print sitemap zoeken disclaimer contact

Ondernemersaftrek? Let op het grotendeelscriterium!

Heeft u een eenmanszaak, bent u gerechtigde in een vof of maat in een maatschap en werkt u daarnaast in loondienst? Dan is het grotendeelscriterium wellicht een aandachtspunt voor u.

Wanneer een ondernemer zoals bedoeld in artikel 3.2 Wet Inkomstenbelasting 2001 voldoet aan het urencriterium, kan hij aanspraak maken op ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is onder te verdelen in zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek. Het urencriterium ziet op het vereiste dat de belastingplichtige tenminste 1.225 uren in een kalenderjaar (gemiddeld 24 uur per week) aan zijn onderneming heeft besteed. Echter geldt er, in het bovenstaande geval van inkomen uit loondienst naast winst uit onderneming, nog een aanvullende toets voordat aanspraak kan worden gemaakt op de ondernemersaftrek. Deze wordt onderstaand nader beschreven.

Grotendeelscriterium bij ondernemersaftrek

Allereerst is het van belang dat wordt voldaan aan het urencriterium van 1.225 werkzame uren in een kalenderjaar voor uw onderneming. Daarbij heeft de Hoge Raad geoordeeld dat alle tijd meetelt die in beslag wordt genomen voor het drijven van een onderneming en daarbij geldt alle tijd die wordt besteed aan werkzaamheden die worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming (HR 14 maart 2003, nr. 37.975, BNB 2003/201).

Het grotendeelscitirium is een verlengde van het urencriterium en is opgenomen in artikel 3.6 lid 1 sub a in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Daarin is bepaald dat de totale tijd die een belastingplichtige, die als ondernemer winst geniet, groter moet zijn dan de werkzaamheden in loondienst en / of resultaat uit overige werkzaamheden.

Op dit criterium is een uitzondering gemaakt in sub b van ditzelfde artikel. Daarin staat dat niet behoeft te worden voldaan aan het grotendeelscriterium wanneer de ondernemer in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer (zoals bedoeld in art. 3.2 Wet IB) was.

Het grotendeelscriterium wordt in de praktijk nog wel eens vergeten, zo ook in onderhavige casus:

Procedure inzake ondernemersaftrek

In onderhavige procedure dreef X samen met haar partner een vof. Daarnaast was X werkzaam in loondienst. De inspecteur corrigeerde de zelfstandigenaftrek bij X omdat niet was voldaan aan het grotendeelscriterium. Uit de relevante feiten bleek dat X circa 1.371 uren in loondienst had gewerkt en 1.241 uren voor de vof. De rechtbank is van mening dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij meer uren heeft gemaakt ten behoeve van de vof ten opzichte van haar dienstbetrekking. De rechtbank stelt de Inspecteur in het gelijk en oordeelt dat terecht niet is voldaan aan het grotendeelscriterium.  

Noot fiscaal jurist inzake ondernemersaftrek

Verricht u ongeveer evenveel werkzaamheden in loondienst als voor uw onderneming, dan is het van belang om dit goed te monitoren. Door de uren in loondienst lager te houden ten opzichte van de uren die u aan uw onderneming besteedt, kan dit een aanzienlijke belastingbesparing opleveren. U kunt daardoor namelijk gebruik maken van de ondernemersaftrek.

Mocht u vragen hebben over uw mogelijkheden als ondernemer of heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met één van onderstaande adviseurs.

Ondernemer en fiscaal advies nodig?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 08-08-2022
Artikel gemaakt op 22-07-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Ondernemersaftrek en grotendeelscriterium

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap