print sitemap zoeken disclaimer contact

Geefwet

In 2012 is er een nieuwe geefwet ingevoerd. In essentie zal dit het volgende betekenen:

 • Een instelling moet een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn om aanspraak te kunnen maken op voordelen.
 • Een ANBI mag ook commerciële activiteiten ontplooien.

Wat is een ANBI?

Sinds 2008 worden stichtingen, verenigingen, etc., beoordeeld en wordt er een beschikking afgegeven. De instelling wordt beoordeeld en wordt opgenomen in een openbare lijst. Tegen de beschikking kan de instelling in bezwaar en beroep.

Welke commerciële activiteiten mag een ANBI ontwikkelen?

Tot 2012 mochten ANBI's slechts beperkt commerciële activiteiten ontwikkelen. De activiteiten moesten van bijkomende aard zijn en tevens ondergeschikt bij een activiteit. De opbrengsten moesten geheel voor het doel worden gebruikt (zeg maximaal 10%). Er komt hier nog een besluit over, maar dat er meer ruimte komt, is wel duidelijk. Het is wel van belang dat de ANBI voor 90% of meer een algemeen nut moet beogen.

Belasting betalen door ANBI

Een ANBI hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen, mits de winst per jaar niet meer is dan € 15.000 en het streven naar winst (zeg het oogmerk) moet ontbreken of van bijkomstige betekenis zijn. Als de ANBI in een jaar meer winst maakt dan de genoemde € 15.000 (was € 7.500), is er nog niet direct een probleem, mits over 5 jaar de winst niet hoger is dan € 75.000. De winst moet worden gebruikt voor het algemene nut of belang. De vrijstelling geldt voor alle activiteiten. Tot 2012 moesten de activiteiten een algemeen belang of sociaal belang dienen, dit hoeft dus niet meer.

Culturele instellingen mogen kiezen voor een integrale belastingplicht. Derhalve komt dan het onderscheid tussen onbelaste en belaste activiteiten te vervallen, winsten en verliezen uit beide activiteiten kunnen dan worden verrekend. Daarnaast komt er een reserve (de bestedingsreserve), die ervoor zorgt dat de instelling geld mag reserveren voor toekomstige investeringen (termijn 5 jaar, was 3 jaar).

Eisen instellingen:

 • culturele instellingen of instellingen met sociaal belang;
 • geen aandeelhouders;
 • winst wordt behaald met vrijwilligers.

Aftrekbare giften onder geefwet

Giften aan een ANBI of verenigingen met tenminste 25 leden zijn aftrekbaar. Een gift door een B.V. of privépersoon is aftrekbaar van de winst resp. het inkomen. Er zijn drempels en maxima en deze zijn in 2012 aangepast.

Giften door bedrijven

De gift is aftrekbaar van de winst vanaf de eerste euro (drempel van € 227 geldt niet meer). Maximaal mag 50% van de winst worden weggegeven, dit met een maximum van € 100.000.

Giften door particulieren

De gift is aftrekbaar van uw inkomen, er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (minimaal € 60). Maximaal is 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar. De drempel en het maximum kunt u ontwijken door een periodieke, notariële gift gedurende tenminste 5 jaar.

Extra aftrek bij culturele instellingen

Giften aan culturele instellingen worden fiscaal aantrekkelijker. De gift mag worden verhoogd met 25%. De regeling geldt tot 2017.

Vrijwilligersregeling en -vergoeding en geefwet

Vrijwilligers mogen belastingvrij € 1.500 per jaar (maximaal € 150 per maand) ontvangen van een lichaam dat niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting, een sportorganisatie of een ANBI. Daarnaast mogen ook kosten worden vergoed. Vrijwilligers mogen onder voorwaarden een niet ontvangen vergoeding in aftrek brengen als gift, deze voorwaarden zijn:

 • de instelling heeft verklaard dat de vrijwilliger aanspraak kan maken op een vergoeding;
 • de vrijwilliger heeft de vrijheid om over een vergoeding te beschikken;
 • de instelling is bereid en in staat om de vergoeding te betalen;
 • de vrijwilliger ziet bewust af van een vergoeding.

Vragen over de geefwet

 1. Wat is de belangrijkste verbetering van de geefwet? 25% Verhoging bij culturele instellingen en verlaging van drempels.
 2. Hoe lang geldt de geefwet? Tot 1 januari 2017.
 3. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift? Een periodieke gift wordt in vaste en periodieke bedragen verstrekt, deze moet via een notariële akte worden verstrekt en moet minimaal 5 jaar lopen. Elke betaling is aftrekbaar en u heeft geen last van een drempel of plafond.
 4. Hoe werkt de 25% verhoging? U geeft periodiek via een notariële akte in totaal 5 keer € 1.000. De aftrek wordt in uw aanngifte verhoogd tot € 1.250. Dit is aftrekbaar in uw aangifte, netto kost u de gift ongeveer € 600.
 5. Wat is het nadeel van een eenmalige gift? Er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (met minimum van € 60). Maximaal is 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar (te verhogen met de 25%, zie hiervoor onder ad 4).
 6. Geldt de multiplier ook bij het schenken van objecten, zoals schilderijen? Ja, de verhoging van 25% wordt toegepast op de getaxeerde waarde. De 25% verhoging wordt toegepast over maximaal € 5.000.

Voorbeeld

Uw verzamelinkomen bedraagt € 60.000. De drempel bedraagt € 600 (1%). U geeft eenmalig € 1.000. Aftrekbaar is dan € 1.000, te verhogen met 25%, derhalve € 1.250. De drempel bedraagt € 600, derhalve is € 650 aftrekbaar. Dit levert een belastingvoordeel op van 42%, zeg € 250. Netto kost u de gift derhalve € 750. Via een periodieke gift zou u de gift netto ongeveer € 500 kosten.

- See more at: http://www.estateplanningsjuristen.nl/schenken/nieuws_en_tips/geefwet/#sthash.SA0iuoTf.dpuf

Geefwet

In 2012 is er een nieuwe geefwet ingevoerd. In essentie zal dit het volgende betekenen:

 • Een instelling moet een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn om aanspraak te kunnen maken op voordelen.
 • Een ANBI mag ook commerciële activiteiten ontplooien.

Wat is een ANBI?

Sinds 2008 worden stichtingen, verenigingen, etc., beoordeeld en wordt er een beschikking afgegeven. De instelling wordt beoordeeld en wordt opgenomen in een openbare lijst. Tegen de beschikking kan de instelling in bezwaar en beroep.

Welke commerciële activiteiten mag een ANBI ontwikkelen?

Tot 2012 mochten ANBI's slechts beperkt commerciële activiteiten ontwikkelen. De activiteiten moesten van bijkomende aard zijn en tevens ondergeschikt bij een activiteit. De opbrengsten moesten geheel voor het doel worden gebruikt (zeg maximaal 10%). Er komt hier nog een besluit over, maar dat er meer ruimte komt, is wel duidelijk. Het is wel van belang dat de ANBI voor 90% of meer een algemeen nut moet beogen.

Belasting betalen door ANBI

Een ANBI hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen, mits de winst per jaar niet meer is dan € 15.000 en het streven naar winst (zeg het oogmerk) moet ontbreken of van bijkomstige betekenis zijn. Als de ANBI in een jaar meer winst maakt dan de genoemde € 15.000 (was € 7.500), is er nog niet direct een probleem, mits over 5 jaar de winst niet hoger is dan € 75.000. De winst moet worden gebruikt voor het algemene nut of belang. De vrijstelling geldt voor alle activiteiten. Tot 2012 moesten de activiteiten een algemeen belang of sociaal belang dienen, dit hoeft dus niet meer.

Culturele instellingen mogen kiezen voor een integrale belastingplicht. Derhalve komt dan het onderscheid tussen onbelaste en belaste activiteiten te vervallen, winsten en verliezen uit beide activiteiten kunnen dan worden verrekend. Daarnaast komt er een reserve (de bestedingsreserve), die ervoor zorgt dat de instelling geld mag reserveren voor toekomstige investeringen (termijn 5 jaar, was 3 jaar).

Eisen instellingen:

 • culturele instellingen of instellingen met sociaal belang;
 • geen aandeelhouders;
 • winst wordt behaald met vrijwilligers.

Aftrekbare giften onder geefwet

Giften aan een ANBI of verenigingen met tenminste 25 leden zijn aftrekbaar. Een gift door een B.V. of privépersoon is aftrekbaar van de winst resp. het inkomen. Er zijn drempels en maxima en deze zijn in 2012 aangepast.

Giften door bedrijven

De gift is aftrekbaar van de winst vanaf de eerste euro (drempel van € 227 geldt niet meer). Maximaal mag 50% van de winst worden weggegeven, dit met een maximum van € 100.000.

Giften door particulieren

De gift is aftrekbaar van uw inkomen, er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (minimaal € 60). Maximaal is 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar. De drempel en het maximum kunt u ontwijken door een periodieke, notariële gift gedurende tenminste 5 jaar.

Extra aftrek bij culturele instellingen

Giften aan culturele instellingen worden fiscaal aantrekkelijker. De gift mag worden verhoogd met 25%. De regeling geldt tot 2017.

Vrijwilligersregeling en -vergoeding en geefwet

Vrijwilligers mogen belastingvrij € 1.500 per jaar (maximaal € 150 per maand) ontvangen van een lichaam dat niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting, een sportorganisatie of een ANBI. Daarnaast mogen ook kosten worden vergoed. Vrijwilligers mogen onder voorwaarden een niet ontvangen vergoeding in aftrek brengen als gift, deze voorwaarden zijn:

 • de instelling heeft verklaard dat de vrijwilliger aanspraak kan maken op een vergoeding;
 • de vrijwilliger heeft de vrijheid om over een vergoeding te beschikken;
 • de instelling is bereid en in staat om de vergoeding te betalen;
 • de vrijwilliger ziet bewust af van een vergoeding.

Vragen over de geefwet

 1. Wat is de belangrijkste verbetering van de geefwet? 25% Verhoging bij culturele instellingen en verlaging van drempels.
 2. Hoe lang geldt de geefwet? Tot 1 januari 2017.
 3. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift? Een periodieke gift wordt in vaste en periodieke bedragen verstrekt, deze moet via een notariële akte worden verstrekt en moet minimaal 5 jaar lopen. Elke betaling is aftrekbaar en u heeft geen last van een drempel of plafond.
 4. Hoe werkt de 25% verhoging? U geeft periodiek via een notariële akte in totaal 5 keer € 1.000. De aftrek wordt in uw aanngifte verhoogd tot € 1.250. Dit is aftrekbaar in uw aangifte, netto kost u de gift ongeveer € 600.
 5. Wat is het nadeel van een eenmalige gift? Er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (met minimum van € 60). Maximaal is 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar (te verhogen met de 25%, zie hiervoor onder ad 4).
 6. Geldt de multiplier ook bij het schenken van objecten, zoals schilderijen? Ja, de verhoging van 25% wordt toegepast op de getaxeerde waarde. De 25% verhoging wordt toegepast over maximaal € 5.000.

Voorbeeld

Uw verzamelinkomen bedraagt € 60.000. De drempel bedraagt € 600 (1%). U geeft eenmalig € 1.000. Aftrekbaar is dan € 1.000, te verhogen met 25%, derhalve € 1.250. De drempel bedraagt € 600, derhalve is € 650 aftrekbaar. Dit levert een belastingvoordeel op van 42%, zeg € 250. Netto kost u de gift derhalve € 750. Via een periodieke gift zou u de gift netto ongeveer € 500 kosten.

- See more at: http://www.estateplanningsjuristen.nl/schenken/nieuws_en_tips/geefwet/#sthash.SA0iuoTf.dpuf

Geefwet

In 2012 is er een nieuwe geefwet ingevoerd. In essentie zal dit het volgende betekenen:

 • Een instelling moet een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn om aanspraak te kunnen maken op voordelen.
 • Een ANBI mag ook commerciële activiteiten ontplooien.

Wat is een ANBI?

Sinds 2008 worden stichtingen, verenigingen, etc., beoordeeld en wordt er een beschikking afgegeven. De instelling wordt beoordeeld en wordt opgenomen in een openbare lijst. Tegen de beschikking kan de instelling in bezwaar en beroep.

Welke commerciële activiteiten mag een ANBI ontwikkelen?

Tot 2012 mochten ANBI's slechts beperkt commerciële activiteiten ontwikkelen. De activiteiten moesten van bijkomende aard zijn en tevens ondergeschikt bij een activiteit. De opbrengsten moesten geheel voor het doel worden gebruikt (zeg maximaal 10%). Er komt hier nog een besluit over, maar dat er meer ruimte komt, is wel duidelijk. Het is wel van belang dat de ANBI voor 90% of meer een algemeen nut moet beogen.

Belasting betalen door ANBI

Een ANBI hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen, mits de winst per jaar niet meer is dan € 15.000 en het streven naar winst (zeg het oogmerk) moet ontbreken of van bijkomstige betekenis zijn. Als de ANBI in een jaar meer winst maakt dan de genoemde € 15.000 (was € 7.500), is er nog niet direct een probleem, mits over 5 jaar de winst niet hoger is dan € 75.000. De winst moet worden gebruikt voor het algemene nut of belang. De vrijstelling geldt voor alle activiteiten. Tot 2012 moesten de activiteiten een algemeen belang of sociaal belang dienen, dit hoeft dus niet meer.

Culturele instellingen mogen kiezen voor een integrale belastingplicht. Derhalve komt dan het onderscheid tussen onbelaste en belaste activiteiten te vervallen, winsten en verliezen uit beide activiteiten kunnen dan worden verrekend. Daarnaast komt er een reserve (de bestedingsreserve), die ervoor zorgt dat de instelling geld mag reserveren voor toekomstige investeringen (termijn 5 jaar, was 3 jaar).

Eisen instellingen:

 • culturele instellingen of instellingen met sociaal belang;
 • geen aandeelhouders;
 • winst wordt behaald met vrijwilligers.

Aftrekbare giften onder geefwet

Giften aan een ANBI of verenigingen met tenminste 25 leden zijn aftrekbaar. Een gift door een B.V. of privépersoon is aftrekbaar van de winst resp. het inkomen. Er zijn drempels en maxima en deze zijn in 2012 aangepast.

Giften door bedrijven

De gift is aftrekbaar van de winst vanaf de eerste euro (drempel van € 227 geldt niet meer). Maximaal mag 50% van de winst worden weggegeven, dit met een maximum van € 100.000.

Giften door particulieren

De gift is aftrekbaar van uw inkomen, er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (minimaal € 60). Maximaal is 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar. De drempel en het maximum kunt u ontwijken door een periodieke, notariële gift gedurende tenminste 5 jaar.

Extra aftrek bij culturele instellingen

Giften aan culturele instellingen worden fiscaal aantrekkelijker. De gift mag worden verhoogd met 25%. De regeling geldt tot 2017.

Vrijwilligersregeling en -vergoeding en geefwet

Vrijwilligers mogen belastingvrij € 1.500 per jaar (maximaal € 150 per maand) ontvangen van een lichaam dat niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting, een sportorganisatie of een ANBI. Daarnaast mogen ook kosten worden vergoed. Vrijwilligers mogen onder voorwaarden een niet ontvangen vergoeding in aftrek brengen als gift, deze voorwaarden zijn:

 • de instelling heeft verklaard dat de vrijwilliger aanspraak kan maken op een vergoeding;
 • de vrijwilliger heeft de vrijheid om over een vergoeding te beschikken;
 • de instelling is bereid en in staat om de vergoeding te betalen;
 • de vrijwilliger ziet bewust af van een vergoeding.

Vragen over de geefwet

 1. Wat is de belangrijkste verbetering van de geefwet? 25% Verhoging bij culturele instellingen en verlaging van drempels.
 2. Hoe lang geldt de geefwet? Tot 1 januari 2017.
 3. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift? Een periodieke gift wordt in vaste en periodieke bedragen verstrekt, deze moet via een notariële akte worden verstrekt en moet minimaal 5 jaar lopen. Elke betaling is aftrekbaar en u heeft geen last van een drempel of plafond.
 4. Hoe werkt de 25% verhoging? U geeft periodiek via een notariële akte in totaal 5 keer € 1.000. De aftrek wordt in uw aanngifte verhoogd tot € 1.250. Dit is aftrekbaar in uw aangifte, netto kost u de gift ongeveer € 600.
 5. Wat is het nadeel van een eenmalige gift? Er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (met minimum van € 60). Maximaal is 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar (te verhogen met de 25%, zie hiervoor onder ad 4).
 6. Geldt de multiplier ook bij het schenken van objecten, zoals schilderijen? Ja, de verhoging van 25% wordt toegepast op de getaxeerde waarde. De 25% verhoging wordt toegepast over maximaal € 5.000.

Voorbeeld

Uw verzamelinkomen bedraagt € 60.000. De drempel bedraagt € 600 (1%). U geeft eenmalig € 1.000. Aftrekbaar is dan € 1.000, te verhogen met 25%, derhalve € 1.250. De drempel bedraagt € 600, derhalve is € 650 aftrekbaar. Dit levert een belastingvoordeel op van 42%, zeg € 250. Netto kost u de gift derhalve € 750. Via een periodieke gift zou u de gift netto ongeveer € 500 kosten.

- See more at: http://www.estateplanningsjuristen.nl/schenken/nieuws_en_tips/geefwet/#sthash.SA0iuoTf.dpuf

Geefwet

Zowel bedrijven als particulieren kunnen goede doelen steunen door middel van het doen van fiscaal aftrekbare giften.De ontvanger moet daarbij wel de ANBI (Algemeen nut beogende instelling) status hebben.

Giftenaftrek in BV per 2024

Per 1 januari 2024 zijn giften via de BV niet zomaar meer aftrekbaar, sterker nog de giftenaftrek in de BV komt te vervallen per 2024. Giften die via de BV hebben plaatsgevonden zal de Belastingdienst in beginsel evenmin aanmerken als belaste dividend uitkeringen aan de DGA. Een gift via uw BV aan een ANBI blijft wel vrijgesteld van schenkbelasting.

Giftenaftrek vennootschapsbelasting

In beginsel mogen bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting hun zakelijke kosten aftrekken. Niet-zakelijke kosten zijn niet aftrekbaar en worden aangemerkt als een (verkapte) winstuitdeling. Op deze hoofdregel bestaat een uitzondering: giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) of steunstichtingen SBBI zijn van de winst aftrekbaar tot ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Deze regeling wordt vermoedelijk in 2024 minder gunstig.

Wat is een ANBI?

Sinds 2008 worden stichtingen, verenigingen, etc., beoordeeld en wordt er een beschikking afgegeven. He moet gaan om een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instelling.  De instelling wordt beoordeeld en wordt opgenomen in een openbare lijst. Tegen de beschikking kan de instelling in bezwaar en beroep. Op de website van de ANBI vindt u doorgaans het ANBI logo, maar het register controleren kan natuurlijk nooit kwaad. Naast de ANBI is er de Sociaal Belang Beogende Instelling (SBBI). Deze kan naast een algemeen belang een particulier belang nastreven. Te denken valt aan dorpshuizen en amateursportverenigingen. Sinds 1 januari 2012  zijn ook eenmalige giften aan steunstichtingen van SBBI's aftrekbaar

Aftrekbare giften onder geefwet

Giften aan een ANBI of verenigingen met tenminste 25 leden zijn aftrekbaar. Een gift door een B.V. of privé-persoon is aftrekbaar van de winst respectievelijk het inkomen. Er zijn drempels en maxima en deze worden jaarlijks aangepast.

Giften door bedrijven

De gift is aftrekbaar van de winst vanaf de eerste euro (drempel van € 227 geldt niet meer). Maximaal mag 50% van de winst worden weggegeven, dit met een maximum van € 100.000. Tot een bedrag van €5.000 mag het aftrekbare bedrag worden vermenigvuldigd met 1,5 voor zover het giften aan culturele instellingen betreft. De vermenigvuldigingsfactor voor culturele giften geldt tot en met 2017.

Giften door particulieren

De gift is aftrekbaar van uw inkomen, er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (minimaal € 60). Maximaal is 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar. Dedrempel en het maximum kunt u ontwijken door een periodieke, notariële gift gedurende tenminste 5 jaar.

Keuze

Vaak is voor een DGA slimmer om de gifte via de BV te laten verlopen.

Stel het verzamelinkomen in de inkomstenbelasting  is €50.000 en de winst van de B.V. €100.000. De drempel bedraagt dan:

 • In de IB:  de drempel is  €500 en het plafond €5.000.
 • In de VPB: plafond bedraagt 50% van de winst met een maximum van €100.000.

Extra aftrek bij culturele instellingen (multiplier)

Giften aan culturele instellingen worden fiscaal aantrekkelijker. De gift mag worden verhoogd met 25%. De regeling geldt tot 2017.

Belasting betalen door ANBI

Een ANBI hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen, mits de winst per jaar niet meer is dan € 15.000 en het streven naar winst (zeg het oogmerk) moet ontbreken of van bijkomstige betekenis zijn. Als de ANBI in een jaar meer winst maakt dan de genoemde € 15.000 (was € 7.500), is er nog niet direct een probleem, mits over 5 jaar de winst niet hoger is dan € 75.000. De winst moet worden gebruikt voor het algemene nut of belang. De vrijstelling geldt voor alle activiteiten. Tot 2012 moesten de activiteiten een algemeen belang of sociaal belang dienen, dit hoeft dus niet meer.

Eisen instellingen:

 • culturele instellingen of instellingen met sociaal belang;
 • geen aandeelhouders;
 • winst wordt behaald met vrijwilligers.

Vrijwilligersregeling en vergoeding 

Vrijwilligers mogen belastingvrij € 1.500 per jaar (maximaal € 150 per maand) ontvangen van een lichaam dat niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting, een sportorganisatie of een ANBI. Daarnaast mogen ook kosten worden vergoed. Vrijwilligers mogen onder voorwaarden een niet ontvangen vergoeding in aftrek brengen als gift, deze voorwaarden zijn:

 • de instelling heeft verklaard dat de vrijwilliger aanspraak kan maken op een vergoeding;
 • de vrijwilliger heeft de vrijheid om over een vergoeding te beschikken;
 • de instelling is bereid en in staat om de vergoeding te betalen;
 • de vrijwilliger ziet bewust af van een vergoeding.

Vragen over de geefwet

 1. Wat is de belangrijkste verbetering van de geefwet? 25% Verhoging bij culturele instellingen en verlaging van drempels.
 2. Hoe lang geldt de geefwet? Tot 1 januari 2017.
 3. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift? Een periodieke gift wordt in vaste en periodieke bedragen verstrekt, deze moet via een notariële akte worden verstrekt en moet minimaal 5 jaar lopen. Elke betaling is aftrekbaar en u heeft geen last van een drempel of plafond.
 4. Hoe werkt de 25% verhoging? U geeft periodiek via een notariële akte in totaal 5 keer € 1.000. De aftrek wordt in uw aanngifte verhoogd tot € 1.250. Dit is aftrekbaar in uw aangifte, netto kost u de gift ongeveer € 600.
 5. Wat is het nadeel van een eenmalige gift? Er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (met minimum van € 60). Maximaal is 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar (te verhogen met de 25%, zie hiervoor onder ad 4).
 6. Geldt de multiplier ook bij het schenken van objecten, zoals schilderijen? Ja, de verhoging van 25% wordt toegepast op de getaxeerde waarde. De 25% verhoging wordt toegepast over maximaal € 5.000.

Voorbeeld

Uw verzamelinkomen bedraagt € 60.000. De drempel bedraagt € 600 (1%). U geeft eenmalig € 1.000. Aftrekbaar is dan € 1.000, te verhogen met 25%, derhalve € 1.250. De drempel bedraagt € 600, derhalve is € 650 aftrekbaar. Dit levert een belastingvoordeel op van 42%, zeg € 250. Netto kost u de gift derhalve € 750. Via een periodieke gift zou de gift u netto ongeveer € 500 kosten.

Meer weten van giften aftrek voor bedrijven en particulieren

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 20-05-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Aftrekposten inkomstenbelasting Giften aftrek voor bedrijven en particulieren

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap