print sitemap zoeken disclaimer contact

Beckham regeling in Spanje

Deze fiscaal-gunstige regeling bestaat al sinds 2005 in Spanje. Het doel is om buitenlandse expats in Spanje aan te trekken. In Nederland doen we dit met de 30% regeling en in Portugal met de NHR regeling.

Wat houdt dat eigenlijk in, de Beckham-regeling?

In 2005 werd er in Spanje een fiscaal-gunstig regime geïntroduceerd met als doel om meer buitenlandse expats naar Spanje te trekken. Zoals de naam zich laat raden, werd de regeling vernoemd naar de voetballer David Beckham. Dit kwam doordat in beginsel professionele sporters van dit speciaal fiscaal-gunstige regime profiteerden. De regeling geldt nu niet meer voor sporters, maar dit terzijde. De regeling is niet alleen interessant voor de allerrijksten onder ons, maar ook voor ‘thuiswerkers’ vanuit Spanje kan deze regeling fiscaal gunstig zijn.

Wanneer kun je profiteren van de Beckham regeling?

Doorgaans wordt u fiscaal inwoner van Spanje als u zich gaat vestigen in Spanje om te wonen en / of te werken. Hiermee valt u onder de Spaanse wet- en regelgeving. Dat betekent dat u belasting betaalt tegen de algemene Spaanse tarieven van de inkomstenbelasting.

Om binnen de regeling te vallen, dient u te voldoen aan één van de volgende voorwaarden. De verhuizing naar Spanje is een gevolg van één van de volgende omstandigheden:

 • Uw werkgever biedt u een arbeidscontract in Spanje aan; en
 • U verkrijgt geen inkomen uit een vaste inrichting in Spanje.

U moet dus wel in Spanje wonen (centrum economisch en sociaal leven) en hier meer dan 183 dagen verblijven.

Veranderingen vanaf 2023 in de Beckham regeling in Spanje

De Beckham-regeling wordt voor expats vanaf 2023 versoepeld. Dit zijn de veranderingen:

 • U mag de voorbije 5 jaar (was voorheen 10 jaar) geen fiscaal inwoner geweest zijn van Spanje;
 • Het regime blijft langer geldig, namelijk 11 jaar (voorheen was dit 6 jaar); en
 • De noodzaak om fysiek in Spanje te werken is komen te vervallen. U komt tevens in aanmerking voor de regeling als u buiten Spanje op afstand werkt voor uw Spaanse werkgever.

Let op! Van belang is dat uw Nederlandse werkgever een vaste inrichting in Spanje heeft. Anders gezegd, uw werkgever moet een economische activiteit uitoefenen op Spaans grondgebied.

Wie komen nog meer in aanmerking voor de Beckham regeling?

 • Beheerders van vennootschappen in Spanje, ongeacht het percentage van deelname daarin;
 • Professionals die in Spanje een activiteit uitoefenen die wordt gekwalificeerd als ondernemingsactiviteiten;
 • Professionals die diensten verlenen aan opkomende bedrijven, of opleidings-, ontwikkelings- of onderzoekstaken uitvoeren; en
 • De partner van de belastingplichtige en hun kinderen jonger dan 25 jaar kunnen onder voorwaarden tevens van deze regeling gebruik maken.

Welke voordelen biedt de Beckham regeling?

 1. In het geval u voldoet aan de gestelde voorwaarden en daarmee valt onder het fiscaal gunstige regime van de regeling, dan wordt u in Spanje belast alsof u een fiscaal geen inwoner van Spanje bent.
 2. U betaalt een verlaagd tarief inkomstenbelasting van 24% (2023) ongeacht uw inkomen uit Spaanse bron, in plaats van het hoge progressieve tarief dat oploopt tot 47% (2023).
 3. Alleen inkomsten uit Spaanse bron zijn onderworpen aan belasting.
 4. U wordt niet onderworpen aan vermogensbelasting over uw wereldwijde vermogen dat buiten Spanje is gelegen.

Noot fiscaal jurist inzake Beckham regeling

Volgens de Beckham regeling worden al uw looninkomsten die u in Spanje genereert belast in Spanje. Doet de situatie zich voor dat u ook looninkomsten geniet buiten Spanje, dan kan de situatie zich voordoen dat deze inkomsten zowel in Spanje als in het werkland belast zullen worden. In dat geval loopt u het risico op dubbele belastingheffing voor inkomsten die u genereert buiten Spanje. Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet u in ieder geval bekend zijn bij de Spaanse belastingdienst, het BSN-nummer (in Spanje NIE-nummer) moet hiervoor worden aangevraagd (modelo 030). Binnen 6 maanden na uw emigratie naar Spanje moet de regeling worden aangevraagd bij de Spaanse autoriteiten (modelo 149). Ook moet u zich inschrijven bij de Seguridad Social (aanvraagformulier), zodat u in Spanje mag werken, meestal wordt dit verzorgd door de uw werkgever. Vergeet ook niet om jaarlijks tijdig aangifte te (laten) doen (modelo 151).

Heeft u vragen over uw eigen situatie of twijfelt u ergens over? Neem dan gerust eens contact op met één van onze fiscaal juristen. Wij werken voor de feitelijke uitvoering en toetsing in Spanje altijd samen met een lokale specialist.

Gratis fiscale informatie en advisering Jongbloed Fiscaal Juristen

Voor verdere informatie kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief of ons volgen op Facebook of LinkedIn. U kunt uw vraag stellen via e-mail, binnen 48 uur krijgt u van ons een offerte of een advies. Meer informatie over ons kantoor treft u hier aan (magazine).

Deel deze pagina

Laatste update op 06-03-2023
Artikel gemaakt op 04-03-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Beckham regeling spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap