print sitemap zoeken disclaimer contact

Alleenstaande-ouderkorting

Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande-ouderkorting als hij meer dan 6 maanden:

  • geen partner heeft; en
  • een huishouding voert met een kind gedurende die tijd hij in belangrijke mate onderhoudt en dat op hetzelfde woonadres ingeschreven staat; en
  • deze huishouding voert met geen ander dan kinderen die op 1 januari van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar niet hebben bereikt.

Overzicht

  • 2007: € 1.437 (ouder dan 65 jaar: € 673);
  • 2008: € 1.459 (ouder dan 65 jaar: € 683);
  • 2009: € 902 (ouder dan 65 jaar: € 421);
  • 2010: € 945 (ouder dan 65 jaar: € 440).

Tip

Als u recht heeft op de alleenstaande-ouderkorting en één van de kinderen die tot uw huishouding behoren is bij aanvang van het kalenderjaar jonger dan 16 jaar, en u heeft betaald werk, komt u mogelijk in aanmerking voor de aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Let op: deze korting is inkomensafhankelijk.


Meer weten van alleenstaande ouderkorting

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 26-12-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Heffingskortingen Alleenstaande ouderkorting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap