print sitemap zoeken disclaimer contact

Werkkostenregeling (WKR) en scholing

Veel werkgevers kennen de werkkostenregeling (maar benutten deze eigenlijk te weinig). Binnen de werkkostenregeling bestaan zogenaamde gerichte vrijstellingen. Dit zijn kostenposten die u in beginsel onbeperkt en vrij van belasting aan uw werknemer mag vergoeden / verstrekken. U wordt daarbij niet geconfronteerd met de vrije ruimte. Het bekendste voorbeeld is wellicht de € 0,23 per kilometer regeling (cijfers 2024). Een andere gerichte vrijstelling geldt voor bepaalde scholingskosten. Deze regeling wordt nu verruimd.

Werkkostenregeling 2024

In 2023 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000. Over het meerdere van de fiscale loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,18%. In de wet is opgenomen dat het maximumbedrag van de vrije ruimte in de eerste schijf in 2023 € 6.800 bedraagt (in plaats van € 12.000), dit is fout. Dit wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 hersteld, waardoor het maximumbedrag in de eerste schijf gelijk zal zijn aan 3% van € 400.000. Vanaf 2024 wordt het percentage van de vrije ruimte verlaagd van 3% naar 1,92% over een fiscale loonsom tot € 400.000.

Werkkostenregeling 2023

De vrije ruimte bedraagt per werkgever 1,7% van de fiscale loonsom van alle werknemers gezamenlijk, voor zover die loonsom niet hoger is dan € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen wordt voorgesteld de
vrije ruimte over de eerste € 400.000 (fiscale loonsom) te verhogen met 0,22%-punt (derhalve 1,92%), het mag duidelijk zijn dat dit veel te laag is, een percentage van 5-8% was eens stuk redelijker geweest. Werkgever die werknemers willen compenseren voor bijvoorbeeld de inflatie / hogere energielasten krijgen als bonus nog eens extra loonheffing (aan de overheid).

Het is de vraag of de verruiming tot een echte verbetering leidt. Het ligt immers veel meer voor de hand vergoedingen voor bijvoorbeeld extra energiekosten gericht vrij te stellen (eventueel onder een te formuleren maximum). In het MKB leidt de verruiming van de vrije ruimte niet tot een geweldige mogelijkheid om werknemers langs deze weg te compenseren. Ook het tarief (80%) bij overschrijding van de vrije ruimte is, gelet op de tariefstructuur van de wet, weinig aantrekkelijk.

Werkkostenregeling 2022

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers verstrekken. U mag zelfs zaken belastingvrij vergoeden waar een werknemer een privé voordeel van kan hebben. Denk hierbij aan gereedschappen, telefoons, bureaus, computers, kerstpakketten en sportabonnementen. In 2020 en 2021 mocht 3% van de eerste € 400.000 aan salariskosten belastingvrij worden gebruikt binnen de onderneming. In 2022 is dit verlaagd naar het oude niveau, namelijk 1,7% van € 400.000. De belangrijkste vrijstellingen die u buiten de WKR kunt gebruiken zijn:

  • verhuiskosten vanwege werk
  • abonnementen openbaar vervoer
  • reiskostenvergoeding € 0,19 cent per kilometer
  • thuiswerkvergoeding € 2 per dag
  • maaltijden tijdens overwerken

Scholingskosten in de WKR

Op dit moment is het zo dat scholingskosten alleen gericht kunnen worden vrijgesteld als daar tegenwoordige arbeid tegenover staat. Dat wil zoveel zeggen als dat de werknemer bij u in dienst is. Wilt u als werkgever een voormalig werknemer bijstaan met scholing, hetgeen tegenwoordig steeds gebruikelijker is, dan kan dit niet gericht worden vrijgesteld. Mede met het oog op de huidige crisis en de nadruk die daarin wordt gelegd op (om-)scholing, is deze regeling in de ogen van de wetgever wat verouderd.

Daarom zal de gerichte vrijstelling voor scholingskosten straks ook gelden bij vergoedingen / verstrekkingen aan voormalig werknemers (vroegere arbeid). Het gaat dan om het volgen van een studie of opleiding met het oog op het verwerven van inkomen. Het is dus niet zo dat de voormalig werknemer een studie of cursus kan volgen als onderhoud of ter verbetering van kennis en vaardigheden. U moet duidelijk maken dat het gaat om het verwerven van inkomen. Zoals het in de media (wat simpel) werd voorgesteld afgelopen week: de barman die monteur wordt.

Wij verwachten dat deze bepaling veel terug gaat komen in sociale plannen bij ontslagrondes en ter aanwending van eventueel onbenut individueel keuzebudget.

Werkkostenregeling (WKR) in 2021

De werkkostenregeling is typisch zo'n regeling waar veel mee kan, maar weinig mee gebeurt. Neem daarom eens contact met ons op. Wij bespreken graag en vrijblijvend, onder het genot van een kop koffie, met u de mogelijkheden om de werkkostenregeling (en andere regelingen) beter te benutten.

WKR en scholing

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 16-09-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2021 Werkkostenregeling en scholing

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap