print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

DGA-salaris partner accountants- en belastingadvieskantoor

De doorbetaaldloonregeling belet toepassing van de gebruikelijkloonregeling per concernvennootschap. Het loon van de meestverdienende werknemer binnen het accountantskantoor is alleen relevant als deze in loondienst is bij een verbonden lichaam (minimaal belang 33%), aldus het Gerechtshof.

Henk is DGA en enig aandeelhouder in zijn holding. De holding bezit 25% van de aandelen in een accountants- en belastingadvieskantoor. Tevens was er nog een belang van ruim 5% in een holding. De managementvergoeding bedroeg € 136.000 en het DGA-salaris ruim € 70.000. De inspecteur stelt dat dit salaris ruim € 90.000 moet bedragen omdat de meestverdienende medewerker van het accountantskantoor dit heeft verdiend. De rechter is het niet eens met de inspecteur.

Wat moet een DGA (belastingadviseur) verdienen ?

De DGA ontvangt in zijn management bv een fee van € 136.000. De bv heeft met de DGA een arbeidsovereenkomst gesloten, dit tegen een jaarsalaris van ruim € 70.000. Er volgt een boekenonderzoek bij de DGA en het accountantskantoor. De inspecteur legt voor de periode 2011 - 2014 naheffingsaanslagen op omdat hij van mening is dat het salaris te laag is vastgesteld. Het salaris moet worden verhoogd omdat de meestverdienende werknemer binnen het accountantskantoor ruim € 90.000 heeft verdiend. Zowel de rechtbank als het gerechtshof zijn een andere mening toegedaan (artikel 12 lid wet Wet LB). Volgens de inspecteur moet er worden gekeken naar het hoogste salaris bij de holding en de werkmaatschappij, volgens de rechters is dit niet juist. Als er sprake is van de zogenaamde doorbetaaldloonregeling (artikel 32d LB), moet er worden gekeken naar het hoogste salaris naar de bv die conform artikel 32d als inhoudingsplichtige heeft te gelden. Het salaris dat door de holding is vastgesteld wijkt ook niet in belangrijke mate (30% of meer) af van hetgeen gebruikelijk is bij een soortgelijke dienstbetrekking waarin een aanmerkelijk belang een rol speelt. Het rapport dat de inspecteur heeft aangehaald over de beloningen van accountants en belastingadviseurs is hierbij onvoldoende. Een DGA kan niet zonder meer worden vergeleken met een accountants of belastingadviseur, omdat een DGA andere werkzaamheden verricht. Er moet worden gekeken naar de totale arbeidsprestatie van de DGA (dus ook leidinggeven en besturen).

Noot fiscaal jurist inzake DGA-loon belastingadviseur

Er is veel beweging in Den Haag omtrent de positie en heffingen bij de DGA. Er zijn plannen om de bedrijfsopvolgingsregeling te versoberen, de rekening-courant tussen de DGA en zijn bv moet worden afgebouwd (excessief lenen) en tevens hangt er een discussie boven de markt dat het box 2 tarief moet worden verhoogd. Een tariefsverhoging van box 2 heeft feitelijk terugwerkende kracht omdat dit ook ziet op bestaande winstreserves. In het verleden zijn er al diverse belastingbesparende maatregelen voor de DGA afgeschaft (pensioen in eigen beheer, directe heffing over beleggingsvermogen bij overlijden, etc.). Voordeel voor de DGA is wel het opstaptarief voor de VPB, een tarief van 15% over de eerste € 395.000 winst binnen de bv is gunstig.

De DGA draagt via zijn gebruikelijke loon mee aan de premieheffing (algemene verzekeringen), dat is niet zo over box 2 en box 3 inkomen. Dit is de reden dat de Belastingdienst steeds vaker kritisch kijkt naar het salaris van de DGA. Ook kan er door een laag DGA-salaris uitstel van belastingheffing worden gecreëerd. We moeten ons wel realiseren dat veel DGA's een beperkte winst hebben, volgens het Centraal Planbureau heeft 70% van de DGA's een winst welke lager is dan € 25.000. De ruimte voor een hoger DGA-loon is er dus ook vaak niet. Daarnaast moet de DGA ook geld binnen de bv reserveren voor mindere tijd, investeringen en vervanging van activa.

In deze casus kwam het gebruikelijke loon van een belastingadviseur (partner) aan de orde. Deze DGA doet ander werk dan een reguliere belastingadviseur. De DGA doet nu eenmaal meer en ander werk dan een accountant of belastingadviseur, naast een praktijk runnen worden er ook bestuurlijke en leidinggevende taken uitgevoerd. Daarnaast mag er door de werking van artikel 32d LB niet worden gekeken naar de meestverdienende werknemer bij het accountantskantoor (immers belang was 25% en geen 33,3%). Ook de afroommethode is (conform het arrest van de Hoge Raad uit 2016) niet aan de orde.

Onze praktijk leert dat het salaris voor een DGA vaak te laag wordt vastgesteld. Dit kan diverse oorzaken hebben, de belangrijkste is dat dividend uitkeren veelal financieel aantrekkelijker is dan salaris uitbetalen, daarom wordt het salaris zo laag mogelijk vastgesteld. Veelal wordt het salaris vastgesteld en wordt er daarna niet (of minder) meer naar gekeken (doorwerkende fout). Insteek voor het gebruikelijke loon is dat deze tenminste € 48.000 (2022) bedraagt en anders moet er worden gekeken naar het loon voor een gebruikelijke dienstbetrekking (minimaal 75% hiervan moet het DGA-loon zijn) of het hoogste salaris dat binnen het concern wordt betaald. In deze casus wordt helder aangegeven wanneer dit speelt. Omdat hier geen sprake is van een verbonden lichaam (belang 25% en geen 33%), hoeft niet te worden gekeken naar het loon van de werknemer in de werkmaatschappij. Het gebruikelijk loon is ook van toepassing op de partner van de DGA.

In de coronatijd kan de omzet tegenvallen, het gebruikelijk loon mag in dergelijke situaties worden verlaagd (besluit).

Voor de liefhebber, lees dit artikel uit december 2021 in het Financieel Dagblad eens (als u een abonnement heeft tenminste). Partners van zogenaamde Zuidas-kantoren verdienen een winstaandeel van € 1.700.000 en hebben een gebruikelijk loon van slechts € 360.000, derhalve wordt ruim 20% van de fee / winst omgezet in salaris voor de partner / DGA. Deze verhouding is met de Belastingdienst overeengekomen. In vragen hierover geeft de Belastingdienst aan dat bij dergelijke kantoren niet anders wordt gehandeld dan bij andere bedrijven, een bijzondere uitspraak. De in dit artikel besproken feiten liggen op dit moment ter beoordeling bij de rechter, edoch niet voor de verhouding maar voor de rechtsvraag "is een partner werknemer of ondernemer".

DGA? Advies nodig inzake uw salaris? Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Bron DGA-salaris accountant en belastingadviseur

Gerechtshof Amsterdam d.d. 13 april 2021 ECLI:NLGHAMS:2021:1306

Hoge Raad d.d. 24 juni 2016 ECLI:NL:HR:2016:1269

Deel deze pagina

Laatste update op 10-12-2023
Artikel gemaakt op 10-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA DGA-loon partner accountantskantoor

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap