zonder zekerheid, de schuld mogen aflossen. Alle ondernemers met belastingschulden krijgen binnenkort een brief van de Belastingdienst. Extra verzoek om uitstel van betaling kan tot 1 oktober 2020 worden aangevraagd, soms met deskundigenverklaring !

Deze Kamerbrief is op 29 september 2020 aangevuld met een nieuwe regeling. In de nieuwe Kamerbrief wordt het uitstel opgerekt van 24 maanden tot 36 maanden.

Kort en goed de betalingsregeling 2021 en 2022

 • Regulier uitstel van 3 maanden in 2020 kan worden verlengd onder voorwaarden, hierover informeert de Belastingdienst de ondernemers (belangrijkste is dat soms een deskundigenverklaring en liquiditeitsbegroting moeten worden opgesteld).
 • Vanaf 1 januari 2021 moet er weer normaal belasting worden betaald (dus vanaf december 2020 / vierde kwartaal 2020).
 • De belastingschuld die tijdens de coronaperiode is ontstaan mag in 24 maanden (vóór 1 januari 2023) worden voldaan, dit in gelijke termijnen. Normaal is dit maximaal 12 maanden, derhalve een ruimhartige regeling.
 • Er wordt een (invorderings-)rente berekend van 0,01%, derhalve vrijwel geen rentelasten. Dit tot en met 31 december 2021, hoe in 2022 wordt gehandeld is onduidelijk.
 • Er wordt geen zekerheid gevraagd en / of nadere voorwaarden gesteld, tenzij de belangen van de staat in het geding zijn. Wat hiermee wordt bedoeld is onduidelijk (dit zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij misbruik door de ondernemer).
 • Er zal geen verrekening met belastingteruggaven in 2021 en 2022 plaatsvinden.
 • Als aflossing binnen 24 maanden, zonder zekerheid, niet mogelijk is, wordt er naar maatwerkoplossingen gezocht, bijvoorbeeld een langer uitstel dan 24 maanden. Hiertoe moet een deskundigenverklaring worden opgesteld (onderneming levensvatbaar, bestaande betalingsproblemen van tijdelijke aard, etc.). Bij langer uitstel kan zekerheid worden gevraagd.  
 • Er komt een nieuwe regeling voor vermindering / kwijtschelding van belastingen in voorkomende situaties.
 • De belastingrente wordt per 1 oktober 2020 verhoogd tot 4% (zowel voor inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting). De belastingrente voor de vennootschapsbelasting was altijd 8%, een voordeel derhalve. Voor bestaande betalingsregelingen geldt dit niet.

Voorbeeld betalingsregeling Belastingdienst

 • Henk B.V. heeft een schuld van € 30.000 per 1 augustus 2020.
 • Henk B.V. kan de schuld niet terugbetalen.
 • De accountant van Henk B.V. verstrekt een deskundigenverklaring en een liquiditeitsprognose.
 • Het uitstel voor Henk B.V. wordt verlengd tot 1 januari 2021, dit ook voor de aanslagen over juli 2020 tot en met november 2020).
 • De belastingen over december 2020 moeten tijdig (in januari 2021) worden voldaan.
 • De totale belastingschuld per 1 januari 2021 bedraagt € 36.000 (is dus opgelopen), deze wordt in 24 termijnen van € 1.500 (zonder zekerheid) door Henk B.V. voldaan.

Bron uitstel van betaling corona

Kamerbrief d.d. 29 september 2020

Vragen over betalingsregeling of deskundigenverklaring?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 25-03-2024
Artikel gemaakt op 01-09-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Belastingdienst en corona Betalingsregeling Belastingdienst 2021

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap