print sitemap zoeken disclaimer contact

Innovatiebox, een kijkje in de keuken.

In Nederland betalen bedrijven (rechtspersonen) 20 - 25% winstbelasting. Via de innovatiebox is dit percentage slechts 5%. In 2017 is de wetgeving aangescherpt, geen spannende wijzigingen maar deze zorgen veelal wel voor een lagere grondslag en meer administratie. De Belastingdienst heeft intern veel beleid ontwikkeld, dit beleid is nu openbaar gemaakt. Leesvoer voor fiscalisten !

Innovatiebox in 2023 en 2024

Winsten behaald met activiteiten binnen de innovatiebox worden belast tegen een tarief in de vennootschapsbelasting van slechts 9% (cijfers 2023 en 2024). Dit tarief is ruim 16% lager dan het gebruikelijke tarief voor de Vennootschapsbelasting. Wellicht is deze stimuleringsmaatregel voor uw bedrijf ook interessant! Stuur ons gerust een e-mail voor offerte of bespreking.

WOB-verzoek innovatiebox

Via een zogenaamd WOB-verzoek krijgen we een kijkje in de keuken bij de Belastingdienst. Via ruim 500 pagina's interne documenten is een betere beoordeling te maken van de wijze waarop de Belastingdienst een verzoek om toepassing van de innovatiebox in behandeling neemt en hiervoor een beschikking afgeeft. De volgende zaken komen aan de orde:

  1. Toetsingskaders bij het van toepassing verklaren van de innovatiebox.
  2. De toetsingskaders bij het vaststellen van het percentage van de winst dat toegerekend kan worden aan research and development.
  3. De criteria die van belang zijn bij de toerekening van een percentage van de winst aan research and development en in welke mate zij van belang worden geacht.
  4. Het (interne) beleid c.q. de nadere uitvoeringsregels c.q. uitleg van de Belastingdienst met betrekking tot toepassing van de innovatiebox.
  5. Instructies, handvatten, standpuntbepalingen en inlichtingen van kennisgroepen, coördinatiegroepen e.d. binnen deze groepen en daarbuiten.

Uitvoering innovatiebox

In de documenten wordt duidelijk welke instructies, standpunten, handvatten, kennisgroepen en coördinatiegroepen er binnen de Belastingdienst zijn. Er zijn ruim 43 documenten openbaar gemaakt, 500 pagina's voer voor fiscalisten en subsidieverstrekkers die zich bezighouden met de innovatiebox. In de documenten vindt u ook presentaties, vaststellingsovereenkomsten, modellen en nieuwsbrieven.

Advisering innovatiebox

Wij hebben binnen onze organisatie een aantal mensen die gespecialiseerd zijn in de innovatiebox. Wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden of onmogelijkheden, stuur gerust een mail.

Documenten en modellen Innovatiebox

Document 1 innovatiebox (WOB Verzoek).

Document 2 innovatiebox (WOB Verzoek).

Document 3 innovatiebox (WOB Verzoek).

Document 4 innovatiebox (WOB Verzoek).

Meer weten van iinnovatiebox, een kijkje in de keuken.

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2024
Artikel gemaakt op 29-08-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Innovatie en investeren Iinnovatiebox, een kijkje in de keuken.

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap