print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Spanje

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
20 september 1972 1 januari 1973  
Soort inkomsten NL ESP Opmerkingen
Box I Loon loon 16   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.16 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 17, lid 2    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 20, lid 1    
artiesten en sporters 18   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   21 Maximaal twee jaar voor onderwijs
studenten en in opleiding zijnde personen   22 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in het internationale verkeer   16, lid 3  
Pensioen en lijfrente
Definitie lijfrente gÉÉn lijfrente- definitie
publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1    
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen   19  
lijfrente   23  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   19  
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   19  
afkoopsom niet ingegane lijfrente   23  
afkoopsom ingegane lijfrente   23  
beroepspensioen   23  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong/WW   23  
WAO / WIA-suppletie   16, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
20, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever
Wulbz 16    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10%
Box II   winst 14, lid 5   5 jaarstermijn en nationaliteits- en bezitseis. Voor specifieke voorwaarden: zie verdrag
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 23

Meer weten van spanje

Deel deze pagina

Laatste update op 26-01-2022
Artikel gemaakt op 17-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap