print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel emigratie

Emigratielek aanmerkelijkbelanghouder

Ondernemers (AB-houders) die emigreren vanaf 15 september 2015 moeten altijd over de waarde van hun bedrijf in Nederland afrekenen. Dit was voorheen niet zo.

Een schok door fiscaal Nederland die door weinig mensen is opgemerkt !

Als Nederlanders emigreren naar het buitenland, dan eindigt op veel onderdelen de Nederlandse belastingplicht. U moet immers belasting betalen in het land waar u woont. Hierop zijn diverse uitzonderingen en voor ondernemers (AB-houders) komt hier een erg belangrijke maatregel bij.

Conserverende aanslag voor AB-houders

Als u emigreert, dan krijgt u een aanslag mee van de Belastingdienst, de zogenaamde conserverende aanslag. De aanslag hoeft u niet te betalen, tenzij u alle winstreserves (in uw B.V.) zou uitkeren of de aandelen in de B.V. verkoopt (bijvoorbeeld aan een bank). Als u de B.V. voor 90% zou "leeghalen", is er eigenlijk niks aan de hand. De AB-heffing (box 2) voldoet u dan meestal in het buitenland tegen een lager tarief, waarbij Nederland beperkt bronheffing zal heffen (10-15%).

De conserverende aanslag wordt na 10 jaar kwijtgescholden. Deze kwijtschelding wordt in het belastingplan 2016 geschrapt. De AB-houder die emigreert moet nu evenveel belasting betalen als de niet geëmigreerde AB-houder.

De conserverende aanslag geldt dus niet meer voor 10 jaar, maar voor altijd. Daarnaast verdwijnt ook de regel dat er slechts hoeft te worden afgerekend bij een winstuitkering van 90% of meer. Vanaf nu moet er bij iedere winstuitkering (naar rato) belasting worden betaald.

De maatregel zorgt ervoor dat AB-houders niet meer "fiscaal vluchten" naar het buitenland om hier hun B.V. "leeg te halen", het geld aan hun kinderen te schenken en hierdoor Nederlandse belastingheffing (box 2, schenkbelasting en erfbelasting) ontgaan.

Vanaf wanneer geldt deze maatregel?

De maatregel geldt per direct ... vanaf 15 september 2015 om 15:15 uur. Dit is erg bijzonder in Nederland. Er wordt niet vaak anticipatiewetgeving op deze wijze ingevoerd. Feitelijk wordt met terugwerkende kracht een nieuwe wet ingevoerd. De vraag is of dit - binnen Europees verband - is toegestaan.

Noot van onze adviseur

Het lek per direct dichten is een logische keuze, immers ondernemers zijn ondernemers en vertrekken dan wellicht nog vóór de Kerstdagen. Het effect van deze nieuwe maatregel gaat wel ver. Als je 30 jaar uit Nederland weg bent, heb je nog steeds een belastingschuld in Nederland. Daarnaast is het nog maar de vraag of deze terugwerkende kracht is toegestaan, mede in Europees verband. We gaan eerst de wettelijke bepaling eens lezen om te kijken wat er nu precies wordt voorgesteld.

Emigreren wordt voor de DGA dus minder gunstig door deze maatregel.

Er zijn nog wel alternatieven:

  1. Huidige B.V. onderbrengen in buitenlandse structuur: toekomstige waardestijgingen vallen dan niet onder deze regeling.
  2. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit: via deze regeling kunt u uw (actieve / materiële) onderneming tegen een zeer laag tarief overdragen aan uw kinderen (die in de onderneming werken) of de volgende generatie. Dit is geen afstel van belastingheffing, maar wel van heel lang uitstel.
  3. Nieuwe activiteiten onderbrengen in een buitenlandse structuur.
  4. Emigreren voordat de waardeaangroei gaat plaatsvinden.
  5. De aandelen omzetten in andersoortige aandelen (dit lek zal vermoedelijk worden gedicht).

Tenslotte is het de vraag of deze maatregel onder alle door Nederland gesloten verdragen wel werkt en / of Nederland de aanslag kan innen als er een dividenduitkering na emigratie wordt gedaan, temeer als er geen zekerheden zijn verstrekt.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-02-2016
Artikel gemaakt op 15-09-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Emigratielek AB houder

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap